SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Indikatorlampe

Bekreftelse

SONNET 2 FineTuner Command Received

Status
FineTuner Echo-kommandoen er mottatt. 

Endre program

SONNET 2 Programme 1

Status
Program 1 er valgt. 


SONNET 2 Programme 2

Status
Program 2 er valgt. 


SONNET 2 Programme 3

Status
Program 3 er valgt. 


SONNET 2 Programme 4

Status
Program 4 er valgt. 

Status

SONNET 2 Status

Status
Hvis statuslampen (tillegg) er aktivert, er SONNET 2 initialisert og fungerer.

Feilmønster

Problem
Midlertidig feil eller elektronisk problem
Løsning
1. Slå av SONNET 2. 
2. Slå på SONNET 2. 


Problem
Innstillingen du har valgt er ennå ikke programmert, eller det oppsto en feil i programmet. 
Løsning
Velg en annen innstilling. 


Problem
Midlertidig feil eller elektronisk problem
Løsning
1. Slå av SONNET 2. 
2. Slå på SONNET 2. 


Problem
Elektronisk problem eller programmeringsfeil 
Løsning
1. Slå av SONNET 2. 
2. Slå på SONNET 2. 


Problem
Midlertidig feil eller elektronisk problem 
Løsning
1. Slå av SONNET 2. 
2. Slå på SONNET 2. 

Advarsel

SONNET 2 Empty Batteries

Status
Batteriene er tomme.  
Løsning
Bytt batteriene. 


SONNET 2 Minimum Or Maximum Reached

Status
Laveste eller høyeste volum eller lydfølsomhet er nådd.
Løsning
Juster om nødvendig volum eller følsomhet. 

Bekreftelsesmønster for flymodus

error6

Status
Flymodus er aktivert 

Indikatorlampe for DL-spole

Bekreftelse

DL-Coil Confirmation

Status
DL-spolen, DL-spolekabelen og SONNET 2 fungerer; din SONNET 2 og implantatet ditt er sammenkoblet (gjelder implantatene SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA og PULSAR).  


SONNET 2 FineTuner Command Received

Status
DL-spolen, DL-spolekabelen og SONNET 2 fungerer (gjelder implantatene C40+ og C40). 

Intet lyssignal

DL-Coil no light

Problem
Prosessoren fungerer ikke. 
Løsning
1. Bytt batteriene. Hvis dette ikke løser problemet, gå til 2.
2. Bytt ut DL-spolekabelen. Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte CI-senteret for å få hjelp. 


Problem
Indikatorlampen er blitt deaktivert av audiografen din.   
Løsning
Ta kontakt med audiografen din. 

Advarsel

DL-Coil Warning

Problem
DL-spolen og implantatet er frakoblet.
Løsning
Plasser DL-spolen over implantatet. 


Problem
SONNET 2 er i mikrofonovervåkingsmodus. 
Løsning
Slå SONNET 2 av og på igjen. 


Problem
DL-spolen er plassert over feil implantat.  
Løsning
Plasser DL-spolen over riktig implantat. 


Problem
DL-spolekabelen er defekt. Hvis DL-spolekabelen svikter, vil DL-spolen automatisk slå seg av etter 5 minutter.  
Løsning
1. Bytt ut DL-spolekabelen.
2. Endre plasseringen av DL-spolen over implantatet.
3. Slå av SONNET 2.
4. Slå på SONNET 2 igjen. 


DL-Coil powered off

Problem
DL-spolen har slått seg av.
Løsning
1. Endre plasseringen av DL-spolen over implantatet.
2. Slå av SONNET 2.
3. Slå på SONNET 2 igjen. 


DL-Coil cable is defective
   Tilfeldige signaler 

Problem
DL-spolekabelen er defekt. 
Løsning
Bytt ut DL-spolekabelen. 

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.