Vår datasekretesspolicy

Information om databehandling enligt Art. 13 och 14 i Dataskyddsförordningen (GDPR)

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och ditt privatliv. Av denna anledning vill vi härmed informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter och tydligt beskriva syftet för behandlingen av dina personuppgifter, vem vi skickar dem till samt dina anspråk och rättigheter när det gäller dataskydd. När vi hädanefter talar om data menar vi dina personliga uppgifter. Detta är alla uppgifter som identifierar dig som person, direkt eller indirekt.

Läs följande information noggrant.

Om denna policy

Denna policy beskriver när och hur vi hämtar personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi håller dem säkra samt dina gällande rättigheter. Vi kanske kommer att hämta, använda och lagra personliga data, dels enligt beskrivningen i denna datasekretesspolicy och dels enligt vår förklaring när vi hämtar data från dig. Vi förbehåller oss rätten att emellanåt ändra denna datasekretesspolicy utan att i förhand informera om detta. Du bör besöka vår webbplats (www.medel.com) regelbundet för att informeras om eventuella ändringar (men ändringarna är inte retroaktiva). Vi kommer alltid att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) när vi hanterar dina personliga data. På grund av GDPR kommer vi att vara personuppgiftsansvariga för alla dina personuppgifter som vi har lagrat.

Vem är ansvarig för databehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österrike
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

Personuppgiftsansvarig person kan kontaktas direkt på

privacy.se@medel.com

eller

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österrike

Vilka data kommer att behandlas och från vilka källor hämtas dessa data?

Vi behandlar personuppgifter som vi får från dig när du är kund hos oss. Vi behandlar dessutom personuppgifter som vi får från tredje part och/eller tillgängliga allmänna källor (t.ex. företagsregister, föreningsregister, statliga register, tidningar och medier) på ett tillåtet sätt (t.ex. i enlighet med beställningar/kontrakt, lagstadgade krav eller samtycken du har gett).

Dina personuppgifter omfattar specifikt:

 • Namn
 • Kontaktinformation, inklusive e-postadress och telefonnummer
 • Demografisk information såsom postadress, geografisk ort, preferenser och intressen
 • Annan information som är relevant för marknadsundersökningar
 • IP-adress
 • Användarnamn och lösenord för skyddade delar av webbplatsen
 • För jobbansökningar inkluderas förutom namn och kontaktuppgifter även personuppgifter som du lämnar, utbildning, ytterligare kunskap och kvalifikationer, tidigare arbetsgivare och inskickade dokument, såsom CV, intyg m.m.

För vilka syften och på vilka lagliga grunder behandlas dina data?

Vi behandlar dina data enligt dataskyddsförordningar (DSGVO) och dataskyddslagen (DSG) i gällande version.

Du kan använda vårt hanteringssystem för online-inlärning innehållande information, webinar, program och kurser för MED-EL-produkter och tjänster. Du behöver ange följande uppgifter för att registrera dig: namn, e-postadress, adress, stad, land, yrke och organisation. Academy samlar även uppgifter om användarens beteende vid onlineutbildning och metriska data om deras framsteg för att få förståelse för deras inlärningsupplevelse och färdigheter.

Syfte:
Registrering och användning av vårt hanteringssystem Academy för onlineutbildning

Rättslig grund:
Utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Du kan få åtkomst till icke allmän information (dvs. nedladdning av mjukvaror, ytterligare tjänster som t.ex. eLearning) genom att registrera dig på vår webbplats. Vid autentisering, för åtkomst till icke allmänna eller  personanpassade tjänster, använder MED-EL programvarukomponenten Auth0, som kräver överföring av din e-postadress och ditt lösenord för en säker inloggningsprocess. Se https://auth0.com/terms/ och https://auth0.com/privacy/ för mer information.

Syfte: Din kontaktinformation (adress, företag, e-post, lösenord)  krävs av MED-EL för att verifiera din identitet och utföra de önskade tjänsterna och kontrakten.

