Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor om våra hörselimplantat och produkter. 

Vanliga frågor

Allmänna frågor

Ta reda på mer om hörselnedsättning och hitta svar på vanliga frågor om hörselimplantat.

Hörsel är den process i vilken våra öron känner av ljudvågor från omgivningen och omvandlar dem till nervsignaler som hjärnan uppfattar som ljud.

En mer detaljerad förklaring hittar du i ”Så här fungerar hörseln”.

När en del av örat inte fungerar som den ska blir det svårare att höra – detta kallas hörselnedsättning. Hörselnedsättningar kan ha många olika orsaker och variera i grad, från lindrig till grav. Det finns många olika behandlingar för hörselnedsättning, däribland hörapparater och hörselimplantat.

Ta reda på mer om olika typer av hörselnedsättningar.

Hörselimplantatsystem är utformade för att återställa hörseln hos personer som inte får tillräckligt med hjälp av hörapparater.

Ett hörselimplantatsystem är en kombination av ett implantat som sitter inuti och en audioprocessor som sitter utanpå. Det finns olika typer av hörselimplantat – såsom cochleaimplantat, mellanöreimplantat eller benledningsimplantat – som är utformade för olika typer av hörselnedsättningar.

Ta reda på mer om olika typer av hörselimplantatsystem.

Även om både hörapparater och hörselimplantat är utformade för att förbättra personens hörsel är ett hörselimplantat och en hörapparat fundamentalt olika varandra.

En hörapparat förstärker endast ljudet utanför örat, vilket kanske inte är effektivt om du har en svårare hörselnedsättning.

Ett hörselimplantat för ljudet direkt till in i ditt öra, vilket gör att ljuden kan överföras mycket effektivare. Hörselimplantat kan hjälpa personer som inte har nytta av hörapparater.

Om du har måttlig till grav hörselnedsättning kan du vara en kandidat för ett hörselimplantat. En hörselspecialist kan berätta mer om dina specifika förutsättningar. Om du vill veta mer om den rätta hörsellösningen för dig kan du fylla i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att få kontakt med en hörselspecialist i ditt område.

För barn med svår till grav hörselnedsättning är det troligare att resultatet blir framgångsrikt om de får implantatet i en ung ålder. Under barnets första år är hjärnan särskilt mottaglig för språkinlärning och kan lättare anpassa sig till ett hörselimplantat. I många fall, när barn med grav hörselnedsättning får implantatet tidigt, kan deras hörsel och tal utvecklas på ungefär samma sätt som deras jämnåriga som inte har en hörselnedsättning.

Implantationsåldern beror på den angivna minimiåldern för det specifika implantatet, den individuella patienten och din läkares råd. Om du ännu inte har kontaktat en hörselspecialist kan du fylla i vårt enkla kontaktformulär så hjälper vi dig att få kontakt med en hörselspecialist i ditt område.

Det finns ingen övre åldersgräns för att få ett hörselimplantat. Många av våra användare är äldre vuxna som har en ny livskvalitet efter att deras hörsel har återställts.

Att lära sig använda sin återställda hörsel är en process. Villighet att delta i vanliga rehabiliteringsprogram för att utveckla lyssningsförmågan är viktigt för alla kandidater, oavsett ålder.

Som med alla operationer finns det vissa potentiella risker med cochleaimplantation. Riskerna vid cochleaimplantatoperation är låga, men dock jämförbara med andra kirurgiska ingrepp i örat. Tack vare utformningen av MED-ELs hörselimplantat kan man använda minimalinvasiva kirurgiska tekniker. Patienten bör kontakta hälso-och sjukvårdspersonal för att få mer information om eventuella risker. 

En typisk hörselimplantatoperation tar 1–3 timmar. Patienten brukar vara på fötterna redan nästa dag. Sjukhusvistelsen brukar vara en eller flera dagar beroende på lokala rutiner.

Metalldetektorer eller utrustning för säkerhetsscreening kommer inte att påverka funktionen hos ditt implantat, men eftersom implantatet innehåller metallkomponenter kommer MED-EL att ge dig ett användar-ID-kort som kan användas vid säkerhetskontroller.

