SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Sette i oppladbare batterier

Adapter for SONNET 2 oppladbart batteri
1

Fest batteriholderrammen på kontrollenheten.

!

Legg merke til mekanismen som brukes til å feste adapteren for det oppladbare batteriet til kontrollenheten.

SONNET 2-frigjøringsspak

Fjernes med et trykk ytterst på frigjøringsspaken.

SONNET 2 – høyere batterileppe
2

Sett inn det oppladbare batteriet litt på skrått. Den siden hvor leppen er høyest, skal vende mot ørekroken.

SONNET 2 – sett inn et oppladbart batteri
3

Trykk den oppladbare batteriholderen forsiktig inn i adapteren igjen, til den klikker på plass.

SONNET 2 – plugg inn spolekabelen
4

Plugg spolekabelen inn i kontrollenheten.

!

Merk deg riktig orientering av spolekabelkontakten.

SONNET 2-batteriholderdeksel
5

Sørg for at låsen til batteriholderdekselet er i ulåst stilling. Skyv batteridekselet inn på adapteren for det oppladbare batteriet. Din SONNET 2 er nå slått på.

!

Pass på å ikke bruke for stor kraft når du vrir på låsen.

Løsne

SONNET 2 – ta ut det oppladbare batteriet

For å fjerne det oppladbare batteriet utfører du bare trinn 3 og 2 i motsatt rekkefølge. Adapteren for det oppladbare batteriet trenger ikke å fjernes når du skifter det oppladbare batteriet.

For å se hvilke batterier du kan bruke med SONNET 2, se batterioversiktsiden.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.