Hur fungerar hörseln?

Vårt hörselsinne baseras på en otrolig process. Lär dig mer om hur våra öron och vår hjärna samarbetar så att vi kan höra allt i vår omgivning.

Så här fungerar hörseln

Så fungerar hörseln: Steg för steg

Allt vi hör börjar som en ljudvåg. När ljudvågorna når våra öron omvandlas de till signaler som vår hjärna känner igen. Alla örats delar är viktiga för hörselprocessen.

 

Steg 1:
Ytterörat

Ljudvågorna, som är vibrationer, kommer in via ytterörat, når mellanörat och får trumhinnan att vibrera.

Ytterörat
 

Steg 2:
Mellanörat

Trumhinnan får sedan hörselbenen, de små benen i mellanörat, att vibrera. Hörselbenen överför ljudvibrationerna till innerörat.

Mellanörat
 

Steg 3:
Innerörat

När ljudvibrationerna når hörselsnäckan pressas de mot specialiserade celler som kallas hårceller. Hårcellerna omvandlar vibrationerna till elektriska nervimpulser.

Innerörat
 

Steg 4:
Hörselnerven

Hörselnerven förbinder hörselsnäckan med hjärnans hörselcentrum. När dessa elektriska nervimpulser når hjärnan uppfattas de som ljud.

Hörselnerven
 Så fungerar hörseln

Hörselns mirakel

Våra öron är konstant aktiva. Vi hör ljuden direkt eftersom alla steg i hörselprocessen sker så snabbt. Personer kan dock drabbas av en hörselnedsättning om någon del av denna komplexa process inte fungerar.

Olika typer av hörselnedsättningar

Det finns fyra huvudtyper av hörselnedsättning. Lär dig mer om varje typ och ta reda på hur hörselnedsättningar kan behandlas.

Mer om olika typer av hörselnedsättning