Ja, personer med hörselimplantat kan leva ett aktivt liv med endast några få begänsningar. Din läkare eller hörselspecialist är den bästa källan till personlig information.

Vi brukar stödja och rekommendera användning av hjälm i de situationer där hjälm normalt brukar användas. Det är viktigt att skydda implantationsstället från direkta stötar och slag. De vattentäta WaterWear-skydden ska användas med audioprocessorn när du deltar i vattenaktiviteter. Ta av audioprocessorn  innan du leker på en lekplats med utrustning av plast så att du inte alstrar höga nivåer av statisk elektricitet.

MED-ELs hörselimplantatsystem är högavancerade men nya framsteg görs inom ljudbearbetningsteknik och andra teknologier utvecklas hela tiden. Men en enkel utprovning för att uppdatera den utvändiga audioprocessorn kan du uppgradera till den senaste teknologin utan att behöva genomgå ytterligare en operation.

Tack vare dessa enkelt uppgraderbara system kan de som använder MED-ELs hörselimplantat dra nytta av de senaste innovationerna – både nu och i framtiden.

Om du vill veta mer om hur du skaffar ett MED-EL hörselimplantat kan du fylla i vårt enkla kontaktformulär så hjälper vi dig att få kontakt med en hörselspecialist i ditt område. Med några rutinundersökningar kan hörselspecialisten hitta rätt hörsellösning för dig.

Hörselimplantatsystem

Vill du veta mer om en av våra hörselimplantatlösningar? Välj ett implantatsystem för mer information.

Du kan helt enkelt placera din SAMBA 2 audioprocessor över implantatstället för att börja använda den under dagen. Beroende på din användning kommer du normalt att behöva byta batteriet ungefär var 8-10 dag.

Ljud från omgivningen fångas upp av SAMBA 2-audioprocessorns mikrofoner. Dessa ljud omvandlas till elektriska signaler som överförs till BONEBRIDGE-implantatet. Implantatet vibrerar direkt mot ditt skallben. De förstärkta ljudvibrationerna förs till innerörat där de uppfattas som ljud. Vibrationerna kan justeras för olika grader av hörselnedsättning.

Om du vill kolla om BONEBRIDGE är den rätta lösningen för dig kan du få prova på att uppleva benledningshörsel före implantatoperationen. Detta görs genom att använda icke-kirurgiska benledningsprodukter som placeras på huden bakom örat. Ljudkvaliteten hos dessa produkter kanske inte är identisk med den som BONEBRIDGE ger men de kommer att ge dig en god bild av hur det är att höra med benledning.

Implantatet kan vanligtvis aktiveras 2–4 veckor efter det kirurgiska ingreppet. Audioprocessorn kan provas ut så fort eventuella små svullnader i skalpen som uppkommit vid operationen har lagt sig.

Du kan använda din audioprocessor så länge du vill. De flesta användare har på sig den hela dagen men den bör tas av innan du ska duscha, bada eller sova.

Ja! Personer som använder BONEBRIDGE kan genomgå MR-undersökningar förutsatt att vissa säkerhetsvillkor har uppfyllts. Det ingår naturligtvis i vår unika MR-garanti.

Kontakta din MED-EL-representant för ytterligare information som gäller specifika villkor för din MR-undersökning.

Användarna kan genomgå röntgen- eller CT-undersökningar utan några begränsningar.

Nej. De pyttesmå mekaniska vibrationerna i benledningsimplantatet är så små att du inte kommer att uppfatta dem.

BONEBRIDGE är ett aktivt benledningssystem som är utformat för att återställa hörseln för personer med ledningshinder, kombinerad hörselnedsättning eller ensidig dövhet. BONEBRIDGE består av ett invändigt benledningsimplantat och en utvändig audioprocessor. Det är lämpligt för vuxna och barn som är fem år och äldre.

Kontakta en klinik nära dig om du är intresserad av BONEBRIDGE. Ett hörselvårdsteam kommer att utvärdera vilken typ och grad av hörselnedsättning du har och avgöra om BONEBRIDGE är ett lämpligt behandlingsalternativ för dig.

