ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Feilsøking

I tilfelle du støter på mindre tekniske problemer, må du følge disse trinnene nøye for å identifisere mulige årsaker og løsninger:

1

Kontroller hvilken vei batteriet ligger (polariteten). Den flate siden (+) må vende opp.

2

Kontroller om batteriet er tomt og om det må skiftes ut.

3

Kontroller om høreapparatet befinner seg i dempet mikrofon-programmet.

4

Kontroller høreapparatet for å se etter smuss eller tegn til skader. Rengjør eventuelle skitne høreapparatdeler, og tørk eventuelle våte deler. Hvis noen deler ser ut til å være skadet, må du ta kontakt med MED-EL-representanten din for å få hjelp.

5

Les detaljert informasjon om feilsøking i ADHEAR-brukerhåndboken.

6

Ta kontakt med din lokale MED-EL-representant.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.