Vanlige spørsmål

Finn svar på vanlige spørsmål om hørselsimplantatene og utstyrsenhetene våre. 

Vanlige spørsmål

Generelle spørsmål

Finn ut mer om hørselstap, og få svar på vanlige spørsmål om hørselsimplantater.

Hørsel er en prosess der ørene våre registrerer lydbølger fra omgivelsene og konverterer dem til nervesignaler som hjernen forstår som lyd.

Hvis du vil ha en mer inngående forklaring, kan du se "Hvordan hørselen virker".

Hvis en del av øret ikke fungerer som den skal, blir det vanskeligere å høre – det er dette vi kaller hørselstap. Hørselstap kan ha mange forskjellige årsaker og kan ha ulik alvorlighetsgrad, fra mildt til fullstendig. Det finnes mange behandlinger for hørselstap, inkludert høreapparat og hørselsimplantater.

Finn ut mer om de ulike typene hørselstap.

Hørselsimplantatsystemer er utformet for å gjenopprette hørselen hos personer som ikke kan dra nytte av høreapparater i tilstrekkelig grad.

Et hørselsimplantat er en kombinasjon av et internt implantat og en ekstern prosessor. Det finnes ulike typer hørselsimplantater – for eksempel cochleaimplantater, mellomøreimplantater og benledningsimplantater – som er konstruert for ulike typer hørselstap.

Finn ut mer om de ulike typene hørselsimplantatsystemer.

Selv om både høreapparater og hørselsimplantater er konstruert for å forbedre hørselen, er et hørselsimplantat grunnleggende forskjellig fra et høreapparat.

Et høreapparat forsterker bare lyden fra utsiden av øret, noe som ikke nødvendigvis er særlig effektivt hvis du har en alvorlig grad av hørselstap.

Et hørselsimplantat overfører lyden direkte til innsiden av øret ditt, noe som muliggjør en mer effektiv overføring av lydsignaler. Hørselsimplantater kan hjelpe personer som ikke kan gjøre seg nytte av høreapparater.

Hvis du har et moderat til fullstendig hørselstap, kan du være en kandidat for et hørselsimplantat. En hørselsspesialist kan fortelle deg mer om din konkrete situasjon. Hvis du ønsker å finne ut mer om den riktige hørselsløsningen for deg, tar du kontakt ved hjelp av kontaktskjemaet vårt, så setter vi deg i forbindelse med en hørselsspesialist i ditt område.

For barn med alvorlig til komplett hørselstap er sjansen for et godt resultat høyere hvis de får implantatet mens de er små. Det er i barnets første år at hjernen er spesielt klar til å lære språk og til å tilpasse seg til et hørselsimplantat. I mange tilfeller der barn med fullstendig hørselstap har fått et hørselsimplantat tidlig nok, utvikler de hørsel og taleevne omtrent som jevnaldrende uten hørselstap.

Alderen ved implantering avhenger av minstealderen som er indisert for det konkrete implantatet, den enkelte pasient og vurderingen til legen din. Hvis du ennå ikke har rådført deg med en hørselsspesialist, bør du fylle ut det enkle kontaktskjemaet vårt, så hjelper vi deg med å finne en hørselsspesialist i ditt område.

Det finnes ingen øvre aldersgrense for å få implantert et hørselsimplantat. Mange av våre brukere er eldre voksne som har fått ny livskvalitet etter at hørselen deres er gjenopprettet.

Det å lære å bruke den gjenopprettede hørselssansen er en prosess. Uansett alder er det viktig for kandidatene å ville delta i rehabiliteringsprogrammer for å utvikle lytteferdigheter.

I likhet med et hvilket som helst annet kirurgisk inngrep er cochleaimplantering forbundet med potensielle risikomomenter. Risikoen ved cochleaimplantatkirurgi er imidlertid lav og kan sammenliknes med risikoen ved annen ørekirurgi. Hørselsimplantatene fra MED-EL er utformet slik at det kan brukes minst mulig invasiv kirurgi. Pasienter bør kontakte lege for ytterligere informasjon om mulig risiko. 

Det å operere inn et hørselsimplantat tar fra 1 til 3 timer. Pasientene er ofte på bena igjen dagen etter. Sykehusoppholdet varer vanligvis en eller flere dager, avhengig av hva som er praksis på stedet.

