ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Festealternativ

For ekstra feste av ADHEAR kan du bruke festeklipsen.

ADHEAR Retention Clip
1

Festeklipsen kan kobles til høreapparatet med en løkke. Klipsen kan festes til klærne. Det anbefales å bruke en festeklips under fysisk trening, sport, lek og i andre situasjoner der det er fare for at enheten skal falle av.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.