FineTuner

Denne veiledningen hjelper deg å bruke og vedlikeholde din FineTuner-fjernkontroll.

Oversikt

Du kan bruke FineTuner til å justere MED-EL-prosessoren din.
Oversikt over FineTuner 
1

Volum

2

Programvalg

3

Forhåndsinnstilt volum og følsomhet

4

Følsomhet

5

Valg av inngang

6

Prosessorvalg (for bilaterale brukere) og tastaturlåsfunksjon

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.