ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Tilkoblingsmuligheter

ADHEAR kan kobles til ulike eksterne enheter, som FM-systemer, teleslyngemottak eller smarttelefoner.

Koble ADHEAR til eksternt utstyr
1

Koble lydinngangsledningen til den eksterne enheten og høreapparatet. Påse at punktene på ledningen og undersiden av høreapparatet stemmer overens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.