RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Ansluta via AudioStream-adaptern

AudioStream-adaptern är en valfri strömningsenhet som ansluter din RONDO 3 trådlöst till mobila enheter för att strömma ljud, som t.ex. ett telefonsamtal eller musik, direkt till dina öron utan andra tillbehör.

 
1

Ta bort audioprocessorn från huvudet.

2

Öppna kontaktens gummiskydd.

RONDO 3 - AudioStream Adapter 
3

Plugga in AudioStream-adaptern i audioprocessorn.

Mer information och anvisningar om hur du ska konfigurera och parkoppla AudioStream-adaptern finns inom ramen för vår onlinesupport.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.