RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Aktivera flygplansläget

RONDO 3 - Press Button

Aktivera flygplansläget varje gång du går ombord på ett flygplan eller kommer in i en miljö där RF-signaler är förbjudna.

  1. Avaktivera audioprocessorn och vänta i minst 2 sekunder.
  2. Aktivera audioprocessorn och vänta tills huvudindikatorlampan blinkar blått för första gången.
  3. Upprepa steg 1 och 2.
  4. Upprepa steg 1 och 2 igen.
  5. Upprepa steg 1 och 2 ytterligare en gång.
  6. Huvudindikatorlampan kommer att blinka rött en kort stund för att bekräfta att flygplansläget har aktiverats. Upprepa steg 1 till 5 om du inte ser lampan lysa rött.

Avaktivera flygplansläget

  1. Avaktivera audioprocessorn och vänta i 2 sekunder.
  2. Aktivera audioprocessorn.
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.