BONEBRIDGE är designad för att vara extremt bekväm att bära. Konventionella hörselhjälpmedel baserade på benledning eller som är benförankrade fungerar på två sätt. Vissa har en ”distans” – en liten metallskruv som sticker ut genom huden och på vilken audioprocessorn snäpps fast. Huden runt skruven kan aldrig läka helt och hållet, vilket innebär att du är utsatt för en risk för hudinfektioner och andra komplikationer. Eftersom BONEBRIDGE implanteras helt under huden finns det ingen sådan risk.

Alternativt används en benledningshörapparat som pressar mot huvudet med hjälp av ett stort tryck så att ljudvibrationerna kan föras genom huden till skallbenet. Detta konstant höga tryck kan ge upphov till hudproblem såväl som huvudvärk. BONEBRIDGE har en unik design så att den inte trycker mot huden och därmed blir den bekvämare att använda hela dagen.

EAS är utformat för personer som har diagnostiserats med partiell dövhet, vilket innebär minimal till måttlig sensorineural hörselnedsättning vid låga frekvenser som faller till grav hörselnedsättning i de högre frekvenserna.
MED-ELs cochleaimplantat använder sig av exceptionellt flexibla elektrodledare som är specifikt utformade för att inte skada de känsliga strukturerna i din cochlea. Det hjälper dig att behålla så mycket resthörsel som möjligt efter operationen.

Ett cochleaimplantat omvandlar ljudvågor till elektriska nervimpulser som hjärnan tolkar som ljud.

För en detaljerad förklaring om hur cochleaimplantat fungerar kan du ta en titt på vår sida om cochleaimplantat

Alla MED-EL-implantat har en ultratunn profil så att de knappt syns bakom ditt öra. Storleken på din audioprocessor beror på vilken slags processor det är men alla är utformade för att vara så snygga och bekväma som möjligt. De exakta måtten på ditt implantat eller din processor hittar du bland de tekniska specifikationerna på den specifika produktens sida.

För att se till att du alltid hör så bra som möjligt, är det viktigt att du håller din audioprocessor ren och i gott skick. Besök Supportsidor för mer detaljerad information om din audioprocessor.

Ja, det är möjligt att använda cochleaimplantat av olika märken i vardera örat. Tänk på att olika system kan behöva olika slags batterier och ha olika hållbarhet på batterierna, tillbehören och andra delar.

Många har bara ett cochleaimplantat. Det har emellertid visat sig vara en fördel att ha implantat i båda öronen. Dessa fördelar omfattar förbättrad talförståelse i bullrig miljö, bättre talförståelse samt förbättrad ljudlokalisering. Många föräldrar har rapporterat att deras barn med två implantat kan koncentrera sig bättre i skolan och att det inte blir lika trötta i sociala sammanhang.

Ja! Med implantaten SYNCHRONY 2 och SYNCHRONY kan du genomgå MR-undersökningar på upp till 3,0 Tesla utan att magneten behöver tas bort (såvida det inte krävs av diagnostiska skäl) under vissa förutsättningar. Detta innebär att magneten inte behöver avlägsnas kirurgiskt och du slipper hörselavbrott.

Alla MED-EL:s implantat sedan 1994 kan även genomgå standardmässiga MR-undersökningar på 1,5 Tesla. När du genomgår en MR-undersökning med något av MED-EL:s cochleaimplantat bör hälso-och sjukvårdspersonalen ta hänsyn till de villkor som beskrivs i bruksanvisningen.

Eftersom vi vill erbjuda dig enastående MR-säkerhet täcks alla våra cochleaimplantat sedan 1994 av vår MR-garanti mot skador under MR-undersökningar. 

MED-ELs audioprocessorer är utformade för musikupplevelser. Alla MED-EL:s CI-audioprocessorer från den senaste generationen kan enkelt användas för att strömma ljud från mobiltelefoner, TV-apparater och annat. Mer information hittar du på vår sida Anslutningsmöjligheter.

Ja, MED-ELs audioprocessorer för cochleaimplantat är utformade så att de är kompatibla med alla flerkanaliga cochleaimplantat från MED-EL. Detta innebär att du lätt kan byta till en audioprocessor du har i reserv för att få flexibla bäralternativ eller uppgradera till den senaste processorn utan att byta ut ditt implantat.

