ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Posisjonering av ADHEAR

Sette på ADHEAR
1

Huden bak øret må være ren, tørr og fri for hår. Hvis det hårløse området ikke er stort nok for den selvklebende adapteren, må du justere hårlinjen med en barberhøvel.

Rens huden med mild såpe og la den tørke helt, før du setter på den selvklebende adapteren.

Sette på ADHEAR
2

Posisjoneringsverktøyet er et tilleggsutstyr som kan hjelpe deg å plassere den selvklebende adapteren på riktig måte.

Plasser den selvklebende adapteren i hulrommet i posisjoneringsverktøyet.

Fjern ADHEAR-beskyttelsesfilmen
3

Fjern beskyttelsesfilmen. Ikke berør den selvklebende overflaten.

Posisjoner ADHEAR med posisjoneringsverktøy
4

Forviss deg om at påføringsområdet er fritt for hår, og flytt ev. hår bort fra området.

Finn riktig posisjon, slik at verktøyet så vidt berører øret. Sørg for at den selvklebende adapteren er plassert over ben.

Trykk ADHEAR-verktøyet ned
5

Trykk verktøyet fast ned mot huden.

Fjern ADHEAR-posisjonsverktøyet
6

Fjern posisjoneringsverktøyet forsiktig ved å flytte det bort fra huden. Vær forsiktig så du ikke trekker i den selvklebende adapteren når du fjerner verktøyet.

Trykk ADHEAR ned
7

Trykk fast mot hele overflaten av den selvklebende adapteren i minst 30 sekunder.

ADHEAR sett på ADHEAR-høreapparatet
8

Finn riktig posisjon og vipp høreapparatet inn på klikkforbindelsen fra baksiden av øret, mens du trykker mot den selvklebende adapteren.

Posisjoner ADHEAR-høreapparatet
9

Ved å trykke og rotere høreapparatet, kan posisjonen justeres litt. For at høreapparatet skal virke optimalt, må du passe på at det ikke berører det ytre øret.

Koble fra ADHEAR-høreapparatet
10

For å koble høreapparatet fra den selvklebende adapteren må du vippe det mot øret.

Koble fra ADHEAR-høreapparatet
11

Fjern høreapparatet forsiktig, og ikke trekk i den selvklebende adapteren.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.