SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Bytte mikrofondekselet

SONNET 2 – fjern deksel
1

Sett skrutrekkeren inn i sporet nederst på mikrofondekselet.

2

Vipp dekselet forsiktig bort fra kontrollenheten.

SONNET 2 – fest dekselet
3

Plasser det nye dekselet over kontrollenheten.

4

Start i den enden hvor ørekroken er og trykk ned til dekselet klikker på plass.

!

Dekselet bør skiftes med tre måneders mellomrom, for å opprettholde best mulig hørsel med SONNET 2.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.