Hvordan er det å høre med et cochleaimplantat?

Dette er et helt naturlig spørsmål, du er jo i ferd med å velge et cochleaimplantat å høre med.

Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Er cochleaimplantatsimuleringer til å stole på?

Du har kanskje støtt på lydsimuleringer av cochleaimplantater på nettet. Disse populære videoene eller lydeksemplene er ofte simuleringer som er laget med en såkalt vocoder, som er et lydverktøy som kan brukes til kunstig fremstilling av stemmer.

Det er meget viktig å forstå at en "cochleaimplantatsimulering" med en vocoder overhodet ikke er en pålitelig gjengivelse av hvordan et cochleaimplantat høres ut. Disse simuleringene høres svært robotaktige ut og er ubehagelige å lytte til, og de stemmer overhodet ikke overens med den reelle brukeropplevelsen.[ft] [ft]

For å svare på dette spørsmålet er det blitt utført omfattende forskning på cochleaimplantatmottakere med ensidig døvhet, dvs. med hørselstap på bare det ene øret. Disse unike mottakerne kan foreta en direkte sammenlikning av den lyden de hører med cochleaimplantatet og den samme lyden avspilt på det øret de har naturlig hørsel på.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

“Jeg har aldri funnet en cochleaimplantatsimulering som kommer i nærheten av det jeg hører med mine cochleaimplantater. Jeg synes alle simuleringene høres robotaktige ut og mangler mye på å være fulltonende."

Mary Beth
Mottaker av tosidig cochleaimplantat

"Hvis du søker etter "cochleaimplantatsimulering" på internett, vil du finne støybånd-vocodere. Jeg er glad for å kunne bekrefte at et cochleaimplantat ikke høres ut som en vocoder. Det ville vært ille hvis du hadde vært nødt til å høre på noe som likner en vocoder resten av livet. Nei, det høres heldigvis verken ut som en støy-vocoder eller en sinus-vocoder."

Prof. Michael Dorman[ft]
Forsker på cochleaimplantater

Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

MED-EL-filosofien: Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Formålet med et cochleaimplantatsystem er først og fremst å hjelpe til med å gjenopprette hørselssansen. Et cochleaimplantat er faktisk blant de få medisinske enhetene som kan bidra til å gjenopprette en sans. Men hørselssansen vår er ikke bare evnen til å høre lyder eller forstå ord.

Hørsel er glad barnelatter, løv som rasler under foten din, kicket du får av favorittsangen din – hørselen vår er så mye mer enn bare å forstå en lyd.

Mer naturlig hørsel betyr ikke bare bedre lydkvalitet. Den hjelper også hjernen din med å forstå og bearbeide komplekse lyder. Dette kan gjøre det enklere å delta i gruppesamtaler eller å høre bedre på restaurant med høyt lydnivå.[ft] [ft]

Derfor er det MED-ELs filosofi å gi deg det nærmeste du kommer naturlig hørsel med cochleaimplantatene våre. Vi vil at lydkvaliteten til cochleaimplantatene våre skal være som lydkvaliteten med naturlig hørsel. For å oppnå dette har vi brukt mer enn 30 år på å utvikle unik teknologi som ingen andre cochleaimplantatsystemer er i nærheten av. Hvordan? Ved å utvikle cochleaimplantatene våre slik at de følger naturen så tett som mulig.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

"Mitt ideelle cochleaimplantat er et med en så naturlig hørselsopplevelse at man ikke hadde merket at man hadde et implantat."

Dr. Peter Nopp
Direktør for lydkodingsforskning hos MED-EL

Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Hva er naturlig hørsel?

Med naturlig hørsel går lyden, som du kanskje vet, i form av vibrasjoner fra ytterøret, gjennom de små bena i mellomøret og frem til innerøret, også kjent som cochlea. Cochlea er et lite, væskefylt, spiralformet organ som er ansvarlig for å gjøre om lydbølger til nervesignaler som hjernen kan forstå som lyd.

Langs hele lengden av cochlea er det tusenvis av små hårceller. Hver eneste hårcelle svarer til en bestemt lydfrekvens eller tonehøyde og fungerer som en lysbryter. Når lydbølger forplanter seg gjennom cochlea, setter de disse hårcellene i en frem- og tilbakebevegelse. Denne mekaniske bevegelsen fra spissen av hårcellen utløser momentant et elektrisk nervesignal fra foten av hårcellen, som en bryter som slår på en lyspære. Dette nervesignalet føres deretter omgående langs den naturlige hørselsveien og frem til hjernen.

