RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Kontrollera batteristatus

1

Se till att RONDO 3 är aktiverad.

2

Tryck kort på till/från-knappen igen. Huvudindikatorlampan kommer att blinka för att visa hur mycket som återstår av batteriets laddning.

 
RONDO 3 - Battery fully charged

Betydelse
Batteriet helt laddat (75 % till 100 %)

Krävd åtgärd
Ingen


RONDO 3 - Battery charge 50 % to 75 %

Betydelse
Batteriet laddat 50 % till 75 %

Krävd åtgärd
Ingen


RONDO 3 - Battery charge 25 % to 50 %

Betydelse
Batteriet laddat 25 % till 50 %

Krävd åtgärd
Ingen


RONDO 3 - Battery charge low to 25 %

Betydelse
Batteriet lågt, upp till 25 %

Krävd åtgärd
Tänk på att ladda audioprocessorn.


RONDO 3 - Battery charge low

Betydelse
Batteriet lågt

Krävd åtgärd
Ladda audioprocessorn.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.