Metalldetektorer eller sikkerhetskontrollutstyr vil ikke påvirke funksjonene til implantatet ditt. Ettersom implantatet inneholder metallkomponenter, vil imidlertid MED-EL utstyre deg med et ID-kort for implantatmottakere, som du kan vise i sikkerhetskontrollen.

Ja, personer med hørselsimplantater kan føre et aktivt liv med få begrensninger. Legen eller hørselsspesialisten din er den som best kan gi deg individuell informasjon.

Generelt kan vi si at vi støtter og anbefaler bruk av hjelm i situasjoner hvor man vanligvis bruker hjelm. Det er viktig å beskytte implantatområdet mot direkte støt eller slag. Apparat bør brukes sammen med vanntette WaterWear-deksler når du deltar i vannsport. Fjern apparat  før du leker på lekeapparater av plast som kan generere høye nivåer av statisk elektrisitet.

MED-EL-hørselsimplantatsystemet er avansert, men det gjøres stadig nye fremskritt innenfor lydbehandling og annen teknologi. Med en enkel tilpasning for å oppdatere den eksterne prosessoren kan du oppgradere til den nyeste teknologien uten å måtte underkaste deg nye kirurgiske inngrep.

Disse enkelt oppgraderbare systemene setter brukerne av MED-ELs hørselsimplantater i stand til å nyttiggjøre seg de nyeste innovasjonene – både nå og i fremtiden.

Hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan du kan motta et hørselsimplantatsystem fra MED-EL, tar du kontakt ved å fylle ut det enkle kontaktskjemaet vårt, så setter vi deg i forbindelse med en hørselsspesialist i ditt område. Ved hjelp av noen få rutineundersøkelser kan hørselsspesialisten din finne riktig hørselsløsning for deg.

Hørselsimplantatsystemer

Vil du vite mer om en av hørselsimplantatløsningene våre? Velg et implantatsystem for å få mer informasjon.

Du plasserer bare SAMBA 2en din over implantatet, så kan du begynne å bruke den for dagen. Avhengig av bruken vil du vanligvis måtte skifte batteriet ca. hver 8-10 dag.

BONEBRIDGE er et aktivt benledningssystem utviklet for å gjenopprette hørselen hos personer med mekanisk og kombinert hørselstap eller ensidig døvhet. BONEBRIDGE består av et internt benledningsimplantat og en ekstern apparat. Den egner seg for voksne og barn som er fem år eller eldre.

BONEBRIDGE er konstruert for overlegen brukerkomfort. Vanlige benlednings- eller benforankrede høreapparater fungerer på to måter. Noen har et "kontaktpunkt" i form av en liten metallskrue som stikker inn i huden, og som apparat klikkes på plass på. Huden rundt denne skruen kan aldri gro ordentlig, noe som innebærer en risiko for hudinfeksjoner og andre komplikasjoner. Ettersom BONEBRIDGE implanteres helt under huden, har den ingen slik risiko.

Alternativt trykker et benledningshøreapparat mot hodet med stor kraft, slik at lydvibrasjonene skal kunne trenge gjennom huden og nå frem til ben. Dette kontinuerlige trykket kan også forårsake hudproblemer, i tillegg til hodepine. Med den unike konstruksjonen til BONEBRIDGE er det ikke noe press på huden, så den er mye mer behagelig å ha på seg hele dagen.

Hvis du er interessert i BONEBRIDGE, må du ta kontakt med nærmeste klinikk. Et team av hørselsspesialister vil vurdere typen hørselstap du lider av og graden av hørselstapet, og bestemme om BONEBRIDGE er en passende behandlingsform for deg.

Implantatet aktiveres vanligvis to til fire uker etter det kirurgiske inngrepet. Apparat kan tilpasses så snart eventuelle mindre hevelser i skallen, forårsaket av operasjonen, har gått ned.

Du kan bruke SAMBA så lenge du vil. De fleste brukerene har den på hele dagen. Den bør imidlertidig tas av før du dusjer, tar et bad eller legger deg om natten.

Lyd fra omgivelsene registreres av mikrofonene til SAMBA 2. Disse lydene konverteres til elektriske signaler, som så overføres til BONEBRIDGE-implantatet. Implantatet overfører vibrasjonene direkte til bena i hodet ditt. Disse forsterkede lydvibrasjonene når frem til innerøret ditt, hvor de oppfattes som lyd. Vibrasjonene kan justeres for ulike grader av hørselstap.