Når hørselstapet påvirker hårcellene i det indre øret, kalles det nevralt hørselstap.

Om nevralt hørselstap

Ved nevralt hørselstap virker ikke hårcellene i innerøret lenger. Nevralt hørselstap kan forårsakes av eksponering overfor lyd, virusinfeksjoner og mange andre lidelser.

Ved et mindre alvorlig nevralt hørselstap er det bare noen av hårcellene som slutter å virke, så hørselstapet er bare delvis. Ettersom flere og flere hårceller slutter å virke, vil det nevrale hørselstapet bli stadig mer alvorlig. Det er ofte tilfellet ved progressivt nevralt hørselstap hos voksne.

Som du skjønner, oppstår nevralt hørselstap når disse sensoriske hårcellene ikke virker som de skal. Det er imidlertid viktig å forstå at disse hårcellene bare er ett trinn i den naturlige hørselsprosessen – og ved et nevralt hørselstap er hele resten av dine naturlige hørselsstrukturer i behold.


Det høres kanskje rart ut, men til og med i forbindelse med komplett nevralt hørselstap kan resten av de følsomme strukturene i cochlea være friske. Det er et utrolig innviklet nettverk av nerveceller som bare venter på å reaktiveres. Hvis en lysbryter går i stykker, må du ikke skifte alle ledningene i veggen, du trenger bare å skifte ut bryteren. Det er der cochleaimplantatene kommer inn i bildet.

"Et døvt øre er ikke et dødt øre! Den menneskelige hørselsnerven har fortsatt sin funksjon i behold, selv etter tap av hårceller og inntrådt døvhet, noe som er en velsignelse for døve og implanterte."

Prof. Helge Rask-Andersen

Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Hvordan cochleaimplantater virker

Et cochleaimplantatsystem består av en prosessor 1 som sitter på øret ditt, og selve cochleaimplantatet 2. Et cochleaimplantat erstatter ikke cochlea – det er derimot utviklet for å omgå de ikke-fungerende hårcellene ved hjelp av presis elektrisk stimulering. En bøyelig elektrode settes inn i cochlea under et kirurgisk inngrep, hvilket resulterer i en rekke elektriske kontakter i nærheten av hårcellene.

Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Finn ut hvordan cochleaimplantatsystemer virker


Hvordan kan elektriske pulser fra et cochleaimplantat erstatte naturlig hørsel?

Hvis en hårcelle aktiveres av en lyd hos en person med naturlig hørsel, utløser hårcellen et naturlig elektrisk nervesignal. Disse naturlige elektriske signalene er den måten alle nervene våre overfører informasjon til hjernen på — så vi har i grunnen alle "elektrisk hørsel".

Hvis et cochleaimplantat gir elektrisk stimulering, aktiverer det den nærmeste fungerende nervestrukturen – for eksempel hørselsnervecellene rett bortenfor de hårcellene som ikke fungerer. Disse aktiverte nervecellene videresender signalet omgående gjennom hele den naturlige hørselsveien.

Dette betyr at uansett om et signal stammer fra en hårcelle eller en cochleaimplantatelektrode, føres det til hjernen på samme måte. Det er slik cochleaimplantater er i stand til å gjenopprette hørselsevnen, til og med for personer som har mistet hørselen fullstendig.

Hva er den viktigste faktoren for lydkvaliteten til et cochleaimplantatsystem? En skulle kanskje tro at det er prosessoren, den delen du har på øret, siden den inneholder mikrofonene og er den som behandler lyden. Men prosessoren er bare det første leddet i hørselskjeden.

Hver eneste lyd du hører gjennom et cochleaimplantat, går gjennom den lille elektroden som er implantert i din cochlea. Denne intrikate broen mellom teknologien og de naturlige strukturene er det punktet hvor lyden strømmer fra et elektronisk implantatsystem til den naturlige hørselsbanen din.

