RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Felsökning

Har du problem med din audioprocessor? Ta en titt på sidorna "Blinkningsmönster" och "Testa mikrofonerna" i avsnittet Hantering och grundläggande information . Se din användarhandbok för ytterligare råd om felsökning eller kontakta din CI-klinik för att få hjälp.

RONDO 3
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.