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 6 (1) lit. a) GDPR; utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Om du tillåter åtkomst till geografisk ort via din webbläsare visas kliniker och leverantörspartners som finns i din närhet. Genom att göra en lägesbestämning av din IP-adress kommer din geografiska ort att hittas. Dessa data kommer inte att sparas.

Syfte:
Visning av kliniker och leverantörspartners i din närhet

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 6 (1) lit. a) GDPR

Du kan kontakta MED-EL (t.ex. för att ställa frågor om produkter, support m.m.) genom att fylla i våra kontaktformulär. Kontakten sker vanligtvis via e-post; om ett telefonnummer lämnas görs det via telefon.

När du skickar in ett kontaktformulär kommer dina data i kontaktfälten (namn, yrke (t.ex. kirurg, hemtjänst, audionom), intressen (yrkesrelaterade intressen), telefon, adress (gata, gatunummer, stad, postnummer, län, land), e-post och intressen som ska inkluderas i e-postlistan) att behandlas.

Syfte:
Svara/hjälpa dig med din förfrågan

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 6 (1) lit. a) GDPR

När du kontaktar oss kan du börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och e-postlistor för att få information om våra produkter och tjänster. Följande data kommer att användas:

namn, yrke, yrkesrelaterade intressen, telefon, adress, e-post, utvärdering av ditt användarbeteende (dvs. hur ofta du öppnar e-post, klickar på länkar)

Du kan avsluta prenumerationen när du vill (”opt-out”). En länk inkluderas i varje nyhetsbrev.

Vi distribuerar vårt nyhetsbrev med tjänsteleverantörerna ”MailChimp” eller ”Salesforce”.

MailChimp är en tjänst som tillhör USA-baserade Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Information om datasekretess

Salesforce: Salesforce.com, The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA. Information om datasekretess

Båda leverantörerna är certifierade under Privacy-Shield-Framework, vilket garanterar att de uppfyller de europeiska kraven på dataskydd.

Leverantörerna kan använda dina data i pseudonymiserad form, dvs. utan koppling till den specifika användaren, för att optimera och förbättra sina tjänster (t.ex. teknisk förbättring av distribution och visning av nyhetsbrev eller för statistiska syften).

Leverantören kommer inte att använda dina data för att kontakta dig eller vidarebefordra dina data till en tredje part.

Syfte:
Information om MED-EL-specifika ämnen, produkter och tjänster

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 6 (1) lit. a) GDPR

Legitima intressen – Art. 6 (1) lit. f GDPR

Du kan i egenskap av yrkeskunnig registrera dig på vår webbaserade mediadatabas som innehåller fallstudier på implantation av MED-EL-produkter. För att registrera dig behöver du ange följande data: namn, e-post, telefon, klinikens namn, klinikens adress och intressen (CI, MEI, BCI, ABI)

Syfte:
Registrering och användning av vårt operationsvideotek

Rättslig grund:
Utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Du kan antingen skicka en oombedd ansökan eller en ansökan till en specifik tjänst som listats på vår webbplats.

För mer information enl. artikel 13 i Dataskyddsförordningen GDPR vad gäller insamling och bearbetning av dina personuppgifter i samband med din onlineansökan, var god läs MED-EL:s information om datasekretess för sökande.

Syfte:
Jobbansökan

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Du kan göra ett hörseltest via vår webbplats. Du kan kontakta oss via ett kontaktformulär efter testet. Testresultaten kommer att anonymiseras och lagras för att senare kunna analyseras.

Om du vill ha kontakt med oss efter hörseltestet kan du alltså fylla i kontaktformuläret. När du skickar in kontaktformuläret kommer dina data i kontaktfälten (förnamn, efternamn och e-post) att behandlas.

Syfte:
Svara/hjälpa dig med dina frågor om tillgängliga hörsellösningar.

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 9 (2) lit. a) GDPR

Du kan beställa produkter från MED-EL från vår webbutik. För att fullfölja beställningarna kommer vi att samla in följande information: namn, kontaktuppgifter, e-postadress, födelsedatum, implantationsklinik, implantationsdatum, mottagarens namn, mottagarens kontaktuppgifter, orsak till funktionsnedsättningen, produktens serienummer, fakturaadress, leveransadress, telefonnummer, IP-adress och webbläsarinformation.
 