Det er derfor riktig implantat og riktig elektrode er så avgjørende for hvordan lyden kommer å høres ut med et cochleaimplantat. Jo mer naturlig denne forbindelsen i cochlea er, desto mer naturlig kan hørselsopplevelsen din bli.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Du vil kanskje oppgradere prosessoren din like ofte som du oppgraderer mobiltelefonen din, men implantatet, den delen som er satt inn i cochlea, er en beslutning du tar for et tidsrom på mange, mange år. Det er derfor det er viktig å velge cochleaimplantatsystemet ditt basert på implantatet, ikke prosessoren.
Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Hva er lyd?

Hvis et cochleaimplantat fungerer sammen med vårt naturlige hørselssystem, hvorfor rapporterer enkelte cochleaimplantatmottakere at lyden fra implantatene deres høres robotaktig, elektronisk eller forvrengt ut? En av de viktigste faktorene som påvirker måten et cochleaimplantatsystem høres ut på, er hvor tett implantatet følger og reproduserer den naturlige funksjonen til cochlea.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Særlig viktig for lydkvaliteten er det hvor nøyaktig cochleaimplantatet kan gjenskape oppfattelsen av den naturlige tonehøyden. Det er viktig å forstå at hver enkelt lyd har to hovedkomponenter: Lydnivået, og frekvensen eller tonehøyden.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Riktig sted

La oss se på hvordan din cochlea identifiserer ulike lydfrekvenser på ulike steder.

Hos en person med naturlig hørsel aktiverer en bestemt tonehøyde eller frekvens en tilsvarende konkret hårcelle på et bestemt sted i cochlea. Det er akkurat som om det er pianotangenter langs hele cochlea, fra begynnelsen til enden. Dette betyr at høyfrekvent fuglekvitter aktiverer hårceller ved begynnelsen av cochlea, mens et lavfrekvent hundebjeff aktiverer hårceller lenger inn, nær enden av cochlea.[ft]

Dette samsvaret mellom sted og tonehøyde er faktisk så presist og pålitelig at hvis en bestemt hårcelle aktiveres, vil hjernen din automatisk oppfatte dette som den konkrete tonehøyden. Akkurat som pianotangenter, der det å trykke på en bestemt tangent alltid fremkaller den samme lyden.

Det er slik hjernen din forstår lydfrekvenser – hvordan tonehøyder oppfattes, bestemmes av hvilke hårceller som aktiveres.

Elektrodelengde og cochleadekning

For at lyd skal oppfattes riktig, må lydfrekvensen stimuleres på riktig sted i cochlea. En cochleaimplantatelektrode må være lang nok til å dekke hele cochlea, opptil 720°, så den kan stimulere hele det naturlige området for lydfrekvenser. Det er ikke mulig å stimulere lydfrekvenser riktig hvis elektroden ikke dekker den aktuelle delen av cochlea. Det ville være som å prøve å spille på pianotangenter du ikke rekker frem til.[ft] [ft] [ft]

I motsetning til MED-EL bruker andre selskaper kortere elektroder som stort sett bare kan stimulere den første vindingen av cochlea (opptil 450°), som noen ganger markedsføres som hørselssonen, hvilket betyr at bare middels til høye frekvenser kan stimuleres.[ft] [ft] [ft]

Hvis et cochleaimplantat hadde ignorert alle frekvensene det ikke kunne nå, ville du ha gått glipp av så mange lyder fra hverdagslivet, for eksempel hundebjeff ved 300 Hz. I stedet flytter disse systemene rett og slett alle de manglende lydene inn i den delen av cochlea de faktisk kan nå. Det betyr at hundebjeff vil få en mye høyere frekvens, nærmere 800 Hz.

Hvis frekvenser legges betydelig høyere, resulterer det ofte i mer "blikkboksaktig" lyd, dvs. at de høres tynne og metalliske ut, uten dybde. Det skyldes at de lavere frekvensene som ga lydene dybde og volum, går tapt.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Ikke gå glipp av halvparten av cochlea

Hos MED-EL er det vår filosofi å gi deg det nærmeste du kommer naturlig hørsel med cochleaimplantatene våre. Det er derfor våre cochleaimplantater bruker elektroder som er lange nok til å dekke hele cochlea – fra lave tonehøyder som hundebjeff til høye tonehøyder som fuglekvitter og alt i mellom disse. Dette er bare mulig fordi våre elektroder er spesielt myke og bøyelige, så de på en trygg måte kan føres lenger inn i cochlea.

