Hur låter ljud med ett cochleaimplantat?

Detta är förstås en vettig fråga – du skaffar ju ett cochleaimplantat för att kunna höra.

Naturligare hörsel

Stämmer simuleringarna av naturlig hörsel med cochleaimplantat?

Du kanske har hittat simuleringar av cochleaimplantatljud på nätet. Dessa populära videos eller ljudklipp brukar vara simuleringar som har skapats med en vocoder; en ljudprocessor som skapar syntetiska röster.

Det är viktigt att veta att en ”cochleaimplantatsimulering” som görs med en vocoder inte alls visar hur ljud låter med ett cochleaimplantat. Simuleringarna låter väldigt robotliknande och är obehagliga att lyssna på och stämmer inte alls med riktiga användares erfarenheter.[ft] [ft]

För att besvara denna fråga har man gjort omfattande undersökningar av cochleaimplantatanvändare med ensidig dövhet; de har alltså en hörselnedsättning på ena örat. Dessa unika användare kan alltså göra en direkt jämförelse mellan cochleaimplantatet och deras naturliga öra för ett och samma ljud.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

”Jag har inte hittat en enda simulering som ens kommer i närheten av vad jag hör med mina cochleaimplantat. Jag tycker att alla simuleringar låter robotliknande och de fylliga ljuden saknas.”

Mary Beth
Tvåsidig cochleaimplantatanvändare

”Om du googlar ”cochleaimplantatsimulering” kommer du att hitta dåliga ljudklipp som gjorts med vocoder. Lyckligtvis låter ett cochleaimplantat inte som en vocoder. Det skulle verkligen vara påfrestande att behöva lyssna på något sådant resten av livet. Nej, lyckligtvis låter det inte alls som en vocoder.”

Prof. Michael Dorman[ft]
Cochleaimplantatforskare

Naturligare hörsel

MED-EL:s filosofi: Naturligare hörsel

Syftet med cochleaimplantatsystemen är framförallt att hjälpa till att återskapa den mänskliga hörseln. Ett cochleaimplantat är faktiskt en av de få medicintekniska produkterna som kan ersätta ett mänskligt sinne. Men vårt hörselsinne handlar inte bara om att kunna höra ljud eller förstå ord.

Att höra är att uppleva ett barns bubblande skratt, rasslande löv under fötterna och en finstämd melodi i din favoritsång – vår hörsel handlar om så mycket mer än bara ljuduppfattning.

Naturligare hörsel innebär inte bara att ljudkvaliteten blir behagligare. Det gör även att vår hjärna lättare kan förstå och tolka komplexa ljud. På så sätt blir det lättare att delta i gruppsamtal och du hör bättre i en bullrig restaurang.[ft] [ft]

Det är därför vi på MED-EL har som filosofi att våra cochleaimplantat ska ge en så naturlig hörsel som möjligt. Vi vill att ljudkvaliteten hos våra cochleaimplantat ska vara lika bra som ljudkvaliteten vid naturlig hörsel. Därför har vi tillbringat över 30 år för att utveckla unika teknologier som inget annat cochleaimplantatsystem kan mäta sig med. Hur? Genom att designa våra cochleaimplantat så att de ger så naturtrogna resultat som möjligt.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

”Det perfekta cochleaimplantatet vore ett implantat som ger en hörselupplevelse som är så naturlig att man inte ens märker att man har ett implantat.”

Dr. Peter Nopp
Direktör på avdelningen för ljudkodningsforskning, MED-EL

Naturligare hörsel

Vad är naturlig hörsel?

Vid naturlig hörsel färdas ljudet, som du kanske vet, i form av vibrationer från ytterörat, genom små ben i mellanörat fram till innerörat, som kallas cochlea (öronsnäckan). Cochlean är ett pyttelitet, vätskefyllt, spiralformat organ som har till uppgift att omvandla ljudvibrationerna till nervsignaler som din hjärna uppfattar som ljud.

