Ulike typer hørselstap

Noen ganger fungerer ikke hørselen vår slik den skal. Hørselstap kan ramme ett eller begge ørene og kan ha mange forskjellige årsaker.

Det er fire hovedtyper av hørselstap, og det finnes vanligvis behandling for alle typene.

how-hearing-works

Konduktivt
hørselstap

Hvis ytterøret eller mellomøret ikke kan lede lyd ordentlig, kalles det konduktivt hørselstap.

Likner dette på ditt hørselstap?


Sensorinevralt
hørselstap

Hvis hårcellene i cochlea mangler eller er ødelagt, kalles det nevralt hørselstap. Dette kan ha genetiske årsaker, eller være et resultat av en hodeskade, eksponering overfor høy lyd eller noe annet i omgivelsene. Sensorinevralt hørselstap er også en vanlig bestanddel av aldringsprosessen.

Likner dette på ditt hørselstap?


Blandet
hørselstap

Blandet hørselstap er en kombinasjon av sensorinevralt og konduktivt hørselstap. Det skyldes problemer i både det indre øret og det ytre eller mellomøret.

Likner dette på ditt hørselstap?


Nevralt
hørselstap

Hvis hørselsnerven er skadet eller mangler, kalles det nevralt hørselstap. Høreapparater og cochleaimplantater hjelper ikke, fordi nerven ikke er i stand til å videresende lydinformasjon til hjernen.

I mange tilfeller kan imidlertid et auditorisk hjernestammeimplantat (ABI) være en mulighet.

neaural-hearing-loss