Elektrodene våre er tilgjengelige i det mest omfattende utvalget av lengder, så kirurgen din kan velge akkurat den elektroden som passer optimalt til din unike cochlea. Dermed kan det bredest mulige spekteret av lyder stimuleres på deres naturlige sted i cochlea. [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Hvor lang er lang nok for en cochleaimplantatelektrode? De naturlige hørselsnervestrukturene gjør omtrent to vindinger i spiralformen til cochlea, så elektroden bør dekke halvannen til to omdreininger (540°–720°) for å dekke hele cochlea.

Dette er nøkkelen til en mer naturlig lydkvalitet med et cochleaimplantat. Omfattende forskning viser at denne nøyaktige matchingen av sted og tonehøyde er den eneste pålitelige måten å levere en mer nøyaktig tonehøydeoppfatning på med et cochleaimplantat.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Det er derfor elektroden bør betraktes som den viktigste delen av cochleaimplantatet ditt – den er fundamentet for hver eneste lyd du kommer til å høre gjennom cochleaimplantatet ditt.

Hva med perimodiolare (forhåndsbøyde) elektroder som markedsføres som "nærmere hørselsnerven"?

En av de vanligste utformingene av cochleaimplantatelektroder fra andre selskaper er en perimodiolar (forhåndsbøyd) elektrode som er utviklet for å dekke den første vindingen, opptil 450°, av cochlea. Disse kortere elektrodene markedsføres som "nærmere hørselsnerven".

Hørselsnerven er den nerven du hører med. I cochlea er hørselsnerven formet litt som et juletre: spissene av grenene er individuelle nervefibre som når fremt il hårcellene dine, mens området nærmere stammen av treet kalles spiralganglion og fortsetter til hørselsnerven. Perimodiolare (forhåndsbøyde) elektroder legger seg nærmere sentrum av cochlea, så de har større sannsynlighet for å stimulere spiralganglion enn spissene av fibrene.

Selv om denne funksjonen ofte markedsføres som en fordel, er den egentlig mer av en nødvendighet for å ivareta den grunnleggende funksjonen til designet. Hvis disse perimodiolare (forhåndsbøyde) elektrodene ikke ligger nær nok spiralganglion, kan mye av utbyttet gå tapt. Elektrodekontaktene ligger tett inntil hverandre, så det kan oppstå problemer med overlappende stimulering hvis de ikke ligger nær nok sentrum av cochlea.[ft]

Men det viktigste er at hvordan tonehøyde oppfattes ikke har noe å gjøre med hvor nært elektroden ligger sentrum av cochlea. Nervefibrene til hårcellene og spiralganglion har nøyaktig samme forhold mellom sted og tonehøyde opptil ca. to vindinger. Dette gjør at å være "nærmere hørselsnerven" definitivt ikke betyr "mer naturlig lydkvalitet". Nervene i albuen din er nærmere hjernen din enn fingertuppene dine er, men allikevel har fingertuppene dine større presisjon. Og hvis du mangler elektrodedekning for halvparten av de naturlige hørselsnervestrukturene, kan det vel ikke kalles "nærmere hørselsnerven"? Det er derfor elektrodelengde er så vesentlig.[ft]

Det finnes også påstander om at disse elektrodene ligger "i innersvingen langs" cochlea, så de kan stimulere like godt som lange elektroder. Dette støttes ikke på noen måte av klinisk dokumentasjon – post-operative bilder viser gjennomgående at disse elektrodene kun dekker den første vindingen av cochlea.


Hva med antallet elektrodekontakter? Er 22 bedre enn 12?

Når du leser om cochleaimplantater, støter du kanskje på utsagn som at "22 aktive kontakter er bedre enn 12" på en elektrode. Dette virker åpenbart som et logisk argument, fordi implantatet stimulerer cochlea ved hjelp av elektrodekontaktene. Denne stimuleringsbanen kalles ofte en "elektrodekanal". Man må imidlertid være oppmerksom på to ting. Er implantatsystemet begrenset til fysiske elektrodekanaler eller er implantatet avansert nok til å lage virtuelle kanaler, og hvor befinner elektrodekontaktene seg i cochlea?