Längs med hela cochlean finns det flera tusen små hårceller. Varje hårcell motsvarar en specifik ljudfrekvens eller ljudnivå och fungerar som en strömbrytare. När ljudvågorna rullar igenom cochlean gör de att hårcellerna vaggar fram och tillbaka. Denna mekaniska, växlande rörelse från hårcellens spets utlöser omedelbart en naturlig, elektrisk nervsignal i hårcellens rot, ungefär som när man tänder en glödlampa med en strömbrytare. Denna nervsignal förs därefter genast vidare längs med den naturliga hörselvägen till hjärnan.

När en hörselnedsättning drabbar de sensoriska hårcellerna i innerörat kallas detta sensorineural hörselnedsättning.

Om sensorineural hörselnedsättning

Vid sensorineural hörselnedsättning har hårcellerna i innerörat slutat fungera. Sensorineural hörselnedsättning kan orsakas av buller, genetiska faktorer, virusinfektioner och många andra tillstånd.

Vid lindrig sensorineural hörselnedsättning är det bara några hårceller som har slutat fungera, så hörseln är bara delvis förlorad. När fler hårceller slutar fungera blir den sensorineurala hörselnedsättningen svårare. Det är detta som brukar ske vid progressiv sensorineural hörselnedsättning hos vuxna.

Sensorineural hörselnedsättning orsakas alltså av att dessa sensoriska hårceller inte fungerar som de ska. Men det är viktigt att förstå att dessa hårceller bara utgör ett av alla steg i den naturliga hörselprocessen – och vid sensorineural hörselnedsättning är alla de andra naturliga hörselstrukturerna fortfarande intakta.


Det kanske låter konstigt, men även vid grav sensorineural hörselnedsättning är de kvarvarande känsliga strukturerna i cochlean friska. Det finns ett otroligt komplicerat nätverk av nervceller som bara väntar på att bli återaktiverade. Om en strömbrytare går sönder behöver du ju inte byta ut alla elledningar – det är bara att byta ut strömbrytaren. Det fungerar precis likadant med cochleaimplantat.

”Ett dövt öra är inte ett dött öra! Människans hörselnervfunktion kvarstår även efter hårcellsförlust och dövhet; detta är en välsignelse för både döva personer och personer med implantat.”

Prof. Helge Rask-Andersen

Naturligare hörsel

Så här fungerar cochleaimplantat

Ett cochleaimplantatsystem består av en audioprocessor 1, som sitter på ditt öra och själva cochleaimplantatet 2. Ett cochleaimplantat kan inte ersätta din cochlea – istället är det utformat så att det via en exakt elektrisk stimulering kan kringgå de icke-fungerande hårcellerna. En flexibel elektrod förs in i cochlean under ett kirurgiskt ingrepp så att en serie elektriska kontakter placeras nära hårcellerna.

Naturligare hörsel

Ta reda på hur CI-systemen fungerar


Hur kan elektriska pulser från ett cochleaimplantat ersätta naturlig hörsel?

Vid naturlig hörsel, när en hårcell aktiveras av ett ljud, utlöses en naturlig, elektrisk nervsignal. Det är faktiskt dessa naturliga elektriska signaler som överför information till vår hjärna – så egentligen har alla ”elektrisk hörsel”.

När ett cochleaimplantat ger en elektrisk stimulering kommer närmaste fungerande nervstruktur att aktiveras – till exempel hörselnervcellerna som sitter precis bakom de icke-fungerande hårcellerna. Dessa aktiverade nervceller skickar genast signalen vidare, hela vägen till den naturliga hörselvägen.

Detta innebär att alla signaler förs till hjärnan på samma sätt, oavsett om de ursprungligen kommer från en hårcell eller från cochleaimplantatets elektrod. På så sätt kan cochleaimplantat återställa hörselförmågan, även hos personer som har förlorat all hörsel.

Så vad har störst inverkan på cochleaimplantatsystemets ljudkvalitet? Man kan tro att det kanske är audioprocessorn, delen som sitter bakom örat, eftersom den har mikrofoner och ”bearbetar” ljudet. Men audioprocessorn är faktiskt bara den första delen av hörselkedjan.

Varje ljud du hör går nämligen via cochleaimplantatet och vidare genom en liten elektrod som implanteras i din cochlea. Det är denna intrikata sammanlänkning av teknologi och natur som gör att ljudet kan flöda från ett elektroniskt implantatsystem till dina naturliga hörselbanor.

