ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Oversikt

ADHEAR-systemet består av  et benlednings-høreapparat som holdes på plass  på hodet  med den selvklebende ADHEAR-adapteren.

ADHEAR-QG overview
1

Programmeringsknapp

2

Batterirom

3

Volumkontroll

4

Selvklebende adapter

5

Høreapparat

6

Mikrofoner

7

Audio-inngangskontakt

8

Koblingsplate

9

Klikkforbindelse

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.