MED-EL opptil 250 kanaler

CtNH_Campaign_Electrode_in_Cochlear_MED-EL

Mer avanserte cochleaimplantatsystemer kan bruke parallell eller koordinert sekvensiell stimulering på to eller flere elektrodekontakter. Ved å koordinere stimuleringen av to tilgrensende elektrodekontakter er det mulig å lage ytterligere "virtuelle" elektrodekanaler som fungerer som ekstra elektrodekontakter mellom de to reelle, fysiske elektrodekontaktene. Nervesignalene utløses der stimuleringsstrømmen er sterkest, så du kan generere lokale topper ved å påvirke balansen mellom elektrodekontaktene. Dette betyr at behovet for mange fysiske elektrodekontakter erstattes av disse virtuelle elektrodekontaktene på en effektiv måte.[ft]

Slik kan et MED-EL-implantat med 12 fysiske elektrodekanaler stimulere opptil 250 virtuelle kanaler i cochlea, hvilket kan gi deg en fulltonende og velklingende hørselsopplevelse som ikke er begrenset av antallet elektrodekontakter. Du kan tenke på dette som å spille alle de forskjellige tangentene på et piano, selv om du bare har 10 fingre. Hvis du kan nå begge endene, kan du også nå alle steder imellom. Denne kraftige teknologien er en del av vår standard FineHearing-lydkoding.

Andre systemer opptil 22 kanaler

CtNH_Campaign_Electrode_in_Cochlear_Competition

På den annen side, hvis et implantat har 22 kontakter, men ikke er utviklet for å opprette virtuelle kanaler, vil dette være mer som å spille med bare 22 pianotangenter. Og med nåværende lydkodingsstrategier på disse implantater er kun 8 av 22 elektroder aktive til enhver tid, så "flest aktive elektroder" er ikke helt treffende. Det er så klart mulig å produsere akseptable resultater med et slikt design, men det kan åpenbart ikke kalles mer avansert bare fordi det har flere elektrodekontakter. Flere elektrodekontakter på en kort elektrode kan også gjøre elektroden stivere og øke risikoen for at den skader de naturlige strukturene i din cochlea.[ft]

Men det aller viktigste er at det faktisk spiller en rolle hvor elektrodekontaktene befinner seg. Hvis du har 16 eller 22 fysiske elektrodekanaler, men de kun dekker den første halvdelen av cochlea, vil halvparten av det naturlige frekvensområdet mangle. Selv med 1000 elektrodekontakter på et implantat, for å ta det som et hypotetisk eksempel, ville resultatet blitt det samme hvis elektroden bare dekket halvparten av cochlea. Den unaturlige "blikkboksaktige" lyden forårsakes av at frekvensene tvinges oppover, ikke av et begrenset antall fysiske elektrodekontakter.


Du får kanskje høre at elektroden ikke spiller noen rolle, fordi hjernen vår bare tilpasser seg for å korrigere eventuelle avvik. Mange studier har vist at selv etter mange års erfaring klarer ikke cochleaimplantatbrukere med korte elektroder å tilpasse seg godt nok til å korrigere avvik.

Og det viktigste er jo dette: hvorfor skal du tvinge deg selv til å måtte tilpasse deg hvis du ikke trenger det? Det er derfor vårt mål her hos MED-EL er å forsyne deg med det nærmeste du kommer naturlig hørsel, helt fra starten av. Vi vil at du skal la hjernen din fokusere på fininnstilling av lytteopplevelsen din og på forbedring av evnene dine for mer utfordrende omgivelser.[ft] [ft] [ft]

Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Riktig timing

I den andre vindingen av cochlea er det en annen type lydkoding for enda mer presisjon i naturlig hørsel. I tillegg til stedskodingen som vi har beskrevet ovenfor, bruker den andre vindingen i cochlea tids- eller hastighetskoding. Stedskoding går i grunnen ut på at hjernen registrerer hvilken hårcelle som er aktivert, mens hastighetskoding går ut på at hjernen registrerer hvor fort eller hvor langsomt den aktuelle hårcellen slås på og av av en lydbølge.

Dette betyr at du må være på riktig sted og ha riktig timing.

Hvorfor er hastighetskoding viktig?

I denne naturlige hastighetskodingen er timingen av nervesignalet låst til timingen av lydbølgen. Et hundebjeff med en frekvens på 120 Hz vil for eksempel få hårcellen på 120 Hz-punktet til å utløse 120 nervesignaler pr. sekund. Hjernen din kan da nøyaktig oppfatte dette som en lyd på 120 Hz.

