RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Byta hölje

RONDO 3 – ta bort skalet 
1

För in en fingernagel i skåran 1 ovanför kontakten, mellan processorn och höljet. Lyft försiktigt uppåt för att ta bort höljet.

RONDO 3 – sätta på nytt skal 
2

Placera det nya höljet över processorn och tryck ner det tills det snäpper fast.

!

Höljet bör bytas ut var tredje månad för att du ska höra så bra som möjligt med RONDO 3.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.