Audiogrammet

Et audiogram er et diagram som brukes av hørselsspesialister for å vise hvor godt du hører. Et audiogram kan vise om du har et hørselstap, hva slags hørselstap du eventuelt har, og det kan bidra til å identifisere en passende hørselsløsning.

Visualisere hørselstap

Et audiogram er en kurve som viser de laveste lydene en person kan høre ved visse frekvenser. Høyfrekvente lyder er for eksempel en fugl som synger eller et barn som hviner. Lavfrekvente lyder er dypere, som en hund som bjeffer eller lyden av en gressklipper.

I en hørselstest spiller audiografen av toner, en frekvens av gangen. Den laveste tonen en person kan høre ved hver frekvens, markeres på audiogrammet. Diagrammet nedenfor viser hvor hverdagslige lyder ville vært på audiogrammet.

Langs toppen av et audiogram vises en rekke lydfrekvenser. Frekvensene øker fra venstre til høyre i audiogrammet, hvilket vil si at tonene blir høyere. På venstre side av audiogrammet vises lydstyrken for lydsignalet. Lydstyrken øker fra øverst til nederst i audiogrammet.

 

Normal hørsel

Med normal hørsel skal du uten problemer være i stand til å høre de laveste lyder, for eksempel en kran som drypper eller fugler som kvitrer. Disse lydene har en lydstyrke på ca. 0 til 20 desibel (dB).

Hva du bør høre
Audiogram som viser normal hørsel
 
 

Mildt hørselstap

Med mildt hørselstap vil du ha problemer med å høre mange lyder som er lavere enn 21–40 dB. På dette nivået kan du høre stemmen til en person, dvs. ca. 65 dB, men ikke lavere lyder som en tikkende klokke, dryppende kran eller de laveste delene av muntlig tale.

Hva du bør høre
Hva en person med mildt hørselstap hører
Audiogram som viser mildt hørselstap
 
 

Moderat hørselstap

Med moderat hørselstap kan du ikke høre lyder som er lavere enn 41–70 dB. Dette betyr at du kanskje ikke kan forstå en vanlig samtale eller høre at telefonen ringer. Et moderat hørselstap kan, hvis det ikke behandles, påvirke ditt daglige liv på en ikke ubetydelig måte.

Hva du bør høre
Hva en person med moderat hørselstap hører
Audiogram som viser moderat hørselstap
 
 

Alvorlig hørselstap

Med alvorlig hørselstap kan du ikke høre lyder som er lavere enn 71–90 dB. Dette betyr at du kanskje ikke kan høre lyder som høy samtale eller trafikkstøy. Alvorlig hørselstap påvirker nesten alltid en persons dagligliv i betydelig grad.

Hva du bør høre
Hva en person med alvorlig hørselstap hører
Audiogram som viser alvorlig hørselstap
 
 

Fullstendig hørselstap

Fullstendig hørselstap er den mest alvorlige graden av hørselstap. Med fullstendig hørselstap kan du ikke høre lyder som er lavere enn 91–120 dB eller mer. Dette betyr at du kanskje ikke en gang kan høre meget høye lyder som flymotorer, lastebiler som kjører forbi eller brannalarmer.

Hva du bør høre
Hva en person med fullstendig hørselstap hører
Audiogram som viser fullstendig hørselstap