SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Indikatorlamper

Bekreftelse

SONNET 2 FineTuner-kommando mottatt

Status
FineTuner Echo-kommandoen er mottatt.

Endre program

SONNET 2 – program 1

Status
Program 1 er valgt.


SONNET 2 – program 2

Status
Program 2 er valgt.


SONNET 2 – program 3

Status
Program 3 er valgt.


SONNET 2 – program 4

Status
Program 4 er valgt.

Status

SONNET 2-status

Status
Hvis statuslampen (tillegg) er aktivert: SONNET 2 er startet og fungerer.

Advarselsmønstre

SONNET 2 – tomme batterier

Status
Batteriene er tomme.
Løsning
Skift batteriene.


SONNET 2 – minimum eller maksimum er nådd

Status
Laveste eller høyeste volum eller lydfølsomhet er nådd.
Løsning
Juster volumet eller følsomheten ved behov.

Feilmønstre

SONNET 2 – midlertidig problem

Problem
Midlertidig feil eller elektronisk feil.
Løsning
1. Slå av prosessoren.
2. Slå på prosessoren igjen.


SONNET 2 – innstilling er ikke programmert

Status
Den innstillingen du har valgt, er ennå ikke programmert, eller det oppsto en feil i programmet.
Løsning
Velg en annen innstilling.


SONNET 2 – midlertidig feil

Status
Midlertidig feil eller elektronisk feil.
Løsning
1. Slå av prosessoren.
2. Slå på prosessoren igjen.


SONNET 2 – programmeringsfeil

Status
Programmeringsfeil, midlertidig feil eller elektronisk feil.
Løsning
1. Slå av prosessoren.
2. Slå prosessoren på igjen.

Indikatorlampe for DL-spole

Bekreftelse

DL-spolebekreftelse

Status
DL-spole, DL-spolekabel og SONNET 2 fungerer; din SONNET 2 og implantatet ditt er sammenkoblet (gjelder implantatene SYNCHRONY 2, SYNCHRONY, CONCERTO, MED-EL CONCERT, SONATA og PULSAR).


SONNET 2 FineTuner-kommando mottatt

Status
DL-spolen, DL-spolekabelen og SONNET 2 fungerer (gjelder implantatene C40+ og C40).

Intet lyssignal

Intet lys for DL-spole

Status
Prosessoren din virker ikke.
Løsning
1. Skift batteriene. Hvis dette ikke løser problemet, gå til 2.
2. Bytt ut DL-spolekabelen. Hvis dette ikke løser problemet, ta kontakt med ditt CI-senter for å få hjelp.


Status
Indikatorlampen er blitt deaktivert av audiografen din.
Løsning
Ta kontakt med audiografen din.

Advarsel

DL-spoleadvarsel

Status
DL-spolen og implantat er koblet fra hverandre.
Løsning
Plasser DL-spolen over implantatet.


Status
SONNET 2 er i overvåkingsmodus.
Løsning
Slå SONNET 2 av og på igjen.


Status
DL-spolen er plassert over feil implantat.
Løsning
Plasser DL-spolen over riktig implantat.


Status
DL-spolekabelen er defekt. Hvis DL-spolekabelen svikter, vil DL-spolen automatisk slå seg av etter 5 minutter.
Løsning
1. Bytt ut DL-spolekabelen.
2. Plasser DL-spolen over implantatet igjen.
3. Slå av SONNET 2.
4. Slå SONNET 2 på igjen.


DL-spolen har slått seg av.

Status
DL-spolen har slått seg av.
Løsning
1. Plasser DL-spolen over implantatet igjen.
2. Slå av SONNET 2.
3. Slå SONNET 2 på igjen.


DL-spolekabelen er defekt.

Status
DL-spolekabelen er defekt.
Løsning
Bytt ut DL-spolekabelen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.