SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Aktivere flymodus

Aktiver flymodus når du skal til å fly eller er på vei inn i et område hvor RF-overføringer er forbudt. 

SONNET 2 Flight Mode
1

Slå av prosessoren og vent i 2 sekunder.

2

Slå på prosessoren og vent i 2 sekunder.

3

Gjenta trinn 1 og 2 tre ganger til. Et kort, rødt blink i indikatorlampen viser at aktiveringen er utført.

Deaktivere flymodus

1. Slå av prosessoren og vent i 2 sekunder.
2. Slå på prosessoren.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.