Vår datasekretesspolicy

Information om databehandling enligt Art. 13 och 14 i Dataskyddsförordningen (GDPR)

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och ditt privatliv. Av denna anledning vill vi härmed informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter och tydligt beskriva syftet för behandlingen av dina personuppgifter, vem vi skickar dem till samt dina anspråk och rättigheter när det gäller dataskydd. När vi hädanefter talar om data menar vi dina personliga uppgifter. Detta är alla uppgifter som identifierar dig som person, direkt eller indirekt.

Läs följande information noggrant.

Om denna policy

Denna policy beskriver när och hur vi hämtar personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi håller dem säkra samt dina gällande rättigheter. Vi kanske kommer att hämta, använda och lagra personliga data, dels enligt beskrivningen i denna datasekretesspolicy och dels enligt vår förklaring när vi hämtar data från dig. Vi förbehåller oss rätten att emellanåt ändra denna datasekretesspolicy utan att i förhand informera om detta. Du bör besöka vår webbplats (www.medel.com) regelbundet för att informeras om eventuella ändringar (men ändringarna är inte retroaktiva). Vi kommer alltid att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) när vi hanterar dina personliga data. På grund av GDPR kommer vi att vara personuppgiftsansvariga för alla dina personuppgifter som vi har lagrat.

Vem är ansvarig för databehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österrike
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

Personuppgiftsansvarig person kan kontaktas direkt på

privacy@medel.com

eller

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österrike

Vilka data kommer att behandlas och från vilka källor hämtas dessa data?

Vi behandlar personuppgifter som vi får från dig när du är kund hos oss. Vi behandlar dessutom personuppgifter som vi får från tredje part och/eller tillgängliga allmänna källor (t.ex. företagsregister, föreningsregister, statliga register, tidningar och medier) på ett tillåtet sätt (t.ex. i enlighet med beställningar/kontrakt, lagstadgade krav eller samtycken du har gett).

Dina personuppgifter omfattar specifikt:

 • Namn
 • Kontaktinformation, inklusive e-postadress och telefonnummer
 • Demografisk information såsom postadress, geografisk ort, preferenser och intressen
 • Annan information som är relevant för marknadsundersökningar
 • IP-adress
 • Användarnamn och lösenord för skyddade delar av webbplatsen
 • För jobbansökningar inkluderas förutom namn och kontaktuppgifter även personuppgifter som du lämnar, utbildning, ytterligare kunskap och kvalifikationer, tidigare arbetsgivare och inskickade dokument, såsom CV, intyg m.m.

För vilka syften och på vilka lagliga grunder behandlas dina data?

Vi behandlar dina data enligt dataskyddsförordningar (DSGVO) och dataskyddslagen (DSG) i gällande version.

Du kan använda vårt hanteringssystem för online-inlärning innehållande information, webinar, program och kurser för MED-EL-produkter och tjänster. Du behöver ange följande uppgifter för att registrera dig: namn, e-postadress, adress, stad, land, yrke och organisation. Academy samlar även uppgifter om användarens beteende vid onlineutbildning och metriska data om deras framsteg för att få förståelse för deras inlärningsupplevelse och färdigheter.

Syfte:
Registrering och användning av vårt hanteringssystem Academy för onlineutbildning

Rättslig grund:
Utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Du kan få åtkomst till icke allmän information (dvs. nedladdning av mjukvaror, ytterligare tjänster som t.ex. eLearning, webbutiker) genom att registrera dig på vår webbplats. Vid autentisering, för åtkomst till icke allmänna eller  personanpassade tjänster, använder MED-EL programvarukomponenten Auth0, som kräver överföring av din e-postadress och ditt lösenord för en säker inloggningsprocess. Se https://auth0.com/terms/ och https://auth0.com/privacy/ för mer information.

Syfte: Din kontaktinformation (adress, företag, e-post, lösenord)  krävs av MED-EL för att verifiera din identitet och utföra de önskade tjänsterna och kontrakten.

