ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Slå ADHEAR på/av

Slå PÅ ADHEAR
1

For å slå på høreapparatet setter du ganske enkelt inn et batteri og lukker batterirommet. Forviss deg om at plusstegnet (+) vender opp.

Slå AV ADHEAR
2

For å slå av høreapparatet må du åpne batterirommet og/eller ta ut batteriet. For å forlenge batteriets levetid må batterirommet åpnes når høreapparatet ikke er i bruk.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.