Att få rätt implantat och rätt elektrod är därför avgörande för hur ditt cochleaimplantat kommer att låta. Ju naturligare koppling du har i cochlean, desto naturligare hörselupplevelse får du.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Du kan uppgradera din audioprocessor lika ofta som du uppgraderar din mobiltelefon, men implantatet, den del som sätts in i cochlean, är något du kommer att behålla i många, många år. Det är därför det är så viktigt att välja ditt cochleaimplantatsystem med fokus på implantatet, inte audioprocessorn.
Naturligare hörsel

Vad är ljud?

Om ett cochleaimplantat samverkar med vårt naturliga hörselsystem, hur kommer det sig att en del cochleaimplantatanvändare säger att implantaten ger ett robotliknande, elektroniskt eller förvrängt ljud? En av de viktigaste faktorerna som påverkar hur vårt cochleaimplantatsystem låter är hur bra implantatet är på att efterlikna och återskapa cochleans naturliga funktion.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Något som är särskilt viktigt för ljudkvaliteten är hur exakt cochleaimplantatet kan framställa naturliga tonhöjder. Det är viktigt att förstå att varje ljud består av två huvudkomponenter: Ljudstyrka och frekvens eller tonhöjd.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Naturligare hörsel

På rätt plats

Låt oss ta en titt på hur cochlean identifierar olika ljudfrekvenser på olika platser.

Vid naturlig hörsel kommer varje specifik tonhöjd eller ljudfrekvens att aktivera motsvarande specifika hårceller på en specifik plats i din cochlea. Det är precis som om du skulle ha alla tangenterna från ett piano uppradade längs med cochlean – från den ena änden till den andra. Detta innebär att pipiga fågelkvitter aktiverar hårceller i början av din cochlea medan djupare hundskall aktiverar hårceller djupare in i cochlean, nära dess spets.[ft]

Denna plats-tonhöjdsmatchning är faktiskt så exakt och tillförlitlig att om du aktiverar en viss hårcell kommer din hjärna att tolka det som just denna tonhöjd. Precis som med pianotangenter; trycker du på en tangent, ger det alltid samma ljud.

Det är så här hjärnan uppfattar ljudfrekvenser – tonhöjdsuppfattningen beror på vilka hårceller som har aktiverats.

Elektrodlängd och täckning av cochlean

För att kunna ge en exakt ljuduppfattning måste varje ljudfrekvens stimuleras på rätt plats i cochlean. Cochleaimplantatets elektrod måste vara så lång att den täcker hela cochlean, upp till 720°, så att hela omfånget av alla naturliga ljudfrekvenser kan stimuleras. Det går inte att stimulera rätt ljudfrekvens om elektroden inte täcker just den delen av cochlean – precis som att det inte går att spela piano om man inte når tangenterna.[ft] [ft] [ft]

Till skillnad från MED-EL, använder andra företag kortare elektroder som bara brukar kunna stimulera det första varvet i cochlean (upp till 450°), ibland kallat hörselområdet. Detta innebär att endast mellanhöga till höga frekvenser kan stimuleras.[ft] [ft] [ft]

Om ett cochleaimplantat ignorerar de frekvenser som det inte kan nå, går du miste om massor av ljud i din vardag, till exempel en hund som skäller vid 300 Hz. Dessa system flyttar helt enkelt ljuden de inte kommer åt till den del av cochlean som de har tillgång till. Detta innebär att hundskallet får en högre tonhöjd, närmare 800 Hz.

En kraftig förskjutning av frekvenserna gör att ljuden låter ”burkiga”; ljuden blir tunna, metalliska och saknar djup. Detta beror på att man har förlorat de lägre frekvenserna som ger ljuden djup och fyllighet.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Naturligare hörsel

Missa inte halva cochlean

På MED-EL har vi som filosofi att våra cochleaimplantat ska ge en så naturlig hörsel som möjligt. Det är därför våra cochleaimplantat har så pass långa elektroder att de täcker hela cochlean – från låga tonhöjder, som hundskall, till höga tonhöjder, som fågelkvitter, och allt däremellan. Detta är möjligt tack vare att våra elektroder är så mjuka och böjliga att de tryggt och säkert kan föras djupare in i cochlean.

