ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Bytte program

Bytte ADHEAR-program
1

Trykk på programmeringsknappen for å bytte program. Høreapparatet starter alltid i program 1.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.