SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Montere SONNET 2 med ladbare batterier

Adapter for SONNET 2 oppladbart batteri
1

Fest adapteren for ladbare batterier på kontrollenheten.

!

Legg merke til mekanismen som brukes til å feste adapteren for det ladbare batteriet til kontrollenheten.

SONNET 2-frigjøringsspak

Ta ut ved å trykke ytterst på frigjøringsspaken.

SONNET 2 – høyere batterileppe
2

Sett inn det ladbare batteriet litt på skrått. Siden med den høyeste leppen skal vende mot ørekroken. 

SONNET 2 – sett inn et oppladbart batteri
3

Trykk det ladbare batteriet forsiktig inn i adapteren igjen, til det klikker på plass.

SONNET 2 – plugg inn spolekabelen
4

Plugg spolekabelen i kontrollenheten.

!

Merk deg riktig orientering av spolekabelkontakten.

SONNET 2-batteriholderdeksel
5

Sørg for at låsen til batteriholderdekselet er i ulåst stilling. Skyv batteriholderdekselet inn på adapteren for ladbare batterier. Din SONNET 2 er nå slått på.

!

Pass på å ikke bruke for stor kraft når du vrir på låsen.

Koble fra

SONNET 2 – ta ut det oppladbare batteriet

For å fjerne det ladbare batteriet følger du trinn 3 og 2 i motsatt rekkefølge. Adapteren for ladbare batterier må ikke fjernes når du skifter det ladbare batteriet.

For å se hvilke batterier du kan bruke med SONNET 2, se Batterioversikt.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.