Select your Language

Please, select a language for this page

RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Använda fästklämmor

Det finns tre tillgängliga klämmor: hårklämman med beslag, klädklämman med beslag och klädklämman med kåpa.

Använda fästklämmor med beslag

RONDO 3 - Attachment Clips Bracket 
1

Tryck först in beslagets ena kant och sedan den andra kanten in i skårorna på endera den vänstra eller högra sidan om kontaktens gummiskydd. Det kan sättas fast på endera sidan om audioprocessorn.

2

Fäst den i håret eller på kläderna efter behov.

3

Ta bort klämman genom att föra in fingernageln under kanten som är närmast kontaktens gummiskydd och lyft bort beslaget.

Använda fästklämmor med kåpa

RONDO 3 - Attachment Clips Cap 
1

Håll audioprocessorn riktad uppåt med ena handen och håll kåpan mellan tummen och pekfingret med den andra handen.

2

Skjut fast kåpan på audioprocessorn så att en kant i taget trycks in i skårorna längst bort från kontaktens gummiskydd.

!

Se till att remmen inte fastnar under kåpan.

3

Fäst den på kläderna efter behov.

4

För att ta bort klämman för du in fingernageln under kåpans ena sida och lyfter försiktigt av den.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.