RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Aktivera RONDO 3

RONDO 3 – tryck på knappen
1

Tryck på till/från-knappen mitt på audioprocessorn i cirka 2 sekunder.

RONDO 3 – vit indikatorlampa
2

Huvudindikatorlampan kommer långsamt bli vit 1. Audioprocessorn är nu aktiverad.

RONDO 3 – blå indikatorlampa
3

Huvudindikatorlampan kommer att blinka blått 2 för att visa vilket program som är aktiverat. 1 blinkning visar att program 1 har valts, 2 blinkningar visar att program 2 har valts och så vidare.

RONDO 3 – grön indikatorlampa
4

Indikatorlampan kommer att blinka rött om länkövervakningsfunktionen har aktiverats. Indikatorlampan kommer att blinka grönt 3 så fort RONDO 3 är korrekt placerad på ditt huvud.

5

RONDO 3 ska placeras över ditt implantat med MED-EL-logotypen mot ditt huvud och mikrofonerna riktade uppåt.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.