Syfte:
Driva butiken, utföra tjänster och fullfölja beställningar.
 
Rättslig grund:
Utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Vem tar emot dina data?

Dina data tas endast emot av de avdelningar och anställda på MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H som behöver dem för att de ska kunna behandlas för de syften de är avsedda för. Dessutom tas dina data emot av de processorer (IT-tjänsteleverantörer, tryckeritjänster, marknadsföring etc.) vi använder, om de behöver dessa för att fungera fullt ut. Alla processorer har valts ut noga och vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas enligt dataskyddskraven och att dina rättigheter är skyddade. Framförallt får kontrakterade processorer inte använda dina personuppgifter för egna syften.

Vad gäller överföring av data till tredje part, vill vi påpeka att sådana överföringar endast sker på giltiga rättsliga grunder och tjänar fördefinierade syften.

Uppdatering

Uppdateringen av dina personuppgifter görs framförallt på din direkta begäran eller efter meddelanden om ändringar. Uppdateringar kan dock också göras p.g.a. information från en tredje part eller baserat på tillgänglig allmän information.

Hur längre kommer dina data att lagras?

Vi behandlar dina personuppgifter, så långt det är möjligt, så länge du är vår kund (införande, bearbetning och uppsägning av ett kontrakt) och i enlighet med lagenliga krav på lagring och dokumentation som bygger på österrikiska företagslagen (UGB) och österrikiska lagen om skatteförfaranden (BAO) eller för att hävda, utöva eller försvara lagenliga anspråk.

Dessutom bedöms lagringsperioden även med hjälp av lagenliga begränsningsperioder, som exempelvis enligt österrikiska allmänna civillagen (ABGB) vanligtvis är 30 år men i vissa fall endast 3 år.

Dina data kommer helt enkelt att raderas efter att ditt kontrakt har avslutats, om ditt samtycke har återkallats eller om du har invändningar, om datalagringen inte krävs för att uppfylla lagenliga förpliktelser eller för att etablera, utöva eller försvara lagenliga anspråk. Ytterligare behandling kommer endast att äga rum om du uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina data eller om vi har förbehållit oss rätten till ytterligare lagenlig behandling.

Det är möjligt att vi anonymiserar datan istället för att radera den. I så fall kommer alla eventuella personliga referenser att bli permanent raderade, vilket innebär att man inte längre behöver häva dataskyddet. I det fallet kan inga personliga referenser återskapas.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång – Art. 15 GDPR:
  Rätten att få bekräftelse på huruvida personuppgifter om sig själv behandlas och, i förekommande fall, få tillgång till personuppgifterna;
 • Rätt till rättelse – Art. 16 GDPR:
  Rätten att, utan otillbörlig fördröjning, få göra rättelser av felaktiga personuppgifter om sig själv;
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Art. 17 GDPR:
  Rätten att, utan otillbörlig fördröjning, få personuppgifter om sig själv raderade;
 • Rätt till begränsning av behandlingArt. 18 GDPR:
  Rätten av begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • Rätt till dataportabilitetArt. 20 GDPR:
  Rätten att få ut egna personuppgifter, som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt förekommande maskinläsligt format och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att hindras;
 • Rätt att göra invändningarArt. 21 GDPR:
  Rätten att när som helst göra invändningar, på grund av din särskilda situation, mot behandling av personuppgifter enligt Art. 6 (1) lit. e) or f) GDPR.

Om du skulle vilja få tillgång till din information, ändra dina kontaktpreferenser, ställa frågor om denna sekretesspolicy eller ta reda på hur vi hanterar dina personuppgifter, skicka e-post till privacy@medel.com eller kontakta ett av de lokala MED-EL-kontoren i din närhet: MED-EL:s kontor i hela världen

Vi strävar efter att hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar. Du kan göra en anmälan till ansvarig myndighet om du trots detta tror att behandlingen av dina data bryter mot dataskyddsförordningen eller om vi har brutit mot dina dataskyddskrav på annat sätt. I Österrike är dataskyddsmyndigheten ansvarig.

