ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Batteriromlås

Lock ADHEAR

Låse batterirommet

Lock ADHEAR

Låse opp batterirommet

adhear3

Ulåst stilling

adhear4

Låst stilling

Plasser ADHEAR på en jevn overflate (f.eks. et bord) og snu den så du ser MED-EL-logoen. 

!

Bruk kun den medfølgende skrutrekkeren til låsing/opplåsing, da andre skrutrekkere kan skade ADHEAR.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.