Hvis du ønsker å finne ut om BONEBRIDGE er riktig løsning for deg, kan du oppleve benledningshørsel før implanteringsoperasjonen. Dette gjøres ved hjelp av ikke-kirurgisk, benledende utstyr som plasseres på huden bak øret. Lydkvaliteten til dette utstyret er kanskje ikke identisk med lydkvaliteten til BONEBRIDGE, men det vil gi deg et godt inntrykk av hvordan hørsel med benledning arter seg.

Ja! Mottakere av BONEBRIDGE kan gjennomgå MR-skanning, så lenge det treffes visse sikkerhetsforanstaltninger. Det er faktisk dekket av vår unike MR-garanti

Kontakt din MED-EL-representant for ytterligere informasjon om de konkrete betingelsene for en MR-skanning.

Mottakerne kan gjennomgå røntgenundersøkelser eller CT-skanning uten begrensninger.

Nei. De mekaniske vibrasjonene fra benledningsimplantatet er så små at du ikke vil merke dem.

EAS er konstruert for personer som har fått diagnosen delvis døvhet, hvilket er det samme som minimalt til moderat sensorinevralt hørselstap i det lave frekvensområdet, med en glidende overgang til fullstendig hørselstap i det høye frekvensområdet.
Resthørsel er den naturlige hørselen en person har igjen, selv om vedkommende lider av hørselstap. EAS-kandidater har en betydelig resthørsel i det lave frekvensområdet, hvilket gjør det mulig for dem å dra nytte av akustisk stimulering. Bruk av din resthørsel gir deg optimal lydkvalitet.
EAS er et hørselsimplantatsystem som er konstruert for personer med høyfrekvent hørselstap. Det er en kombinasjon av to teknologier: elektrisk stimulering for høyfrekvente lyder og akustisk forsterkning for de lave frekvensene.

Cochleaimplantatet stimulerer den delen av cochlea som er ansvarlig for høyfrekvente lyder direkte, mens den akustiske komponenten forsterker det naturlige volumet av lavfrekvente lyder. EAS utnytter en persons gjenværende naturlige hørsel til å produsere optimale hørselsresultater.

En elektrode er den lange delen av implantatet, som vil bli satt inn i din cochlea. Det finnes mange tilgjengelige elektroder, slik at kirurgen din kan velge den som passer best til din cochlea. Hele utvalget omfatter følgende: FLEX-serien, FORM-serien og CLASSIC-serien.

Et cochleaimplantatsystem er en kombinasjon av et internt cochleaimplantat og en ekstern prosessor. Et cochleaimplantatsystem er beregnet på å gjenopprette hørselen hos personer som har sterkt nedsatt hørsel eller er helt døve (alvorlig til fullstendig sensorinevralt hørselstap).

SYNCHRONY PIN-serien og CONCERTO PIN er alternativer til standardversjonen av implantatene i SYNCHRONY-serien og CONCERTO-serien, men med ekstra festepinner. Disse små titanpinnene er bestanddeler av implantathuset og gjør implantatet enda mer stabilt. Kirurgen din vil avgjøre om det skal brukes et PIN-implantat eller ikke.

Selv om både høreapparater og cochleaimplantater er konstruert for å forbedre hørselen, er et hørselsimplantat grunnleggende forskjellig fra et høreapparat.

Et høreapparat forsterker bare lyden som når frem til mellomøret, noe som ikke nødvendigvis er særlig effektivt hvis det er innerøret som er skadet. Et cochleaimplantat hopper over innerøret og stimulerer hørselsnerven direkte. Dette betyr at cochleaimplantater kan hjelpe personer med et ødelagt innerøre, som ikke har nytte av høreapparater.

Cochleaimplantater passer for hvem som helst som har alvorlig eller fullstendig sensorinevralt hørselstap. Dette omfatter alt fra små barn til eldre voksne.

Ulike implantater og prosessorer er tilgjengelige i ulike land.

Implantatene som er tilgjengelige i landet ditt, kan omfatte SYNCHRONY-serien (SYNCHRONY 2, SYNCHRONY 2 PIN, SYNCHRONY og SYNCHRONY PIN) eller andre implantater, som CONCERTO-serien, SONATA-serien, PULSAR, C40+ og C40.

Apparat som er tilgjengelig i landet ditt, kan omfatte SONNET 2, SONNET, RONDO 3, RONDO 2, RONDO og OPUS 2.

