SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Direkte lydinngang

For å sikre best mulig lydkvalitet må du koble prosessoren din til telefonen din eller annet utstyr med en kabel for direkte audioinngang. Dette er en fin måte å lytte til musikk på, og det er enkelt å koble til med FM-batteriholderdekselet til SONNET 2.

SONNET 2_AP_FMBatteryPack_EuroAudioPort_AudioCable_fr034
1

Sett den 3-pinnede kabelpluggen for direkte audioinngang inn i porten på FM-batteriholderdekselet.

Telecoil-3.5mmCable
2

Sett 3,5 mm-pluggen fra audioadapterkabelen inn i hodetelefonkontakten på lydutstyret.

Fest FM-batteriholderdekselet på samme måte som du fester et standard batteriholderdeksel.

Kabler for direkte audioinngang

Kablene for blandede lydkilder balanserer lyden fra prosessormikrofonen og ekstern audioinngang. De eksterne kablene bidrar hovedsakelig med signaler fra det eksterne utstyret. Unilaterale kabler skal kobles til én prosessor. Bilaterale kabler skal kobles til to prosessorer.

DirectAudioCables-01

Ensidig blandet kilde

DirectAudioCables-02

Ensidig ekstern kilde

DirectAudioCables-03

Tosidig blandet kilde

DirectAudioCables-04

Tosidig ekstern kilde

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.