Denne hastighetskodingen er særlig viktig for cochleaimplantatets lydkvalitet, fordi hastighetskoding kan overstyre stedskoding i den andre vindingen. Så selv om signalet kommer fra riktig sted, må det også ha riktig timing.

Hvis vi for eksempel ser på et lydsignal på 120 Hz som stimuleres på riktig sted i cochlea, og du bruker en standard, fast stimuleringshastighet på 800 elektriske pulser pr. sekund, aktiveres nervecellene for å sende signaler 800 ganger i sekundet, og hjernen din forstår sannsynligvis dette som at tonehøyden har økt, nærmere et lydsignal på 800 Hz. Og dette resulterer selvfølgelig i en unaturlig lydkvalitet som noen ganger beskrives som "tonehøydeforvirring" (pitch confusion).[ft] [ft] [ft]


Hvorfor bryr vi hos MED-EL oss med så presise detaljer i cochlea? Med lange elektroder fra MED-EL kan du nå det største spekteret av naturlige frekvenser, opptil den andre vindingen, der denne hastighetskodingen er viktig for å muliggjøre det nærmeste du kommer naturlig hørsel.

For andre selskaper som kun tilbyr korte elektroder og kun dekker halvparten av cochlea, har denne hastighetskodingen ingenting å si, fordi de vanligvis ikke er i stand til å nå den andre vindingen av cochlea. Og uten evnen til å levere presis hastighetskoding ville det ikke gitt mening for disse systemene å ha lengre elektroder, fordi de fortsatt sannsynligvis ikke ville vært i stand til å registrere nøyaktig tonehøyde i de lave frekvensene.[ft] [ft] [ft]

Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

FineHearing

Hvis du kan kombinere nøyaktig stedsinformasjon og nøyaktig informasjon om timing, kommer du veldig nært en naturlig oppfatning av tonehøyde. Det er derfor vi har utviklet vår unike, hastighetstilpassede FineHearing teknologi.

FineHearing er den eneste lydkodingen for cochleaimplantater som omgående tilpasser stimuleringshastigheten for elektrodekontaktene i den andre vindingen for å samsvare med de naturlige frekvensene til den innkommende lyden.

Ved å kombinere lange elektroder med FineHearing får du en mer presis og mer naturlig stimulering av hele cochlea. Dette er utviklet for å gi deg det nærmeste du kommer naturlig hørsel med et cochleaimplantat.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Det å ha det nærmeste du kommer naturlig hørsel er en fordel ved lytting i hverdagen. Favorittlydene dine kan da høres mer naturlige og kjente ut. Mange av mottakerne våre sier at de er i stand til å glede seg over musikk, noe som hadde vært veldig vanskelig hvis de hadde hatt en unaturlig lydkvalitet.

Mer naturlig lydkvalitet betyr også å bruke vårt utrolige naturlige hørselssystem slik det var meningen. Dette kan gjøre det lettere for hjernen din å tolke komplekse lytteomgivelser, så du kan høre bedre i støyende omgivelser.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

  • Det nærmeste du kommer naturlig lydkvalitet
  • Ved hjelp av hele potensialet til din naturlige cochlea
  • Mer fulltonende og velklingende høreopplevelse
  • Mer naturlig musikkvalitet og -persepsjon
  • Bedre hørsel i både stille og støyende omgivelser
  • Forbedret lydlokalisering
Meludia
Meludia

Gratis musikkopplæring med Meludia

Utvikle lytteferdighetene dine med Meludia - dette er et morsomt musikkopplæringsverktøy for hørselsimplantatbrukere på alle nivåer. myMED-EL brukere får 12 måneder gratis tilgang

Registrer deg nå

På grunn av lokale lover og begrensninger er tilbudet kanskje ikke gyldig i alle land.

Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Hvordan er det å høre med et MED-EL-cochleaimplantat?

Det å lære å høre med et cochleaimplantat har mye til felles med å lære å spille et musikkinstrument, siden det tar tid, og krever øvelse og tålmodighet. Alle vil ha forskjellige hørselsopplevelser. På aktiveringsdagen vil mange mottakere kanskje bare høre pipetoner eller ukjente lyder, mens andre allerede vil kunne forstå stemmer. Heldigvis er anstrengelsen verdt det, for cochleaimplantater kan effektivt gjenopprette evnen til å høre livets lyder.