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 6 (1) lit. a) GDPR; utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Vi använder en chattrobot på vissa av våra webbplatser för att besvara dina frågor om MED-EL:s produkter och tjänster. Chattroboten är ett textbaserat programvarusystem som kan användas om man vill. Texten du skriver in kommer att sparas lokalt i en cookie på din dator under hela sessionen. Dialogerna analyseras i anonymt format av MED-EL för att förbättra chattroboten ytterligare. Om du anger dina kontaktuppgifter skickas de vidare till ditt MED-EL-kontor så att de kan besvara dina frågor.

Chattroboten använder sig av Azure Bot Service från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Information om datasekretess hittar du här: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Syfte:
Snabb hjälp med dina frågor

Rättslig grund:
Samtycke Art. 6 (1) a GDPR

Om du tillåter åtkomst till geografisk ort via din webbläsare visas kliniker och leverantörspartners som finns i din närhet. Genom att göra en lägesbestämning av din IP-adress kommer din geografiska ort att hittas. Dessa data kommer inte att sparas.

Syfte:
Visning av kliniker och leverantörspartners i din närhet

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 6 (1) lit. a) GDPR

Du kan kontakta MED-EL (t.ex. för att ställa frågor om produkter, support m.m.) genom att fylla i våra kontaktformulär. Kontakten sker vanligtvis via e-post; om ett telefonnummer lämnas görs det via telefon.

När du skickar in ett kontaktformulär kommer dina data i kontaktfälten (namn, yrke (t.ex. kirurg, hemtjänst, audionom), intressen (yrkesrelaterade intressen), telefon, adress (gata, gatunummer, stad, postnummer, län, land), e-post och intressen som ska inkluderas i e-postlistan) att behandlas.

Syfte:
Svara/hjälpa dig med din förfrågan

Rättslig grund:
Utförandet av ett kontrakt eller att vidta prekontraktuella åtgärder – Art. 6 (1) b) GDPR

I vissa av våra kontaktformulär använder vi ”Google reCAPTCHA”, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Information om datasekretess. På så sätt kontrollerar vi om uppgifterna förts in av en människa eller av ett automatiserat program. Analysen startar automatiskt så fort du besöker vår webbplats. reCAPTCHA använder annan information för denna analys (t.ex. IP-adress, tid för besöket, musklickningar).

Rättslig grund:
Legitimt intresse – Art. 6 (1) f) GDPR - Skydd mot kränkande, automatiserat spioneri och spam.

MED-EL erbjuder en rad olika applikationer för rehabilitering, utbildning och support som fungerar på mobiltelefoner, surfplattor och andra webbanslutna enheter (t.ex. Listen Up, Audio2Ear, Audiokey, Auditory Skills Checklist, Common Objects Token (COT) Test, Hear Today). Dessa applikationer har sina egna inbyggda sekretesspolicyer.

Syftet med dessa applikationer är att hjälpa dig att få ut det bästa av din MED-EL-produkt; att höra och förstå bättre, lära dig mer och få en bättre livskvalitet. Med vissa appar går det att skicka testresultaten i pdf-format via e-post.

Registreringen utförs via ditt myMED-EL-konto

Syfte:
Användning av mobilappar för rehabilitering, utbildning och support.

Rättslig grund:
Utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) b GDPR

Plattformen myMED-EL ger registrerade användare åtkomst till skräddarsydda erbjudanden från MED-EL. Baserat på vilken roll som registrerats bearbetar vi följande kategorier av uppgifter för att kunna autentisera din registrering och ge rätt information och tjänster för din medicintekniska produkt eller behov av professionell hjälp:

E-postadress, namn, land, födelsedatum, information om förälder eller vårdnadshavare, produkttyp, serienummer, relation till användaren, yrke, institution och institutionens adress.

Vi använder din e-postadress för att

 • skicka dig meddelanden om ditt myMED-EL-konto.
 • skicka dig ytterligare frågor eller be om ytterligare uppgifter för att bekräfta att du är en MED-EL-användare.
 • informera dig om att ditt myMED-EL-konto har upprättats.

Födelsedatumet behövs för att säkerställa att användarkonton för barn endast upprättas med föräldrarnas eller vårdnadshavarnas samtycke.

Autentiseringen för åtkomst till myMED-EL och de skräddarsydda tjänsterna utförs med hjälp av programvarukomponenten Auth0. Detta innebär att din e-postadress och ditt lösenord måste skickas vidare till Auth0 för en säker inloggningsprocess. Ytterligare information hittar du här https://auth0.com/terms/ och här https://auth0.com/privacy/.

Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att kontakta oss, t.ex. via e-post direkt i din myMED-EL-profil.

Syfte:
Dina kontaktuppgifter behövs för att bekräfta din identitet och för att på ditt önskemål kunna utföra efterfrågade tjänster och kontakta dig.

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 6 (1) a) GDPR och utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) b) GDPR.

Vi erbjuder en rad olika kostnadsfria prenumerationstjänster via vår webbplats och sociala medier som ger information om MED-EL:s produkter, tjänster och vår verksamhet. Då och då skickar vi frivilliga enkäter där vi ber om anonym feedback.

För att vår marknadsföring ska vara relevant och passande bearbetar vi ditt namn och yrke samt yrkesrelaterade intressen, telefonnummer, adress, e-postadress och användarbeteende (öppnande av e-post, länkklickande).

Du kan sluta prenumerera när du vill. En länk inkluderas i varje nyhetsbrev.

MED-EL lägger stor vikt vid våra användares sekretess och samarbetar med följande tjänsteleverantörer för att tillhandahålla marknadsföring och kommunikation på ett säkert och lagligt sätt.

MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Microsoft Dynamics 365 Marketing: https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/get-started/gdpr/

Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/mp/privacy/

Syfte:
Information om MED-EL-specifika ämnen, produkter och tjänster

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 6 (1) lit. a) GDPR och legitima intressen – Art. 6 (1) lit. f) GDPR om marknadsföring och optimering av webbaserade erbjudanden.

Du kan i egenskap av yrkeskunnig registrera dig på vår webbaserade mediadatabas som innehåller fallstudier på implantation av MED-EL-produkter. För att registrera dig behöver du ange följande uppgifter: namn, e-post, land, yrke, klinikens namn, stad, intressen, status. Registreringen utförs via tjänsteleverantören Arri Media GmbH, Türkenstraße 89, 80799 München. Ditt namn och din e-postadress skickas vidare till Arri så att registreringen kan slutföras. Information om datasekretess på Arri

Syfte:
Registrering och användning av vårt operationsvideotek

Rättslig grund:
Utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Auktoriserade MED-EL-partners kan ladda upp och spara hörselkartor direkt till plattformen myMED-EL. Våra utbildade kliniska specialister använder dessa kartor för att hantera olika tjänster, garantier och patientspecifika anpassningar.

För att kunna erbjuda denna service bearbetar vi data från audioprocessorn, serienummer, produkttyp, utprovningsdatum och hörselkarta. MED-EL anonymiserar dessa uppgifter och använder dem för statistik, forskning och produktförbättring

Syfte:
Snabbare hantering av service- och reparationsarbeten.

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 9 (2) a) GDPR och legitima intressen - Art. 6 (1) f) and Art. 89 GDPR -Forskning och förbättring av produkttjänster.

Du hittar MED-EL på nätet via sociala medier. Vi använder dessa plattformar för att kommunicera med dig och publicera information om våra produkter och vår verksamhet. Dessa tjänsteleverantörer förser oss med anonym statistik om: kommentarer, vad som delats och gillats, prenumerationer och liknande aktiviteter. Du hittar deras sekretessinformation här nedan.

Vi delar ansvaret med tjänsteleverantörerna. Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta både operatören och oss.

Syfte:
Webbaserad kommunikation, publicera information om produkter och tjänster.

Rättslig grund:
Legitima intressen – Art. 6 (1) f) GDPR – public relations och kommunikation.

Twitter
Twitter är en tjänst som tillhör Twitter International Company, 26 Fenian St., Dublin, Irland. Dataskyddsinformation: https://twitter.com/en/privacy.

YouTube
YouTube är en tjänst som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Dataskyddsinformation: https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn
LinkedIn är en tjänst som tillhör LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Dataskyddsinformation: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook och Instagram
är tjänster som tillhör Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland.
Mer information om bearbetningsprocesserna är beskrivna i sekretesspolicyn från Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation eller Instagram https://help.instagram.com/519522125107875.
Ytterligare information om användningen av personuppgifter hittar du även här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Du kan antingen skicka en oombedd ansökan eller en ansökan till en specifik tjänst som listats på vår webbplats.

