SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Digitale trådløse systemer

SONNET 2 byr på fleksible tilkoblingsmuligheter ved hjelp av trådløse systemer, som for eksempel Roger-systemet fra Phonak. Disse systemene bruker Bluetooth® og gjør det enkelt å koble til telefonen, nettbrettet eller TV-en. De kan også brukes til å oppnå bedre hørsel i travle omgivelser.

RogerTM 21* fra Phonak er en trådløs mottaker som er spesialdesignet for SONNET 2. Med Roger 21 kan du enkelt koble til trådløse mikrofoner, som Roger Pen eller Roger Table Mic. Andre typer trådløse mottakere kan kobles til SONNET 2 ved hjelp av FM-batteriholderdekselet.

RogerTM  21 fra Phonak

Sonnet2-Roger21
1

Bytt ut standard batteriholderdeksel med Roger 21.

2

Koble til den trådløse mikrofonen ved å følge instruksjonene for den aktuelle enheten.

Book-Icon

Se i brukerhåndboken for det trådløse mikrofonsystemet hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du kan endre innstillingene.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk MED-ELs bruk av disse er underlagt lisens.

*Roger™ er et varemerke som tilhører Phonak

Andre trådløse mottakere

Fest FM-batteriholderdekselet og sett den trådløse mottakeren inn i porten. SONNET 2 vil automatisk registrere lydsignaler så snart den trådløse  mottakeren  er aktivert.

Sonnet 2-FMBatteryPack-FMReciever
Book-Icon

Slå opp i brukerhåndboken for den trådløse mottakeren hvis du vil ha nærmere instruksjoner.
  

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.