Rättslig information

Innehållsansvarig:

MED−EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österrike
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

Registernummer: FN 48608 h
Momsnummer: ATU 31722507

CEO:
Universitetsdocent Ingeborg Hochmair