ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Hylstere og klebeetiketter

ADHEAR-hylstere
1

ADHEAR Hylsteret byr på ekstra beskyttelse, særlig for yngre brukere. Det trekkes enkelt og greit over høreapparatet.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.