Våra elektroder finns i alla längder så att kirurgen kan välja en elektrod som täcker just din unika cochlea på bästa sätt. På så sätt går det att stimulera alla möjliga ljud på deras naturliga plats i cochlean. [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Hur lång behöver en cochleaimplantatelektrod vara? Nervstrukturerna som ingår i den naturliga hörseln löper ungefär två varv i den spiralformade cochlean, vilket innebär att elektroden bör täcka ett och ett halvt till två varv (540°–720°) för täcka hela cochlean.

Detta är nyckeln till en naturligare ljudkvalitet med cochleaimplantat. Omfattande forskning har visat att denna exakta plats-tonhöjdsmatchning är det enda tillförlitliga sättet att ge en mer exakt tonuppfattning med cochleaimplantat.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Därför bör elektroden ses som den viktigaste delen av ditt cochleaimplantat – den är en förutsättning för varje enskilt ljud du hör med cochleaimplantatet.

Hur är det med perimodiolära elektroder som enligt marknadsföringen sitter ”närmare hörselnerven”?

Många cochleaimplantatelektroder från andra företag är utformade som perimodulära elektroder. Dessa har utformats för att täcka det första varvet, upp till 450°, i cochlean. Dessa elektroder är kortare och uppges sitta ”närmare hörselnerven”.

Din hörsel förmedlas med din hörselnerv. I cochlean ser hörselnerven nästan ut som en julgran. Grenspetsarna består av enskilda nervfibrer som sträcker sig till dina hårceller medan området nära trädstammen kallas spiralgangliet och leder vidare till hörselnerven. Perimodiolära elektroder sitter närmare mitten av cochlean, vilket gör att det är mer sannolikt att de stimulerar spiralgangliet än fiberspetsarna.

Trots att denna egenskap ofta marknadsförs som en fördel är det faktiskt mer av en nödvändighet för att designen ska fungera. Om dessa perimodiolära elektroderna inte sitter tillräckligt nära spiralgangliet kan deras funktion försämras drastiskt. Elektrodkontakterna sitter tätt, vilket kan orsaka problem med överlappande stimulering om de inte sitter tillräckligt nära mitten av cochlean.[ft]

Men framförallt har tonhöjdsuppfattningen ingenting att göra med hur nära elektroden sitter cochleans mitt. Hårcellernas nervfibrer och spiralgangliet följer exakt samma plats-tonhöjdskarta som sträcker sig över ungefär två varv. Detta innebär alltså att ”närmare hörselnerven” absolut inte ger ”naturligare ljudkvalitet”. Nerverna i armbågen sitter visserligen närmare hjärnan än fingertopparna, men du har ändå mer precision i fingertopparna. Och om elektroden saknar täckning för hälften av de naturliga hörselstrukturerna, kan man då verkligen säga att den sitter ”närmare hörselnerven”? Det är därför elektrodens längd är så viktig.[ft]

Det påstås även att dessa elektroder följer cochleans ”innerbana” så att de kan stimulera lika mycket som en längre ledare. Det finns inga kliniska bevis som stödjer detta – skanning efter operationerna visar att dess elektroder endast täcker cochleans första varv.


Hur är det med antalet elektrodkontakter? Är 22 bättre än 12?

Om du har läst lite om cochleaimplantat, så har du kanske sett att ”22 aktiva kontakter är bättre än 12” på en elektrod. Detta är förstås logiskt eftersom elektrodkontakten är den plats där implantatet stimulerar cochlean. Denna stimuleringsväg brukar kallas ”elektrodkanal”. Men, det är två saker man bör tänka på. Är implantatsystemet begränsat till fysiska elektrodkanaler eller är implantatet så pass avancerat att det kan skapa virtuella kanaler? Och var i cochlean sitter egentligen elektrodkontakterna?

