Select your Language

Please, select a language for this page

RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Använda fästklämmor

Det finns fyra tillgängliga klämmor: fästklämman med beslag, klädklämman med beslag, klädklämman med kåpa och adapterhättan.

Använda fästklämmor med beslag

RONDO 3 - Attachment Clips Bracket 
1

Tryck först in beslagets ena kant och sedan den andra kanten in i skårorna på endera den vänstra eller högra sidan om kontaktens gummiskydd. Det kan sättas fast på endera sidan om audioprocessorn.

 
2

Fäst den i håret eller på kläderna efter behov.

3

Ta bort klämman genom att föra in fingernageln under kanten som är närmast kontaktens gummiskydd och lyft bort beslaget.

Använda fästklämmor med kåpa

 
1

Håll audioprocessorn riktad uppåt med ena handen och håll kåpan mellan tummen och pekfingret med den andra handen.

RONDO 3 - Attachment Clips Cap 
2

Skjut fast kåpan på audioprocessorn så att en kant i taget trycks in i skårorna längst bort från kontaktens gummiskydd.

!

Se till att remmen inte fastnar under kåpan.

 
3

Fäst den på kläderna efter behov.

4

För att ta bort klämman för du in fingernageln under kåpans ena sida och lyfter försiktigt av den.

Använda adapterhättan

RONDO 3 - Adapter Sleeve 
1

Starta från den inpluggade adaptern och för adapterhättan över audioprocessorns kant tills den snäpps fast.

RONDO 3 - Remove Adapter Sleeve 
2

Adapterhättan tas bort genom att föra in fingernageln på ena sidan och lyfta bort adapterhättan.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.