SONNET 2, en BTE-prosessor fra MED-EL, er utstyrt med integrert EAS-støtte. Dette betyr at EAS-mottakere kan nyte godt av fordelene ved SONNET 2-prosessoren. DUET 2 og SONNET er andre mulige EAS-prosessorer.

Alle MED-EL-implantater har en ultratynn profil, så de sitter så å si umerkelig bak øret ditt. Størrelsen av prosessoren din avhenger av prosessortypen, men alle er konstruert med tanke på komfort og stil. For å finne de nøyaktige målene til implantatet ditt eller prosessoren din, må du sjekke ut de tekniske dataene på de aktuelle produktsidene.

MED-ELs cochleaimplantater bruker eksepsjonelt myke elektroder, som er spesielt utformet for ikke å ødelegge de ømfintlige strukturene i cochlea. Dette bidrar til at du får beholde så mye som mulig av din resthørsel etter det kirurgiske inngrepet.

For å sikre at du alltid hører så godt som overhodet mulig, er det viktig at du holder prosessoren din ren og i god stand. Gå til Støtte-sidene for å få mer detaljert informasjon om prosessoren din.

Et cochleaimplantat omdanner lydbølger til elektriske nerveimpulser, som hjernen så tolker som lyd.

Hvis du vil ha en detaljert forklaring på hvordan cochleaimplantater virker, kan du ta en titt på cochleaimplantatsiden vår

Ja, det er mulig å bruke cochleaimplantater av to ulike merker. Husk at ulike systemer kan ha forskjellige batterier samt ulik batterilevetid, annet tilbehør og andre deler.

Mange personer har bare ett cochleaimplantat. Det er imidlertid påvist at det er fordeler ved å ha et implantat for hvert øre. Disse fordelene er blant annet forbedret taleforståelse i støyende omgivelser, bedre talegjenkjennelse og forbedret lydlokalisering. Mange foreldre forteller at barn med to implantater er bedre i stand til å konsentrere seg på skolen, og at de blir mindre slitne av sosiale aktiviteter.

Ja! Med implantatene SYNCHRONY 2 og SYNCHRONY kan du gjennomgå MR-skanning på opptil 3,0 tesla, uten at magneten må fjernes (med mindre det er påkrevet av diagnoseårsaker), forutsatt at visse betingelser er oppfylt. Dette betyr at det ikke er nødvendig å fjerne magneten, og at du ikke må gi avkall på hørselen i en periode.

Alle MED-EL-implantater fra 1994 og fremover tåler også standard MR-undersøkelser på 1,5 tesla. Hvis du har fått time til en MR-undersøkelse med et hvilket som helst cochleaimplantat fra MED-EL, bør helsepersonellet ta hensyn til betingelsene som står listet opp i bruksanvisningen.

Og fordi vi gir alt for at du skal få best mulig MR-sikkerhet, er alle våre cochleaimplantater siden 1994 dekket av MR-garantien vår ved eventuell skade under MR-skanning. 

MED-ELs prosessorer er konstruert for at du skal kunne glede deg over musikk. Alle våre MED-EL CI-prosessorer av nyeste generasjon byr på enkle måter å strømme lyd fra smarttelefonen og TV-en m.m. Se Tilkoblingsmuligheter-siden vårfor å få mer informasjon.

Ja, MED-ELs cochleaimplantatprosessorer er konstruert for å være kompatible med alle multikanals cochleaimplantater fra MED-EL. Dette betyr at du enkelt kan bytte til en reserveprosessor, hvis du har behov for fleksible bæremåter, eller at du kan oppgradere til den nyeste prosessoren uten å bytte implantatet ditt.

I likhet med et hvilket som helst annet kirurgisk inngrep er implanteringen forbundet med potensielle risikomomenter. Risikoen forbundet med implanteringsoperasjonen er imidlertid liten og sammenlignbar med annen ørekirurgi. Kontakt legen din for ytterligere informasjon om mulig risiko. 

Direct drive-teknologien sender lydsignaler direkte til mellomøret ved hjelp av mekaniske vibrasjoner. VIBRANT SOUNDBRIDGE er en form for direct drive-utstyr som bruker en Floating Mass Transducer til presist å overføre vibrasjoner til strukturene i mellomøret. Måten VIBRANT SOUNDBRIDGE er konstruert på, gjør det mulig å implantere den uten at det må utføres kirurgiske modifikasjoner av mellomøret.

