RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Testa mikrofonerna

Du kan använda din FineTuner Echo för att kontrollera om audioprocessorns mikrofoner fungerar ordentligt.

 
RONDO 3 - Testing the Microphones
  1. Aktivera RONDO 3.
  2. Placera den på FineTuner Echos baksida.
  3. Tala in i audioprocessorns mikrofon. Den gröna lampan på FineTuner Echo bör blinka i takt med din röst.
  4. Justera volyminställningen på din FineTuner Echo om den gröna lampan inte flimrar.
  5. Om den gröna lampan fortfarande inte flimrar, laddar du upp audioprocessorn helt och försöker igen.
  6. Kontakta CI-kliniken för hjälp om RONDO 3 fortfarande inte fungerar.
!

Ta hjälp av användarhandboken för mer råd om felsökning.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.