Resthörsel är den naturliga hörsel som kvarstår även när personen har en hörselnedsättning. EAS-kandidater har en betydande resthörsel vid låga frekvenser, vilket innebär att de kan dra nytta av akustisk stimulering. Genom att använda din resthörsel får du en optimal ljudkvalitet.
EAS är ett hörselimplantatsystem som är utformat för personer med hörselnedsättning vid höga frekvenser. EAS är en kombination av två tekniker: elektrisk stimulering av högfrekventa ljud och akustisk förstärkning av lågfrekventa ljud.

Cochleaimplantatet ger en direktstimulering av den del av cochlean som ansvarar för de högfrekventa ljuden medan den akustiska komponenten förstärker den naturliga volymen på de lågfrekventa ljuden. EAS utnyttjar personens naturliga resthörsel för att optimera hörselresultatet.

Ett cochleaimplantatsystem är en kombination av ett cochleaimplantat som sitter inuti och en audioprocessor som sitter utanpå. Ett cochleaimplantatsystem är utformat för att återställa hörseln hos personer med svår till grav sensorineural hörselnedsättning.

Elektrodledaren är en lång del av implantatet som kommer att föras in i din cochlea. Det finns många olika elektrodledare att tillgå, så din kirurg kan välja den som passar bäst för din cochlea. Hela sortimentet utgörs av: FLEX-serien, FORM-serien och CLASSIC-serien.

SYNCHRONY PIN-serien och CONCERTO PIN -serien är versioner av standardserien SYNCHRONY och implantat från CONCERTO-serien men med ytterligare fixeringsstift. Dessa små titanstift är en del av implantathöljet och ger implantatet ytterligare stabilitet. Din kirurg kommer att avgöra om ett PIN-implantat ska användas eller inte.

Även om både hörapparater och cochleaimplantat är utformade för att förbättra personens hörsel är de två typerna av hjälpmedel fundamentalt olika varandra.

En hörapparat förstärker endast ljudet som når mellanörat, vilket kanske inte är effektivt om innerörat är skadat. Ett cochleaimplantat kringgår innerörat och ger en direktstimulering av hörselnerven. Detta innebär att cochleaimplantat kan hjälpa personer med skadat inneröra när de inte kan få hjälp av hörapparater.

Cochleaimplantat är lämpliga för alla som har svår till grav sensorineural hörselnedsättning. Detta omfattar allt från unga barn till äldre vuxna.

SONNET 2, en bakom-örat-audioprocessor från MED-EL, har inbyggd EAS-support. Detta innebär att EAS-användarna kan dra alla fördelar av SONNET 2-audioprocessorn. DUET 2 och SONNET är andra alternativ med EAS-audioprocessorer.

Olika implantat och audioprocessorer tillgängliga i olika länder.

I ditt land kan dessa tillgängliga implantat omfatta SYNCHRONY-serien (SYNCHRONY 2, SYNCHRONY 2 PIN, SYNCHRONY och SYNCHRONY PIN) eller andra implantat såsom CONCERTO-serien, SONATA-serien, PULSAR, C40+ och C40.

I ditt land kan dessa tillgängliga audioprocessorer omfatta SONNET 2, SONNET, RONDO 3, RONDO 2, RONDO och OPUS 2.

Som med alla operationer finns det potentiella risker med implantation. Riskerna med implantatoperation är emellertid låga och jämförbara med andra kirurgiska ingrepp i örat. Rådfråga gärna din läkare för att få mer information om eventuella risker. 

Ljud från omgivningen fångas upp av SAMBA 2-audioprocessorns mikrofoner. Dessa ljud omvandlas till elektriska signaler som överförs till implantatet. Implantatets mekaniska delar får mellanörats strukturer att vibrera. Vibrationerna kan förstärkas och justeras för olika grader av hörselnedsättning.

En operation för implantation av VIBRANT SOUNDBRIDGE tar cirka 1–2 timmar. Användaren brukar vara på fötterna redan nästa dag. Sjukhusvistelsen brukar vara en eller flera dagar beroende på lokala rutiner.