För mer information enl. artikel 13 i Dataskyddsförordningen GDPR vad gäller insamling och bearbetning av dina personuppgifter i samband med din onlineansökan, var god läs MED-EL:s information om datasekretess för sökande.

Syfte:
Jobbansökan

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Vi erbjuder hörseltester och enkäter via vår webbplats. När du har avslutat ditt hörseltest eller enkät erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss via ett kontaktformulär. När du skickar in kontaktformuläret kommer dina uppgifter (förnamn, efternamn och e-post) att bearbetas.

Testresultaten anonymiseras av statistiska skäl.


Syfte:
Svara/hjälpa dig med dina frågor om tillgängliga hörsellösningar.

Rättslig grund:
Samtycke – Art. 9 (2) lit. a) GDPR och legitimt intresse – Art. 6 (1) f) GDPR - Forskning och förbättring av produkter och tjänster.

MED-EL erbjuder webbaserade evenemang, konferenser och möten och erbjuder även support för din audionom via videokonferens för justering av din audioprocessor. Vi kommer att bearbeta namn, e-postadress och telefonnummer för att möjliggöra registrering, autentisering, deltagande och mottagande av påminnelser.

Vi har valt Webex, en tjänst från Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA som partner för våra webbkonferenser. För att delta i MED-EL:s webbkonferenser måste du ge Cisco Webex ett separat samtycke till att bearbeta dina uppgifter. Du hittar även Ciscos sekretessinformation här: http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy.html.

Syfte:
Registrering och åtkomst till evenemang, webbkonferenser och videokonferenser.

Rättslig grund:
Utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) b GDPR

Paypal

Vi accepterar nätbetalning via Paypal (Europe) S.a.r.L, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. För att slutföra en transaktion kommer dina personuppgifter att delas mellan MED-EL och Paypal. Detta inkluderar ditt namn, din adress, e-postadress, IP-adress och transaktions-ID.

Ytterligare information hittar du här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Syfte:
Betalning via PayPal

Rättslig grund:
Utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) b GDPR

Du kan beställa produkter från MED-EL från vår webbutik. För att fullfölja beställningarna kommer vi att samla in följande information: namn, kontaktuppgifter, e-postadress, födelsedatum, implantationsklinik, implantationsdatum, mottagarens namn, mottagarens kontaktuppgifter, orsak till funktionsnedsättningen, produktens serienummer, fakturaadress, leveransadress, telefonnummer, IP-adress och webbläsarinformation.
 
Syfte:
Driva butiken, utföra tjänster och fullfölja beställningar.
 
Rättslig grund:
Utförandet av ett kontrakt – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Vem tar emot dina data?

Dina data tas endast emot av de avdelningar och anställda på MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H som behöver dem för att de ska kunna behandlas för de syften de är avsedda för. Dessutom tas dina data emot av de processorer (IT-tjänsteleverantörer, tryckeritjänster, marknadsföring etc.) vi använder, om de behöver dessa för att fungera fullt ut. Alla processorer har valts ut noga och vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas enligt dataskyddskraven och att dina rättigheter är skyddade. Framförallt får kontrakterade processorer inte använda dina personuppgifter för egna syften.

Vad gäller överföring av data till tredje part, vill vi påpeka att sådana överföringar endast sker på giltiga rättsliga grunder och tjänar fördefinierade syften.

Uppdatering

Uppdateringen av dina personuppgifter görs framförallt på din direkta begäran eller efter meddelanden om ändringar. Uppdateringar kan dock också göras p.g.a. information från en tredje part eller baserat på tillgänglig allmän information.

Hur längre kommer dina data att lagras?

Vi behandlar dina personuppgifter, så långt det är möjligt, så länge du är vår kund (införande, bearbetning och uppsägning av ett kontrakt) och i enlighet med lagenliga krav på lagring och dokumentation som bygger på österrikiska företagslagen (UGB) och österrikiska lagen om skatteförfaranden (BAO) eller för att hävda, utöva eller försvara lagenliga anspråk.

