RONDO 3
CI-audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 3 audioprocessor.

Använda telespoleadaptern

RONDO 3:s telespoleadapter är en insticksbar enhet som låter dig använda hörslingor på allmänna platser och telespoleaktiverade telefoner.

 
1

Ta bort audioprocessorn från huvudet.

2

Öppna kontaktens gummiskydd.

RONDO 3 - Telecoil Adapter 
3

Sätt i telespoleadaptern i kontakten. RONDO 3 kommer nu automatiskt att fånga upp signalen från hörslingan eller halsslingan.

 
4

Ta bort telespoleadaptern från audioprocessorn för att avaktivera telespolens funktion.

!

Knappen för val av ljudkälla (MT) på FineTuner Echo påverkar inte telespoleadaptern. Din vårdgivare kan justera adapterns ljudstyrka för varje program på audioprocessorn.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.