Finns det krav på att lämna data?

Eftersom du är vår kund behöver du endast uppge de personuppgifter som krävs för att vi ska etablera och utföra det som ingår i vår affärsrelation eller som vi enligt lag måste hämta från dig. Du måste även meddela oss om några av dina personuppgifter har ändrats. Utan dessa uppgifter måste vi vanligtvis vägra att slutföra eller utföra kontraktet; alternativt kommer ett befintligt kontrakt inte längre att gälla och därför avslutas.

Används mina uppgifter för automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering?

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande enligt Art. 22 DSGVO.

Säkerhet

Vi förpliktigar oss till att hålla din information säker. För att förhindra otillåten åtkomst eller avslöjande av information har vi infört lämpliga, fysiska, elektroniska samt hanteringsrelaterade åtgärder för att skydda och säkra den information vi samlar online.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. Du bör emellertid observera att vi, så fort du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats, inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte hållas ansvariga för skydd och sekretess vad gäller den information du lämnar när du besöker dessa webbplatser. Sådana webbplatser styrs inte heller av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och läsa sekretesspolicyn som gäller för webbplatsen ifråga.

 

Cookies och cookies för sociala plugins

En cookie är en liten textfil som sparar inställningar från internet. Nästa varje webbplats använder denna teknologi. Den kommer att laddas ner från din webbläsare första gången du besöker webbsidan. Nästa gång du besöker webbplatsen med samma enhet kommer denna cookie och dess information att antingen skickas tillbaka till webbplatsen som skapade den (förstapartscookie) eller skickas till en annan webbplats som äger den (tredjepartscookie). Detta kommer att tala om för webbsidan att den har besökts med samma webbläsare tidigare och i vissa fall kommer detta att ändra det innehåll som visas.

Vissa cookies är väldigt praktiska då de kan förbättra användarupplevelsen om användare kommer tillbaka till en webbplats som redan besökts flera gånger. Förutsatt att du använder samma enhet och samma webbläsare som tidigare kan dessa cookies använda dina preferenser för att anpassa de erbjudanden som visas på sidan så att de är mer relevanta för dina personliga intressen och behov. De flesta cookies som vi använder raderas automatiskt från din hårddisk när din session med webbläsaren har avslutats (”sessionscookies”). Vi använder även cookies som stannar kvar på hårddisken efter sessionen. Det är framförallt för att förbättra din användarupplevelse när du återbesöker webbplatsen. Webbplatsen kan då anpassas till dina personliga behov och uppladdningstiden kan optimeras.

Cookies som inte behöver godkännas

Nödvändiga cookies, även kallade ”strikt nödvändiga cookies” ser till att det finns funktioner som krävs för att webbplatsen ska kunna användas på rätt sätt. Dessa cookies används endast av oss och kallas därför förstapartscookies. De sparas endast på din dator under den aktuella webbläsarsessionen. Absolut nödvändiga cookies: För inloggningsfunktionen har vi en så kallad ”sessionscookie”. Utan denna cookie går det inte att logga in och därmed nås inga funktioner som kräver inloggning.

Dessutom ser dessa cookies till att det blir en fungerande ändring från http till https för att kunna uppfylla säkerhetskraven för dataöverföring i samband med byte av sidor. Det krävs inget samtycke till användning av nödvändiga cookies.

Cookies som behöver godkännas

De cookies som inte krävs enligt lag för att kunna använda webbplatsen är ändå viktiga för att kunna utföra viktiga uppgifter. Utan dessa cookies går det inte att använda visa funktioner som gör att man bekvämt kan navigera på vår webbplats och t.ex. komma åt förifyllda formulär. Förinställningar, såsom språkval, kan inte sparas och måste därför efterfrågas på varje sida. Använda förstapartscookies, inklusive ytterligare beskrivning:

På denna webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Användningen inkluderar driftläget som används av Universal Analytics. Detta möjliggör registrering av data, sessioner och interaktioner över flera enheter till ett pseudonymt användar-ID så att användarens aktivitet på flera olika enheter kan analyseras.

