SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Halsslynger

Bluetooth®-halsslynger kobles til telefonen din og annet utstyr via Bluetooth, og sender lyden direkte til prosessorene dine. De bæres rundt halsen, så du kan ringe uten å bruke hendene.

Sonnet 2_Artone-3-MAX-Neckloop
1

Synkroniser telefonen din eller annet utstyr med halsslyngen din ved hjelp av produsentens instruksjoner.

SONNET 2_Mobile_MP3
2

Plasser halsslyngen rundt halsen.

 
3

Trykk på tasten MT på FineTuner Echo for å starte strømming.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk MED-ELs bruk av disse er underlagt lisens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.