SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Grunnleggende håndtering og vedlikehold

Følg disse grunnleggende og viktige instruksjonene for at din SONNET 2 skal fungere enda bedre, og for å forlenge dens levetid.

Generell rengjøring
Rengjør SONNET 2 med jevne mellomrom ved å tørke av den med en myk, fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsløsninger. Vær ekstra forsiktig når du rengjør små deler, som batterikontaktene og mikrofondekslene.

Sonnet-BatteryContacts_2C

Batterikontakter
Inspiser batterikontaktene med jevne mellomrom; rengjør og tørk dem etter behov. For å rengjøre dem bruker du en bomullspinne og litt isopropanol- eller etanoloppløsning. Tørk dem forsiktig. Ikke ta på batterikontaktene.

Sonnet-Microphone-Cover-2C

Mikrofondeksler
Hvis mikrofondekselet blir vått, må du tørke av det eller skifte det ut. Bytt mikrofondekselet hver tredje måned eller oftere hvis det virker skittent, eller hvis lydkvaliteten er blitt dårligere.

Sonnet-Drying Kit

Tørking
Bruk tørkesettet hver kveld, så SONNET 2 kan tørke helt. Fjern alle batteriene fra prosessoren før du plasserer den i tørkesettet.

QuickGuide-Iconography-01

Fuktighet
Beskytt SONNET 2 mot kraftig eller unødvendig eksponering overfor vann. Hvis prosessoren din blir våt, må du forsiktig tørke av den med en myk, absorberende klut.

QuickGuide-Iconography-02

Sollys
Ikke la SONNET 2 ligge i direkte sollys, særlig ikke i en bil. Ikke utsett prosessoren din for ekstreme temperaturer.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.