RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Översikt

RONDO 3 - Overview
1

Huvudindikatorlampa

2

Till/från-knapp

3

Mikrofonöppningar

4

Fingerskåror

5

Beslagsskåror

6

Kontaktens gummiskydd

7

Magnet

8

Laddningsindikatorlampa

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.