SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Montere SONNET 2 med engangsbatterier

SONNET 2 – fest batteriholderen
1

Fest batteriholderrammen til kontrollenheten.

!

Legg merke til mekanismen som fester kontrollenheten til rammen.

SONNET 2-frigjøringsspak

Ta ut ved å trykke ytterst på frigjøringsspaken.

SONNET 2 – sett inn spolekabelen
2

Plugg spolekabelen i kontrollenheten.

!

Merk deg riktig orientering av spolekabelkontakten.

SONNET 2-batteriholder
3

Sett inn batteriene med den positive (+) polen vendt utover. Sørg for at låsen til batteriholderdekselet er i ulåst stilling. Skyv batteriholderdekselet inn på batteriholderrammen. Din SONNET 2 er nå slått på.

For å se hvilke batterier du kan bruke med SONNET 2, se Batterioversikt.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.