ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Vanlige spørsmål

Ser du etter mer informasjon om din ADHEAR? Ta en titt nedenfor, så finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får. 

ADHEAR er et revolusjonerende, ikke-kirurgisk benledningssystem.

Systemet plasseres på huden bak øret. Høreapparatet genererer vibrasjoner og overfører dem til kraniet. Kraniebenet leder vibrasjonene til innerøret, hvor de så oppfattes som lyd.

ADHEAR er det eneste ikke-kirurgiske benledningssystemet som ikke trenger å utøve trykk på huden for å overføre vibrasjonene til kraniet. Alle andre enheter av denne typen trenger høyt trykk, noe som reduserer komforten for brukeren og dermed også brukstiden. ADHEAR er derimot meget lett og komfortabel å bruke.

For å slå på høreapparatet må du ganske enkelt sette inn et batteri og lukke batterirommet.

For å slå av høreapparatet må du åpne batterirommet og/eller ta ut batteriet. For å forlenge batteriets levetid skal batterirommet åpnes når høreapparatet ikke er i bruk.

ADHEAR har 4 programmer. Program 1 er optimert for samtaler i støyende situasjoner. Velg program 2 for å prate i rolige omgivelser. I program 3 kan du koble til eksternt utstyr, og høre lyd både fra enheten og omgivelsene dine. I program 4 er mikrofonene dempet. Du kan bruke dette programmet enten til å sette systemet i standby-modus eller til å koble til eksternt utstyr og bare høre lyd fra den enheten, og ikke fra omgivelsene.

Trykk på programmeringsknappen for å bytte program. Hvert enkelt programbytte angis med en pipetone. Så hvis du bytter til program 2, hører du 2 pipetoner, program 3 avgir 3 pipetoner osv.

Det er et volumkontrollhjul på siden av høreapparatet.

Rulling bort fra hodet øker volumet. Rulling mot hodet reduserer volumet. Volumendringer angis med en pipetone.

ADHEAR er tilgjengelig i tre forskjellige farger: Dove Silver, Terra Brown og Simply Black.

Endre utseendet på ADHEAR ved å bruke hylsterne (tilgjengelige i blått, rosa og svart), eller en av de mange design-klebeetikettene. Sjekk ut alle tilgjengelige design her.

ADHEAR har direkte lydinngang og kan kobles til smarttelefoner, telespoler, hodetelefoner osv. via en ledning.

ADHEAR kan brukes med bare 1 sink-luft-batteri av størrelse 13. Det varer vanligvis 1 til 2 uker.

ADHEAR bruker to mikrofoner, så du skal kunne oppfatte hvor lyden kommer fra. Med to mikrofoner kan ADHEAR fokusere på lyder som kommer forfra, og dempe bakgrunnsstøy. Dette gjør det enklere å høre de viktigste lydene rundt deg, særlig i støyende omgivelser.

ADHEAR er en løsning for personer som lider av konduktivt hørselstap og ensidig døvhet. Les mer om indikasjonene for ADHEAR her.

Rengjør utsiden av huset med myke våtservietter. Koblingsplaten bør rengjøres en gang i uken med rengjøringsbørsten, for å fjerne smuss fra innsiden av det sirkelrunde sporet i koblingsplaten. Mellomrommet mellom huset og koblingsplaten bør også rengjøres med rengjøringsbørsten.

Som andre høreapparater, er ADHEAR ikke-kirurgisk. Teknologien som brukes, er imidlertid svært annerledes. Tradisjonelle høreapparater forsterker lyd, mens ADHEAR bruker benledning til å sende lyd til indreøret. Dette er det samme prinsippet som brukes i benledningshøreapparater og benforankrede høreapparater (BAHA-er).

ADHEAR er et ikke-kirurgisk hørselsutstyr som bruker benledning til å hjelpe brukerne å høre. Det er beregnet på brukere med konduktivt hørselstap. Et cochleaimplantat implanteres imidlertid kirurgisk og bruker elektriske signaler til å stimulere cochlea. Det egner seg for personer med alvorlig til komplett sensorinevralt hørselstap.

Gå til hovedsiden vår for Vanlige spørsmål hvis du vil ha mer informasjon om alle de forskjellige hørselsløsningene våre. 

Finn ut mer