Dessutom bedöms lagringsperioden även med hjälp av lagenliga begränsningsperioder, som exempelvis enligt österrikiska allmänna civillagen (ABGB) vanligtvis är 30 år men i vissa fall endast 3 år.

Dina data kommer helt enkelt att raderas efter att ditt kontrakt har avslutats, om ditt samtycke har återkallats eller om du har invändningar, om datalagringen inte krävs för att uppfylla lagenliga förpliktelser eller för att etablera, utöva eller försvara lagenliga anspråk. Ytterligare behandling kommer endast att äga rum om du uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina data eller om vi har förbehållit oss rätten till ytterligare lagenlig behandling.

Det är möjligt att vi anonymiserar datan istället för att radera den. I så fall kommer alla eventuella personliga referenser att bli permanent raderade, vilket innebär att man inte längre behöver häva dataskyddet. I det fallet kan inga personliga referenser återskapas.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång – Art. 15 GDPR:
  Rätten att få bekräftelse på huruvida personuppgifter om sig själv behandlas och, i förekommande fall, få tillgång till personuppgifterna;
 • Rätt till rättelse – Art. 16 GDPR:
  Rätten att, utan otillbörlig fördröjning, få göra rättelser av felaktiga personuppgifter om sig själv;
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Art. 17 GDPR:
  Rätten att, utan otillbörlig fördröjning, få personuppgifter om sig själv raderade;
 • Rätt till begränsning av behandlingArt. 18 GDPR:
  Rätten av begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • Rätt till dataportabilitetArt. 20 GDPR:
  Rätten att få ut egna personuppgifter, som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt förekommande maskinläsligt format och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att hindras;
 • Rätt att göra invändningarArt. 21 GDPR:
  Rätten att när som helst göra invändningar, på grund av din särskilda situation, mot behandling av personuppgifter enligt Art. 6 (1) lit. e) or f) GDPR.

Om du skulle vilja få tillgång till din information, ändra dina kontaktpreferenser, ställa frågor om denna sekretesspolicy eller ta reda på hur vi hanterar dina personuppgifter, skicka e-post till privacy@medel.com eller kontakta ett av de lokala MED-EL-kontoren i din närhet: MED-EL:s kontor i hela världen

Vi strävar efter att hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar. Du kan göra en anmälan till ansvarig myndighet om du trots detta tror att behandlingen av dina data bryter mot dataskyddsförordningen eller om vi har brutit mot dina dataskyddskrav på annat sätt. I Österrike är dataskyddsmyndigheten ansvarig.

Finns det krav på att lämna data?

Eftersom du är vår kund behöver du endast uppge de personuppgifter som krävs för att vi ska etablera och utföra det som ingår i vår affärsrelation eller som vi enligt lag måste hämta från dig. Du måste även meddela oss om några av dina personuppgifter har ändrats. Utan dessa uppgifter måste vi vanligtvis vägra att slutföra eller utföra kontraktet; alternativt kommer ett befintligt kontrakt inte längre att gälla och därför avslutas.

Används mina uppgifter för automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering?

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande enligt Art. 22 DSGVO.

Säkerhet

Vi förpliktigar oss till att hålla din information säker. För att förhindra otillåten åtkomst eller avslöjande av information har vi infört lämpliga, fysiska, elektroniska samt hanteringsrelaterade åtgärder för att skydda och säkra den information vi samlar online.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. Du bör emellertid observera att vi, så fort du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats, inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte hållas ansvariga för skydd och sekretess vad gäller den information du lämnar när du besöker dessa webbplatser. Sådana webbplatser styrs inte heller av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och läsa sekretesspolicyn som gäller för webbplatsen ifråga.

 

Om cookies på denna webbplats

För att kunna erbjuda dig en optimal användarupplevelse (t.ex. önskat språk eller sidoinställningar) använder vi cookies för att spara dina inloggningsuppgifter, säkerställa en säker inloggning, samla statistikuppgifter för att optimera webbplatsens funktioner och ge dig ett skräddarsytt innehåll. Cookies är också viktiga för att vår webbplats ska kunna fungera ordentligt.

Klicka på ”Acceptera alla cookies” för att godkänna alla cookies och navigera direkt till webbplatsen eller klicka på ”Cookieinställningar” för att få en detaljerad beskrivning av de typer av cookies som vi använder för att avgöra om vissa cookies ska sparas.