VIBRANT SOUNDBRIDGE sender lydsignaler til innerøret ved å vibrere mellomørets strukturer mekanisk og direkte. VIBRANT SOUNDBRIDGE er utformet for personer med mildt til omfattende hørselstap, blandet eller sensorinevralt hørselstap.

Et cochleaimplantat sender derimot lydsignaler til cochlea i innerøret ved å stimulere hørselsnerven elektrisk og direkte. Et cochleaimplantat er beregnet på personer som har sterkt nedsatt hørsel eller er helt døve (alvorlig til fullstendig sensorinevralt hørselstap).

VIBRANT SOUNDBRIDGE er et mellomøreimplantatsystem utformet for å gjenopprette hørselen hos personer med mildt til omfattende hørselstap. VIBRANT SOUNDBRIDGE består av et eksternt apparat, SAMBA, og et internt mellomøreimplantat. Den egner seg for voksne og barn som er fem år eller eldre.

Inngrepet for implantering av VIBRANT SOUNDBRIDGE varer ca. 1–2 timer. Mottakerne er ofte på bena igjen dagen etter. Sykehusoppholdet varer vanligvis en eller flere dager, avhengig av hva som er sykehusets praksis.

Den svært lille Floating Mass Transducer, som er den delen av implantatet som festes til mellomørestrukturen, er mindre enn et riskorn. SAMBA 2 er ca. 3 cm i diameter og bare 1 cm tykk.

Lyd fra omgivelsene registreres av mikrofonene til SAMBA 2. Disse lydene konverteres til elektriske signaler, som så overføres til implantatet. De mekaniske delene av implantatet overfører vibrasjoner til strukturene i mellomøret. Disse vibrasjonene kan forsterkes og justeres for ulike grader av hørselstap.

Høreapparater øker bare volumet på lyden som treffer trommehinnen, og overfører ikke vibrasjoner direkte til mellomørets strukturer. VIBRANT SOUNDBRIDGE gir et klarere signal til innerøret ved å sette mellomørets strukturer i direkte bevegelse. I tillegg, og i motsetning til et høreapparat, blokkerer ikke VIBRANT SOUNDBRIDGE ørekanalen.

Ja, et høreapparat kan forbigående brukes etter implanteringsoperasjonen. Så snart mindre hevelser fra det kirurgiske inngrepet har gått ned, kan et høreapparat brukes inntil apparat aktiveres ca. 6–8 uker etter operasjonen. Etter at apparat er aktivert, vil du ikke lenger trenge et høreapparat i øret med implantatet.

Mottakere av den nyeste generasjonen av VIBRANT SOUNDBRIDGE (VORP 503) kan gjennomgå MR-skanning, så lenge det treffes visse sikkerhetsforanstaltninger. VORP 503-implantatet er faktisk dekket av vår unike MR-garanti

Kontakt din MED-EL-representant for ytterligere informasjon om de konkrete betingelsene for en MR-skanning.

Mottakere kan gjennomgå røntgenundersøkelser eller CT-skanning uten begrensninger.

Selv om VIBRANT SOUNDBRIDGE er konstruert for en aktiv livsstil, er det visse aktiviteter som frarådes. Kontaktsport som kan resultere i direkte slag eller støt mot implanteringsområdet bør unngås, på grunn av faren for skader på den interne delen av SOUNDBRIDGE.

Prosessortyper

Lurer du på noe om ett av apparatene våre? Velg en type utstyr for å finne ut mer.

Tilbehør

Har du spørsmål om noe av tilbehøret vårt? Velg en type utstyr for å finne ut mer.


Fortsatt noe du lurer på?

Forespørselen og kontaktinformasjonen din vil bli videresendt til nærmeste MED-EL-kontor eller til nærmeste sertifiserte partner i landet ditt. MED-EL vil bruke informasjonen du gir oss på dette skjemaet til å holde kontakten med deg, og til å sende deg oppdateringer og markedsføring. Her kan du fortelle oss hvordan du helst vil høre fra oss:

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst, dette gjør du ved å klikke på stopp-lenken (unsubscribe) i bunnteksten i alle e-poster du får fra oss eller du kan kontakte oss på [email protected]. Vi behandler informasjonen din med respekt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi praktiserer personvern, kan du gå til personvernsiden på nettstedet vårt. Ved å klikke nedenfor samtykker du i at vi kan behandle informasjonen din i samsvar med disse vilkårene.