ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Endre volumet

Endre ADHEAR-volumet
1

Rulling bort fra huden øker volumet.

 

Rulling mot huden reduserer volumet.

 

Volumendringer angis med en pipetone.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.