Vi använder följande tjänster för att förbättra och optimera användningen av vår webbplats:

På denna webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Användningen inkluderar driftläget som används av Universal Analytics. Detta möjliggör registrering av data, sessioner och interaktioner över flera enheter till ett pseudonymt användar-ID så att användarens aktivitet på flera olika enheter kan analyseras.

Google Analytics använder cookies, textfiler placerade på din dator, så att webbplatsoperatören kan analysera användarnas användning av webbplatsen. Informationen som cookien genererar vad gäller din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om däremot en IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats kommer Google att reducera din IP-adress inom Europeiska unionens medlemsstater och i andra stater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen kommer endast undantagsvis att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen som din webbläsare överför till Google Analytics sammanförs inte med andra Google-data. På uppdrag av operatören för denna webbplats kommer Google att använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen; skapa rapporter om webbplatsaktivitet; samt erbjuda webbplatsoperatören andra tjänster som berör användning av webbplatsen och internet. Vårt legitima intresse för databehandling tjänar också dessa syften. Användningen av Google Analytics har en rättslig grund i Art. 6 (1) f) GDPR. Sessioner och kampanjer avslutas efter en viss tid. Sessioner avslutas automatiskt efter 30 minuters inaktivitet och kampanjer avslutas efter sex månader. Tidsgränsen för kampanjer får inte överstiga två år. Besök denna sida för att få mer information om användningsvillkor och dataskydd:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/

Du kan neka användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Kom då ihåg att du kanske inte kommer att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen. Du kan också förhindra att Google samlar data som genereras av cookien och som gäller din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera Browser Add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Opt-out-cookies hindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. Om du klickar här kommer opt-out-cookien att ställas in.

Denna webbplats använder Visual Website Optimizer (VWO). Vi skapar användartester för att optimera och vidareutveckla vår webbplats med hjälp av VWO. VWO analyserar statiska data om användning av vår webbplats. Dessutom används verktyget som ett A/B-testverktyg. I och med detta kommer data såsom antal besökare, klickbeteende och besökarnas genomsnittliga aktiva besökstid att användas för de motsvarande testvarianterna.

Lagringstid:
Session eller viss data i upp till 10 år (all data är anonym)

Opt-Out:
http://www.medel.com/privacy-policy?vwo_opt_out=1

Vi använder även så kallade sociala plugins (hädanefter kallade knappar) för sociala nätverk: 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (Facebook-kommentarer, Facebooks gilla-knapp och sociala widgets)
 • LinkedIn (LinkedIn-knapp och sociala widgets)
 • Twitter (Twitter Tweet-knapp och sociala widgets)
 • Google (Google+-knapp och sociala widgets, Google Fonts, YouTube-knapp och sociala widgets)

på webbplatsen. När du besöker vår webbplats kommer dessa knappar att avaktiveras automatiskt, dvs. de skickar inga data till respektive sociala nätverk utan att du först har valt detta. Du måste aktivera knapparna med ett klick innan du kan använda dem. Knappen kommer att förbli aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies.

En direktanslutning kommer att etableras med det sociala nätverkets server efter aktiveringen. Knappens innehåll överförs sedan från det sociala nätverket direkt till din webbläsare och integreras i webbplatsen. Så fort en knapp har aktiverats kan det sociala nätverket börja samla in data, oavsett om du använder knappen eller inte. Om du är inloggad på det sociala nätverket kan detta registrera ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Ett socialt nätverk kan inte registreras på andra webbplatser innan du har aktiverat motsvarande knapp där. Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att den information du hämtar ska kopplas till dig när du besöker vår webbplats med din lagrade medlemsskapsinformation måste du logga ut från det sociala nätverket innan du aktiverar det sociala nätverkets knappar. Vi kan inte påverka mängden data som samlas in av sociala nätverk via deras knappar. Se respektive sekretesspolicy för dessa sociala nätverk för information om datainsamlingens syfte och omfattning, efterföljande behandling samt de sociala nätverkens användning av dessa data såväl som dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda dina personuppgifter.

 

Denna policy uppdaterades senast i april 2020.

 

Select your Language

Please, select a language for this page