SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Minibatteriholder

Minibatteriholderen byr på opptil 37 timers bruk med ett enkelt AAA-batteri og bæres på kroppen (ikke bak øret). Den kan også brukes med en oppladbar DaCapo PowerPack.

Sonnet 2-MiniBatteryPack-Overview
1

PÅ/AV-bryter og batteriholderlås

2

SONNET 2-adapter for minibatteriholder

3

SONNET 2-minibatteriholderkabel

4

3-pinners FM-kontakt

5

Batterikammer for DaCapo PowerPack eller AAA-batteri

Sonnet 2-MiniBatteryPack-Unlock
1

Fest adapteren for minibatteriholderen på kontrollenheten.

!

Legg merke til mekanismen som fester kontrollenheten til rammen.

Sonnet 2-MiniBatteryPack-Cover-Close
2

Skyv dekselet til minibatteriholderkabelen inn på adapteren.

!

Pass på å ikke bruke for stor kraft når du vrir på låsen.

MiniBatteryPack-ConnectorCable
3

Koble tilkoblingskabelen til minibatteriholderen. Din SONNET 2 er nå klar til bruk.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.