RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Lampsignaler

Audioprocessorns status

RONDO 3 - ON indicator light
RONDO 3 - OFF indicator light

Betydelse
Indikatorlampan TILL/Indikatorlampan FRÅN
Kommentarer
När man trycker på tryckknappen mitt på audioprocessorn släcks och tänds det vita ljuset långsamt.


RONDO 3 - Programme 1 to 4 selected

Betydelse
Program 1 till 4 har valts
Kommentarer
Den blå indikatorlampan kommer att blinka olika beroende på vilket program som har valts (dvs. efter att ha aktiverat processorn eller bytt program).


RONDO 3 - FineTuner Echo command received and accepted

Betydelse
Kommandot från FineTuner Echo är mottaget och accepterat

Bekräftelsesignal för flygplansläge

RONDO 3 - Flight mode successfully activated

Betydelse
Flygplansläget har aktiverats

Laddningsindikatorlampa

RONDO 3 - Audio processor battery is charging

Betydelse
Audioprocessorns batteri laddas
Kommentarer
Lampan släcks när batteriet är helt laddat.

Länkövervakningssignaler

RONDO 3 - Implant detected previous generation

Betydelse
Efter att ha placerat en audioprocessor som programmerats för implantat från en tidigare generation (t.ex. C40+, C40) över implantatet: Visar att audioprocessorn fungerar.
Kommentarer
Gäller endast implantat från tidigare generationer (t.ex. C40, C40+)


RONDO 3 - Implant detected new generation

Betydelse
Efter att ha placerat en audioprocessor som programmerats för implantat från en ny generation över implantatet: Korrekt implantat har detekterats. Visar att audioprocessorn och implantatet fungerar.
Kommentarer
Gäller endast PULSAR, SONATA, CONCERTO, SYNCHRONY och implantat från senare generationer


RONDO 3 - Optional Visual Indication

Betydelse
Valfri visuell indikation på aktiverad länkövervakning. Denna kontroll upprepas så fort audioprocessorn flyttat sig i förhållande till implantatet.
Kommentarer
Kan aktiveras av din audionom.


RONDO 3 - Error

Betydelse
Audioprocessorn och implantatet är frånkopplade
Krävd åtgärd
Placera audioprocessorn över implantatsstället.
Kommentarer
Kontakta din klinik, audionom eller MED-EL om blinkandet fortsätter. Audioprocessorn kommer att inaktiveras automatiskt efter 5 minuter (ingen stimulering). Din audionom kan inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen.


Betydelse
Audioprocessorn placerad över fel implantat (användare med bilaterala implantat)
Krävd åtgärd
Placera audioprocessorn över rätt implantat.
Kommentarer
Kontakta din klinik, audionom eller MED-EL om blinkandet fortsätter. Audioprocessorn kommer att inaktiveras automatiskt efter 5 minuter (ingen stimulering). Din audionom kan inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen.


Betydelse
Audioprocessorn har stängts av eftersom batterierna är slut (om batteriet fortfarande räcker till att driva audioprocessorn)


Betydelse
Audioprocessorn är i mikrofonövervakningsläge.
Krävd åtgärd
Inaktivera audioprocessorn och aktivera den igen.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.