Produktstøtte

Med riktig håndtering og vedlikehold kan apparat dine gi deg mange års hørsel. Informasjonen i denne delen hjelper deg å holde apparat din i god stand. Her vil du også finne nyttig informasjon om tilkoblingsmuligheter, feilsøking og vanlige spørsmål.

Produktstøtte