SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Tilkoblingsmuligheter

SONNET 2-prosessor
Koble til telefonen og lyttehjelpemidlene dine for klarere, støyfri lytting.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.