Erfaringer fra det virkelige liv

Som du ser, kan cochleaimplantater gjøre så mye mer enn å gi deg evnen til å forstå ord. Med et cochleaimplantat fra MED-EL kan du storkose deg med en livlig samtale, svare på telefonen med den største selvfølgelighet og gjenoppdage den musikken du elsker.

Ved å oppleve mer naturlig hørsel kan du gjenvinne friheten til å leve uavhengig, selvtillit nok til å møte nye utfordringer og gleden over å knytte tette bånd til venner og familie igjen.

 
"Dette implantatet ga meg evnen til å høre høye toner så bra at jeg faktisk kan stemme pianoet."

Grzegorz, mottaker av et MED-EL-cochleaimplantat

 
 
"Min frykt for at det jeg ville høre med et cochleaimplantat ville virke unaturlig eller robotaktig, viste seg å være helt ubegrunnet. Hørselen min føles helt naturlig – det er sånn jeg husker det fra før jeg fikk høreapparater."

Chris, mottaker av et MED-EL-cochleaimplantat

 
 
"Jeg gjenkjenner folk jeg kjenner på stemmen. Og jeg gjenkjenner vokalistens stemmer i sanger. Jeg legger merke til hvilken dialekt folk snakker. Det er dette jeg mener når jeg sier at ting høres naturlige ut når jeg bruker cochleaimplantatet mitt. Det er ingen robotliknende, datagenerert, "flat" lyd i de stemmene jeg hører."

Mary Beth, mottaker av et MED-EL-cochleaimplantat

 
Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Hvorfor MED-EL: Et liv med hørsel

Hvorfor velge MED-EL? Når det gjelder lydkvalitet, har MED-EL en filosofi om mest mulig naturlig hørsel, som tydelig skiller seg ut fra alle andre cochleaimplantatsystemer.

Men det er mange flere grunner til at mottakerne våre elsker MED-EL-implantatsystemene sine: dokumentert pålitelighet, trådløs forbindelse, trådløs lading, bimodal matching, alt-i-ett prosessorer og mye mer.

  • Det nærmeste du kommer naturlig hørsel
  • Dokumentert pålitelighet
  • En partner som bryr seg, hele livet
Det viktigste er at vi alltid er her for å støtte deg. Hos MED-EL forstår vi at et implantat er et valg for livet, så vi vil alltid være her for deg.
Det nærmeste du kommer naturlig hørsel

Her, sammen med deg

Hos MED-EL har vi knyttet sammen familier med livsforandrende hørselsimplantater i mer enn 30 år. Vi forstår at hørselstapet kan være vanskelig for deg og hele familien din. Det er derfor vi hos MED-EL alltid har vært drevet av én ting: Et brennende ønske om å hjelpe personer med hørselstap.

Slik har det vært siden 1977, da vår CEO, dr. Ingeborg Hochmair, sammen med sin mann Erwin banet vei for det moderne cochleaimplantatet. I dag har vi vokst til mer enn 2.700 ansatte som dekker mer enn 135 land, men vi følger fortsatt fjellstøtt våre grunnleggeres prinsipper.

Støttenettverket vårt og våre lokale omsorgsspesialister sikrer at mottakerne våre alltid tas godt vare på. Og når vi skaper ny teknologi, sørger vi for at den er kompatibel med tidligere implantater, så alle kan dra fordel av den. Mottakerne våre vet at de alltid kan stole på oss i MED-EL for et helt liv med bedre hørsel.

Når du er klar til å ta neste trinn, vil vi være der og følge deg hele veien.Kontakt oss

Forespørselen og kontaktinformasjonen din vil bli videresendt til nærmeste MED-EL-kontor eller til nærmeste sertifiserte partner i landet ditt. MED-EL vil bruke informasjonen du gir oss på dette skjemaet til å holde kontakten med deg, og til å sende deg oppdateringer og markedsføring. Her kan du fortelle oss hvordan du helst vil høre fra oss:

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst, dette gjør du ved å klikke på stopp-lenken (unsubscribe) i bunnteksten i alle e-poster du får fra oss eller du kan kontakte oss på [email protected]. Vi behandler informasjonen din med respekt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi praktiserer personvern, kan du gå til personvernsiden på nettstedet vårt. Ved å klikke nedenfor samtykker du i at vi kan behandle informasjonen din i samsvar med disse vilkårene.