MED-EL – upp till 250 kanaler

CtNH_Campaign_Electrode_in_Cochlear_MED-EL

Mer avancerade cochleaimplantatsystem kan använda parallell eller koordinerad sekventiell stimulering av två eller flera elektrodkontakter. Genom att noggrant koordinera stimuleringen av intilliggande elektrodkontakter går det att skapa ytterligare ”virtuella” elektrodkanaler som fungerar som ytterligare elektrodkontakter mellan de riktiga fysiska elektrodkontakterna. Nervsignalerna utlöses där stimuleringsströmmen är som starkast. På så sätt kan man skapa lokaliserade signaltoppar genom att förskjuta balansen mellan elektrodkontakterna. Därmed täcks behovet av många fysiska elektrodkontakter med hjälp av de virtuella elektrodkontakterna.[ft]

Med denna metod kan MED-EL-implantaten med 12 fysiska elektrodkanaler stimulera upp till 250 virtuella kanaler i cochlean. Detta ger en djup, detaljrik hörselupplevelse som inte begränsas av antalet elektrodkontakter. Det är ungefär som att du kan använda alla tangenterna på ett piano trots att du bara har 10 fingrar. Om du kan nå båda ändarna kan du även nå ställena däremellan. Denna kraftfulla teknologi ingår i vår standardljudkodning FineHearing.

Andra system – upp till 22 kanaler

CtNH_Campaign_Electrode_in_Cochlear_Competition

Å andra sidan, om ett implantat har 22 kontakter men inte har utformats för att skapa virtuella kanaler, är det mer som att spela med 22 pianotangenter. Och med moderna ljudkodningsstrategier för dessa implantat kan endast 8 av de 22 elektroderna vara aktiva samtidigt så man kan inte påstå att de har ”de aktivaste elektroderna”. Det är i och för sig fullt möjligt att få acceptabla resultat med en sådan design men den bör definitivt inte beskrivas som mer avancerad bara för att den har fler elektrodkontakter. Fler elektrodkontakter på en kort ledare kan dessutom göra elektroden styvare. Därmed är det större risk för att den skadar de naturliga strukturerna i cochlean.[ft]

Men framförallt är det elektrodkontakternas läge som räknas. Det spelar ingen roll om du har 16 eller 22 fysiska elektrodkanaler; om dessa endast täcker första halvan av cochlean kommer du att gå miste om hälften av de naturliga frekvenserna. Även om du rent teoretiskt skulle placera 1 000 elektrodkontakter på implantatet får du ändå samma resultat om elektroden bara täcker halva cochlean. Det onaturliga ”burkiga” ljudet uppstår då frekvenserna förskjuts uppåt; det beror inte på att det inte finns tillräckligt många fysiska elektrodkontakter.


Du kanske har hört att elektroden inte spelar så stor roll eftersom vår hjärna anpassar sig och korrigerar alla felmatchningar. Ett flertal studier har dock visat att cochleaimplantatanvändare med korta elektroder inte kan korrigera felmatchningarna tillräckligt bra, inte ens efter flera års erfarenhet.

Men framförallt; varför ska man tvingas anpassa sig helt i onödan? Det är därför vi på MED-EL har som mål att erbjuda ett naturligt ljud redan från början. Vi vill att din hjärna ska kunna fokusera på att finjustera din hörselupplevelse och förbättra din förmåga att lyssna i svårare miljöer.[ft] [ft] [ft]

Naturligare hörsel

I rätt tid

I cochleans andra varv finns en annan typ av ljudkodning som gör den naturliga hörseln ännu exaktare. Förutom platskodningen, som vi nyss beskrev här ovan, används tids- och hastighetskodning i cochleans andra varv. Man kan säga att platskodning handlar om vilken hårcell som aktiveras medan hastighetskodning handlar om hur snabbt eller långsamt en hårcell aktiveras eller avaktiveras av en ljudvåg.

Detta innebär att man måste vara på rätt plats i rätt tid.

Varför är hastighetskodning viktigt?

Vid naturlig hastighetskodning är nervsignalens tajmning kopplad till ljudvågens tajmning. Till exempel kan ett hundskall med en frekvens på 120 Hz leda till att hårcellen som sitter på 120 Hz-platsen i cochlean utlöser 120 nervsignaler per sekund. Din hjärna kommer att uppfatta detta som ett ljud på exakt 120 Hz.

Hastighetskodningen är särskilt viktig för cochleaimplantatets ljudkvalitet eftersom hastighetskodningen prioriteras framför platskodningen i cochleans andra varv. Så även om det är rätt plats, måste även tajmningen stämma.