Google Analytics använder cookies, textfiler placerade på din dator, så att webbplatsoperatören kan analysera användarnas användning av webbplatsen. Informationen som cookien genererar vad gäller din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om däremot en IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats kommer Google att reducera din IP-adress inom Europeiska unionens medlemsstater och i andra stater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen kommer endast undantagsvis att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen som din webbläsare överför till Google Analytics sammanförs inte med andra Google-data. På uppdrag av operatören för denna webbplats kommer Google att använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen; skapa rapporter om webbplatsaktivitet; samt erbjuda webbplatsoperatören andra tjänster som berör användning av webbplatsen och internet. Vårt legitima intresse för databehandling tjänar också dessa syften. Användningen av Google Analytics har en rättslig grund i Art. 6 (1) f) GDPR. Sessioner och kampanjer avslutas efter en viss tid. Sessioner avslutas automatiskt efter 30 minuters inaktivitet och kampanjer avslutas efter sex månader. Tidsgränsen för kampanjer får inte överstiga två år. Besök denna sida för att få mer information om användningsvillkor och dataskydd:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/

Du kan neka användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Kom då ihåg att du kanske inte kommer att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen. Du kan också förhindra att Google samlar data som genereras av cookien och som gäller din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera Browser Add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Opt-out-cookies hindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. Om du klickar här kommer opt-out-cookien att ställas in.

Denna webbplats använder Visual Website Optimizer (VWO). Vi skapar användartester för att optimera och vidareutveckla vår webbplats med hjälp av VWO. VWO analyserar statiska data om användning av vår webbplats. Dessutom används verktyget som ett A/B-testverktyg. I och med detta kommer data såsom antal besökare, klickbeteende och besökarnas genomsnittliga aktiva besökstid att användas för de motsvarande testvarianterna.

Lagringstid:
Session eller viss data i upp till 10 år (all data är anonym)

Opt-Out:
http://www.medel.com/privacy-policy?vwo_opt_out=1

Vi använder även så kallade sociala plugins (hädanefter kallade knappar) för sociala nätverk: 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (Facebook-kommentarer, Facebooks gilla-knapp och sociala widgets)
 • LinkedIn (LinkedIn-knapp och sociala widgets)
 • Twitter (Twitter Tweet-knapp och sociala widgets)
 • Google (Google+-knapp och sociala widgets, Google Fonts, YouTube-knapp och sociala widgets)

på webbplatsen. När du besöker vår webbplats kommer dessa knappar att avaktiveras automatiskt, dvs. de skickar inga data till respektive sociala nätverk utan att du först har valt detta. Du måste aktivera knapparna med ett klick innan du kan använda dem. Knappen kommer att förbli aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies.

En direktanslutning kommer att etableras med det sociala nätverkets server efter aktiveringen. Knappens innehåll överförs sedan från det sociala nätverket direkt till din webbläsare och integreras i webbplatsen. Så fort en knapp har aktiverats kan det sociala nätverket börja samla in data, oavsett om du använder knappen eller inte. Om du är inloggad på det sociala nätverket kan detta registrera ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Ett socialt nätverk kan inte registreras på andra webbplatser innan du har aktiverat motsvarande knapp där. Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att den information du hämtar ska kopplas till dig när du besöker vår webbplats med din lagrade medlemsskapsinformation måste du logga ut från det sociala nätverket innan du aktiverar det sociala nätverkets knappar. Vi kan inte påverka mängden data som samlas in av sociala nätverk via deras knappar. Se respektive sekretesspolicy för dessa sociala nätverk för information om datainsamlingens syfte och omfattning, efterföljande behandling samt de sociala nätverkens användning av dessa data såväl som dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda dina personuppgifter.

 

Denna policy uppdaterades senast i maj 2018.

 

Select your Language

Please, select a language for this page