RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Byta magnet

RONDO 3 - placera magnetbytesverktyget över magneten
1

Placera magnetbytesverktyget över magneten så att verktygets pil pekar mot med symbolen låst.

RONDO 3 – ta bort magneten
2

Vrid verktyget så att det pekar mot symbolen olåst. Ta ut magneten ur RONDO 3.

RONDO 3 – placera ny magnet
3

Plocka upp magneten med verktyget och se till att pilen på verktyget sitter över det vita strecket på magneten.

4

Sätt in magneten i processorn, så att pilen pekar mot symbolen olåst.

RONDO 3 – lås fast magneten
5

Vrid verktyget så att det pekar mot symbolen låst.

!

MED-EL rekommenderar starkt att du inte byter magnet själv. Kontakta din sjukhuspersonal för att byta ut magneten eller om du känner att huden är irriterad.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.