SONNET 2
CI- og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET 2- og SONNET 2 EAS-prosessoren.

Grunnleggende håndtering og vedlikehold

Følg disse grunnleggende, men viktige instruksjonene for at din SONNET 2-prosessor skal fungere enda bedre og holde enda lenger.

Generell rengjøring
Rengjør SONNET 2 med jevne mellomrom ved å tørke av den med en myk, fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsløsninger. Vær ekstra forsiktig når du rengjør små deler, som batterikontaktene og mikrofondekslene.

Sonnet-BatteryContacts_2C

Batterikontakter
Inspiser batterikontaktene med jevne mellomrom, rengjør og tørk dem etter behov. Rengjør dem med en bomullspinne og litt isopropanol- eller etanoloppløsning. Tørk dem forsiktig. Unngå å berøre batterikontaktene.

Sonnet-Microphone-Cover-2C

Mikrofondeksel
Hvis mikrofondekselet blir vått, må du tørke av det eller skifte det ut. Bytt mikrofondekselet hver tredje måned eller oftere, hvis det virker skittent eller hvis lydkvaliteten er blitt dårligere.

Sonnet-Drying Kit

Tørking
Bruk tørkesettet hver kveld for å la SONNET 2 tørke helt. Engangsbatterier kan forbli i batteriholderramme, men du bør fjerne batteriholderdekselet.

!

Ikke sett oppladbare batterier i tørkesettet.

QuickGuide-Iconography-01

Fukt
Beskytt SONNET 2 mot kraftig eller unødvendig eksponering overfor vann. Hvis prosessoren din blir våt, må du tørke forsiktig av den med en myk, absorberende klut. 

QuickGuide-Iconography-02

Sollys
SONNET 2 må ikke utsettes for direkte sollys, spesielt ikke inne i en bil. Ikke utsett prosessoren din for ekstreme temperaturer.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.