Till exempel, om ett ljud på 120 Hz stimuleras på rätt plats i cochlean och du använder en vanlig, konstant stimuleringshastighet på 800 elektriska pulser per sekund kommer nervcellerna att aktiveras och skicka signaler 800 gånger per sekund. Din hjärna skulle troligen tolka detta som en högre tonhöjd, närmare en signal på 800 Hz. Detta har givetvis en onaturlig inverkan på ljudkvaliteten och kan leda till en oklar tonhöjdsuppfattning[ft] [ft] [ft]


Hur kommer det sig att vi på MED-EL är så intresserade av varenda detalj i cochlean? Med långa MED-EL-elektroder når du ett stort omfång av naturliga frekvenser, upp till det andra varvet där hastighetskodningen är viktig för att möjliggöra en så naturlig hörsel som möjligt.

För andra företag, som endast erbjuder korta elektroder som bara täcker halva cochlean, spelar hastighetskodningen ingen roll, eftersom de inte brukar nå cochleans andra varv. När det inte finns möjlighet att erbjuda korrekt hastighetskodning är det heller inte lönt att ha längre elektroder för dessa system. De skulle antagligen ändå inte kunna ge korrekt tonhöjdsuppfattning för lägre frekvenser.[ft] [ft] [ft]

Naturligare hörsel

FineHearing

Om man kan kombinera informationen om exakt plats med en exakt tajmning går det att komma väldigt nära en naturlig tonhöjdsuppfattning. Därför har vi utvecklat vår unika FineHearing-teknologi som matchar hastigheterna.

FineHearing är den enda typen av ljudkodning för cochleaimplantat som direkt anpassar elektrodkontakternas stimuleringshastighet i det andra varvet så att de matchar de inkommande ljudens naturliga frekvenser.

Genom att kombinera FineHearing med långa elektroder kan du få en exaktare och naturligare stimulering av hela cochlean. På så vis kan cochleaimplantatet ge dig en så naturlig hörselupplevelse som möjligt.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Naturligare hörsel

En naturligare hörsel ger dig många fördelar i vardagen. Dina favoritljud låter naturligare och mer normala. Många av våra användare säger att de nu kan njuta av musik, vilket vore svårt om ljudet skulle låta onaturligt.

En naturligare ljudkvalitet innebär även att du kan använda ditt fantastiska naturliga hörselsystem så som det är avsett. Det kan göra det lättare för din hjärna att tolka ljud i komplexa ljudmiljöer så du kan höra bättre där det är bullrigt.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

  • Naturligare ljudkvalitet
  • Utnyttjar den naturliga cochleans fulla potential
  • En rikare, djupare hörselupplevelse
  • Naturligare musikuppfattning
  • Bättre hörsel i tysta och bullriga miljöer
  • Förbättrad ljudlokalisering
Naturligare hörsel

Hur låter ett ljud med MED-EL:s cochleaimplantat?

Precis som när du ska lära dig spela ett instrument, behöver du tid, övning och tålamod för att lära dig höra med ett cochleaimplantat. Varje persons hörselupplevelse är unik. På aktiveringsdagen är det många användare som bara hör pipande och konstiga ljud medan andra kanske redan kan känna igen röster. Lyckligtvis är det mödan värt eftersom cochleaimplantat effektivt kan återställa din förmåga att höra livets alla ljud.

Många cochleaimplantatsystem kan ge acceptabla resultat vad gäller talförståelse, särskilt i lugna miljöer. Men på MED-EL nöjer vi oss inte med cochleaimplantat som är ”tillräckligt bra”. Istället för att bara undersöka om användarna kan urskilja ord i en testmiljö vill vi att de ska få bästa möjliga hörsel i sin vardagsmiljö.

Så, hur mycket hjälp har de fått av sina cochleaimplantat från MED-EL och hur naturlig känns hörseln?

Vi bad över 100 användare av MED-EL:s cochleaimplantat att ange hur mycket de instämmer med följande påståenden, på en skala från 0/10 = ”instämmer inte alls” till 10/10 = ”instämmer helt”. Du kan se alla omdömena nedan.[ft]

Prata i telefon

7,5/10

Jag hör bra med min audioprocessor när jag pratar i telefon.

7,6/10

Jag känner mig trygg med att använda telefonen med min audioprocessor.

