Audiogrammet

Ett audiogram är ett diagram som används av hörselspecialister för att visuellt kunna visa hur bra du kan höra. Ett audiogram kan visa om du har en hörselnedsättning, vilken typ av hörselnedsättning du har och den kan hjälpa dig att identifiera en lämplig hörsellösning.

Hörselnedsättningar kan visualiseras

Ett audiogram är en graf som visar de svagaste ljuden en person kan höra vid specifika frekvenser. Pipiga ljud, till exempel fågelsång eller barnskrik, har en hög frekvens. Ljud med en låg frekvens har en djupare ton, som till exempel hundskall eller ljudet av en gräsklippare.

Under ett hörseltest spelar audionomen upp toner med en frekvens i taget. Den svagaste tonen personen kan höra vid varje frekvens markeras i ett audiogram. Tabellen nedan visar hur vardagliga ljud placeras i ett audiogram.

Överst i audiogrammet visas ett antal ljudfrekvenser. När du följer audiogrammet från vänster till höger ökar frekvenserna, vilket innebär att ljuden blir pipigare. På audiogrammets vänstra sida visas ljudsignalens styrka. När du följer audiogrammet uppifrån och ner ökar styrkan.

 

Normal Hörsel

Med en normal hörsel bör du kunna höra mycket svaga ljud, som en droppande kran eller fågelkvitter, utan några svårigheter. Dessa har en ljudstyrka på cirka 0 till 20 decibel (dB).

Detta bör du kunna höra
Som visar normal hörsel
 
 

Lätt hörselnedsättning

Med en lätt hörselnedsättning kan du inte höra ljud som är svagare än 21–40 dB. Vid denna ljudnivå kan du höra röster som är på cirka 65 dB, men inte svagare ljud, som till exempel en tickande klocka, en droppande kran eller någon som pratar tyst.

Detta bör du kunna höra
Så här hör en person med en lätt hörselnedsättning
Audiogram som visar lätt hörselnedsättning
 
 

Måttlig hörselnedsättning

Med en måttlig hörselnedsättning kan du inte höra ljud som är svagare än 41–70 dB. Detta innebär att du kanske inte kan höra ett vanligt samtal eller en telefon som ringer. En måttlig hörselnedsättning kan, om den inte behandlas, ha en stark inverkan på den vardag.

Detta bör du kunna höra
Så här hör en person med en måttlig hörselnedsättning
Audiogram som visar måttlig hörselnedsättning
 
 

Svårhörselnedsättning

Med en svår hörselnedsättning kan du inte höra ljud som är svagare än 71–90 dB. Detta innebär att du kanske inte kan höra ljud såsom livliga samtal eller trafikbuller. Svår hörselnedsättning har nästan alltid en stor inverkan på ens vardag.

Detta bör du kunna höra
Så här hör en person med en svår hörselnedsättning
Audiogram som visar svår hörselnedsättning
 
 

Grav hörselnedsättning

Grav hörselnedsättning är den allvarligaste formen av hörselnedsättning. Med en grav hörselnedsättning kan du inte höra ljud som är svagare än 91–120 dB. Detta innebär att du kanske inte ens kan höra väldigt höga ljud som flygplansmotorer, lastbilar som kör förbi eller brandlarm.

Detta bör du kunna höra
Så här hör en person med en grav hörselnedsättning
Audiogram som visar grav hörselnedsättning