Den pyttelilla Floating Mass Transducer, den del av implantatet som har fästs till strukturen i mellanörat, är mindre än ett riskorn. SAMBA 2-audioprocessorn är ungefär 3 cm in diameter och endast 1 cm tjock.

Hörapparater ökar bara ljudvolymen på ljudet som når trumhinnan och ger inte en direkt vibrering av mellanörats strukturer. VIBRANT SOUNDBRIDGE ger en klarare signal till innerörat genom att åstadkomma en direkt vibrering av mellanörats strukturer. Dessutom, till skillnad mot en hörapparat, blockerar inte VIBRANT SOUNDBRIDGE hörselgången.

Ja, en hörapparat användas tillfälligt efter implantatoperationen. Så fort eventuella små svullnader som uppkommit vid operationen har lagt sig kan en hörapparat användas tills audioprocessorn aktiveras cirka 6–8 veckor efter operationen. Efter att din audioprocessor har aktiverats kommer du inte längre att behöva en hörapparat i örat med implantatet.

Personer som använder den senaste generationen av VIBRANT SOUNDBRIDGE (VORP 503) kan genomgå en MR förutsatt att vissa säkerhetsvillkor har uppfyllts. VORP 503-implantatet ingår naturligtvis i vår unika MR-garanti.

Kontakta din MED-EL-representant för ytterligare information som gäller specifika villkor för din MR-undersökning.

Användarna kan genomgå röntgen- eller CT-undersökningar utan några begränsningar.

Även om VIBRANT SOUNDBRIDGE är utformad för en aktiv livsstil är vissa aktiviteter inte tillrådliga. Kontaktsporter som kan resultera i direkta slag mot implantatstället ska undvikas på grund av risken för skador på den invändiga delen av SOUNDBRIDGE.

VIBRANT SOUNDBRIDGE skickar ljudsignaler till innerörat på mekanisk väg genom en direkt vibrering av mellanörats strukturer. VIBRANT SOUNDBRIDGE är designad för personer med lindrig till svår sensorineural hörselnedsättning, kombinerad hörselnedsättning eller ledningshinder.

Ett cochleaimplantat däremot skickar ljudsignaler till cochlean i innerörat genom en direkt elektrisk stimulering av hörselnerven. Cochleaimplantat är avsett för personer med svår till grav sensorineural hörselnedsättning.

VIBRANT SOUNDBRIDGE är ett mellanöreimplantat som designats för att återställa hörseln hos individer med lindrig till svår hörselnedsättning. VIBRANT SOUNDBRIDGE består av en utvändig audioprocessor och ett invändigt mellanöreimplantat. Det är lämpligt för vuxna och barn som är fem år och äldre.

Direktdriftteknik skickar ljudsignaler direkt till mellanörat via mekaniska vibrationer. VIBRANT SOUNDBRIDGE är en direktdriftsprodukt som använder en Floating Mass Transducer för att ge exakta vibreringar av strukturer i mellanörat. Utformningen av VIBRANT SOUNDBRIDGE gör att den kan implanteras utan någon kirurgisk justering av mellanörat.

Audioprocessorer

Har du en fråga om en av våra audioprocessorer? Bara välj en produkt och ta reda på mer.

Tillbehör

Har du en fråga om ett av våra tillbehör? Välj en produkt och ta reda på mer.


Har du fler frågor?

Din förfrågan och dina kontaktuppgifter kommer att skickas vidare till närmaste MED-EL-kontor eller en certifierad partner i ditt land. MED-EL kommer att använda informationen du lämnar i detta formulär för att kontakta dig, ge dig uppdateringar och för marknadsföringsändamål. Berätta hur du vill att vi kontaktar dig:

Du kan när som helst ändra dig genom att klicka på avprenumerationslänken längst ner i e-postmeddelandet du får från oss eller genom att kontakta oss på marketing@medel.com. Vi kommer att hantera din information med respekt. För mer information om våra sekretessrutiner kan du besöka sidan om vår sekretesspolicy. Genom att klicka nedan samtycker du till att vi får bearbeta din information i enlighet med dessa villkor.