Utformade för tillförlitlig hörsel: MED‑EL:s cochleaimplantat

Hörseln gör att vi kan uppleva livets fina stunder fullt ut. Därför är vi här för att hjälpa personer med hörselnedsättning att uppleva underbara stunder varje dag.

Tillförlitlighet

360-gradersperspektiv på säkerhet och tillförlitlighet

Redan från början, när vi började utveckla våra banbrytande cochleaimplantat, utgick vi från ett heltäckande 360-gradersperspektiv på våra produkters tillförlitlighet och säkerhet. Det handlar inte bara om att göra våra cochleaimplantat och audioprocessorer så tillförlitliga som möjligt. Elektrodernas utformning, säker stimulering och MR-säkerhet* är också avgörande för cochleaimplantatens säkerhet. Det är helt enkelt inte möjligt att skapa en säker och tillförlitlig hörselupplevelse utan att ta hänsyn till dessa faktorer.

Varje MED‑EL-användare sätter sin tillit hos oss. Vi vet att du räknar med oss så att du kan höra allt som är viktigt för dig. Därför arbetar vi ständigt med att förse dig med tillförlitliga cochleaimplantat som uppfyller marknadens högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder.

360-gradersperspektiv på säkerhet och tillförlitlighet

Vårt heltäckande 360-gradersperspektiv på cochleaimplantatens säkerhet och tillförlitlighet fokuserar på fem områden:

Implantatets tillförlitlighet
Implantatets tillförlitlighet beskrivs dels med tillverkarens data och dels med klinikernas data som rapporteras i referentgranskade artiklar.
Elektrodens säkerhet
Elektroderna får inte skada de ömtåliga strukturerna i cochlean samtidigt som de ska ge en effektiv stimulering.
Säker stimulering
Stimuleringen måste vara säker och utesluta skadliga direkta elektriska strömmar.
MR-säkerhet*
Moderna cochleaimplantat bör ge dig möjlighet att genomgå MR-undersökningar utan operation** och utan hörselavbrott.
Audioprocessorns tillförlitlighet
Audioprocessorns tillförlitlighet handlar om både reparationsfrekvensen och att audioprocessorn inte ska lossna från huvudet.
Tillförlitlighet

Cochleaimplantat med oöverträffad tillförlitlighet

Alla våra titanimplantat från den senaste generationen har en övergripande ackumulerad överlevnadsgrad på över 99 % — en tillförlitlighet som ingen annan tillverkare av cochleaimplantat har uppnått.[ft][ft][ft]

Det är inte en slump att våra cochleaimplantat har en enastående tillförlitlighet. Det är tack vare vår fokuserade omsorg, yrkesskicklighet och våra toppmoderna tillverkningsanläggningar. Till skillnad från andra cochleaimplantattillverkare som flyttar tillverkningen utomlands tillverkas varenda MED‑EL-implantat på vårt globala huvudkontor i Österrike – och så har det varit i 30 år. På så sätt kan vi alltid hålla Europas högsta standarder vad gäller kvalitet och tillverkning.

Vi tar hänsyn till alla detaljer, med alltifrån kvalitetsfokuserad design till utveckling av utförliga tester och klinisk support. Med våra toppmoderna processer, överlägsna komponenter och enastående kvalitetskontroll är det ingen slump att varje cochleaimplantat från MED‑EL uppfyller de högsta standardkraven för kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet. Vi behöver egentligen inte beskriva det i ord för våra data talar för sig själva.
Tillförlitlighet

Utformade för tillförlitlig hörsel

Ta reda på varför MED‑EL har högst tillförlitlighetsprestanda av alla cochleaimplantat.

Värdet av ett tillförlitligt implantat

Att välja ett cochleaimplantat kan vara ett val för livet. Du kan alltid räkna med din hörsel när du har ett cochleaimplantat från MED‑EL. Med en högre tillförlitlighet hos implantatet är det även lägre risk för ytterligare operationer och patienterna blir nöjdare.

Den kumulativa överlevnadsfrekvensen är ett mått på implantatmodellens tillförlitlighet över tid. Till exempel, om den kumulativa överlevnadsfrekvensen är 99 % inom sju år, innebär det att 99 % chans att ditt cochleaimplantat hjälper dig under de närmaste sju åren.

Tillförlitlighet
Tillförlitlighet

Tillförlitligheten hos MED‑EL:s cochleaimplantat

MED‑EL:s tillförlitlighetsrapportering uppfyller kraven i den internationella standarden ISO 5841-2:2014[ft] och de principer som beskrivs i ECSCIFE (European Consensus on Cochlear Implant Failures and Explantations).[ft]

Eftersom alla våra titanimplantat från den senaste generationen sedan 2006 har en övergripande ackumulerad överlevnadsgrad på över 99 % är MED-EL ledande på tillförlitlighet inom cochleaimplantat.[ft][ft][ft]

 

MED-EL, data I filen från och med 2 januari 2024

Tillförlitlighet

Tillförlitliga cochleaimplantat du kan lita på

SYNCHRONY 2 är ett av de mest tillförlitliga cochleaimplantaten på marknaden med en övergripande CSR på 99,90 % inom fyra år.[ft][ft][ft]

 

 

99,90 %CSR inom fyra år
Tillförlitlighet

Ett dövt öra är inte ett dött öra

Din cochlea är ett organ med ytterst ömtåliga strukturer. Det är viktigt att bevara dess naturliga funktion eftersom du, eller din anhöriga, kanske har kvar lite naturlig hörsel, så kallad resthörsel. Att bevara resthörseln är viktigt eftersom det kan hjälpa dig att dra nytta av framtida teknologier.