Lyssna på musik

7,5/10

Ljudet av musik låter naturligt.

7,7/10

Jag njuter av att lyssna på musik med mitt cochleaimplantatsystem.

Följa samtal

8,1/10

Talljudet låter naturligt och är förståeligt.

8,9/10

Att lyssna på en person i en tyst miljö kräver inte mycket koncentration.

7,2/10

Jag kan följa samtal när det finns ljud i bakgrunden (t.ex. på en fest/restaurang).

Total hörselupplevelse

8,0/10

Bedöm ljudkvaliteten med din audioprocessor, till exempel för musik, utomhus eller i samtal.

Verkliga erfarenheter

Som du kan se ger cochleaimplantat så mycket mer än bara förmågan att urskilja ord. Med MED-EL:s cochleaimplantat kan du delta i livliga diskussioner, känna dig trygg med att ringa ett samtal och återupptäcka din favoritmusik.

Med hjälp av en naturligare hörsel kan du få tillbaka din frihet, bli oberoende, känna dig trygg med att utforska nya utmaningar och glädjas över att återfå en riktigt nära kontakt med vänner och familj.

Meludia
Meludia

Gratis musikövningar med Meludia

Utveckla din lyssningsförmåga med Meludia – ett roligt och engagerande musikövningsverktyg som är idealiskt för hörselimplantatanvändare. myMED-EL-användare får 12 månaders gratis tillgång.

Registrera dig nu

Kampanjen kan vara otillgänglig i vissa länder på grund av lokala lagar och restriktioner.

Naturligare hörsel

Varför MED-EL: Hörsel för hela livet

Varför välja MED-EL? Det har visat sig att vår unika filosofi om naturligare hörsel för bättre ljudkvalitet gör att MED-EL skiljer sig från alla andra cochleaimplantatsystem.

Men det finns så många andra anledningar till att våra användare älskar MED-EL:s implantatsystem: beprövad tillförlitlighet, trådlös anslutning, trådlös laddning, bimodal matchning, allt-i-ett-design på audioprocessorn och mycket mer.

  • Så nära en naturlig hörsel man kan komma
  • Beprövad tillförlitlighet
  • En omsorgsfull partner för hela livet
Men framförallt är vi alltid här för att stötta dig. På MED-EL förstår vi att ett implantat är ett val för livet så vi ser till att alltid finnas här för dig.
Naturligare hörsel

Här med dig

På MED-EL har vi i över 30 år hjälpt familjer med hörselimplantat som har förändrat deras liv. Vi förstår att hörselnedsättning kan vara svårt för dig och hela din familj. Därför har MED-EL alltid drivits av en sak: En passion för att hjälpa personer med hörselnedsättning.

Så har det varit sedan 1977 då vår VD Dr. Ingeborg Hochmair introducerade de första moderna cochleaimplantaten tillsammans med sin man Erwin. Idag har vi expanderat till att ha över 2.700 anställda i 135 länder och vi följer fortfarande våra grundares orubbliga principer.

Vårt hängivna supportnätverk och våra lokala vårdspecialister ser till att våra användare alltid blir väl omhändertagna. När vi skapar ny teknologi ser vi dessutom till att den är kompatibel med tidigare implantat så att alla kan dra nytta av den. De användare som använder MED-EL vet att de alltid kan räkna med oss för en bättre hörsel hela sitt liv.

När du är redo att ta nästa steg finns vi här för dig under varje steg på resan.Kontakta oss

Din förfrågan och dina kontaktuppgifter kommer att skickas vidare till närmaste MED-EL-kontor eller en certifierad partner i ditt land. MED-EL kommer att använda informationen du lämnar i detta formulär för att kontakta dig, ge dig uppdateringar och för marknadsföringsändamål. Berätta hur du vill att vi kontaktar dig:

Du kan när som helst ändra dig genom att klicka på avprenumerationslänken längst ner i e-postmeddelandet du får från oss eller genom att kontakta oss på marketing@medel.com. Vi kommer att hantera din information med respekt. För mer information om våra sekretessrutiner kan du besöka sidan om vår sekretesspolicy. Genom att klicka nedan samtycker du till att vi får bearbeta din information i enlighet med dessa villkor.