Våra konkurrenter använder sig av styva elektroder som är raka eller har böjts i förväg. De medför en mycket högre risk för att resthörseln går förlorad.[ft][ft][ft][ft][ft][ft][ft] MED‑EL:s elektroder är istället flexibla. Detta gör att de kan föras in i cochlean utan att de ömtåliga strukturerna skadas och därmed kan resthörseln bevaras.[ft][ft][ft][ft][ft][ft][ft][ft]

Tillförlitlighet

Säker stimulering

När det gäller cochleaimplantatens säkerhet på lång sikt är säker stimulering ett absolut måste. Våra cochleaimplantat har säkerhetskondensatorer som skyddar cochlean från direkt ström som annars kan skada nervvävnaden.[ft][ft]

Till skillnad mot vissa cochleaimplantattillverkare har MED‑EL en oberoende säkerhetskondensator för varje elektrodkanal. På så sätt kan vi säkerställa en säker, precis och snabb stimulering som kan leverera en mer avancerad ljudkodning under många år framöver.[ft][ft]

Tillförlitlighet

Gjord för MR-undersökningar

Eftersom de flesta brukar behöva gå igenom en MR-undersökning någon gång under en 10-årsperiod tycker vi att varenda hörselimplantat ska utformas för bästa möjliga MR-säkerhet. Vi har därför skapat det första cochleaimplantatet som ger enastående säkerhet vid MR-undersökningar med 1,5 och 3,0 Tesla.

Med andra implantat kan man behöva operera bort implantatets magnet före MR-undersökningen annars riskerar man smärta, obehag eller skada på implantatet.* [ft] [ft]

Med vårt cochleaimplantat SYNCHRONY 2 slipper du operation** och hörselavbrott. Du kan känna dig trygg med att du är redo för allt här i livet.

easyMRI
Diamond-White

Utmärkt skydd. Garanterat.

Eftersom vi har många års positiv erfarenhet av MR-undersökningar och cochleaimplantat ger vi en livslång MR-garanti. Vi lovar att ersätta ditt implantat om det mot förmodan skulle skadas under en MR-undersökning.

Denna livslånga MR-garanti för cochleaimplantat är den första och enda som lämnas av något företag och gäller alla MED‑EL:s cochleaimplantat sedan 1994. Du kan alltså känna dig trygg under en eventuell framtida MR-undersökning.

Tillförlitlig hörsel under dina vardagsaktiviteter

Det är inte bara våra implantat som är utformade för enastående tillförlitlighet. Det gäller även våra audioprocessorer. Du behöver en fungerande utvändig audioprocessor för att kunna höra med ett implantat. Med hjälp av en tillförlitlig audioprocessor, får du eller din närstående en tillförlitlig hörsel under vardagsaktiviteterna.

Tillförlitlighet

Tillförlitliga audioprocessorer

Våra ljudprocessorer från den senaste generationen har väl utprövad högsta tillförlitlighet. Faktum är att den månadsvisa reparationsgraden[ft] för alla våra ljudprocessorer är låg.[ft]

Om den genomsnittliga reparationsfrekvensen per månad är 0,32 % innebär det att i genomsnitt 32 av totalt 10 000 audioprocessorer har lämnats in för reparation varje månad i hela världen under hela tidsperioden.

Optimerad för att sitta säkert

Det är viktigt att audioprocessorn sitter fast – men detta glöms ofta bort. MED‑EL:s audioprocessor har optimerats för att sitta säkert med hjälp av vår unika S-Vector-magnetteknologi. Vår nya S-Vector-magnet är 25 % starkare så att du kan vara säker på att audioprocessorn inte lossnar och ramlar av – framförallt om du gillar sport och t.ex. joggar eller simmar eller har ett jobb där du ofta gör snabba rörelser med huvudet.

S-Vector-magnetteknologi
Tillförlitlighet

Tillförlitlig hörsel som du kan lita på

Från allra första början har MED‑EL följt sina grundare, uppfinnarna av det moderna mikroelektroniska flerkanaliga cochleaimplantatet, för att uppnå deras vision. Vårt mål är att övervinna hörselnedsättningar så att de inte begränsar kommunikation och livskvalitet.

För oss är tillförlitlighet inte bara ett procenttal i omsättningsrapporter för investerare. Varje användare är en person – inte ett nummer. När du väljer MED‑EL vet vi att du sätter din tilltro till oss. Vi ser därför till att alltid finnas där när du behöver oss.

* Alla MED-EL:s cochleaimplantat sedan 1994 är MR-villkorliga. De som fått MED-EL:s cochleaimplantat kan tryggt och säkert genomgå MR-undersökningar om man följer anvisningarna som anges i bruksanvisningen.
** Såvida det inte krävs av diagnostiska skäl.