ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Bytte batteri

Slå AV ADHEAR
1

Fjern det tomme batteriet og sett inn et nytt (se Batteriromlås). For å aktivere batteriet må du fjerne plastfliken.
Det anbefales å trekke plastfliken av batteriet ett til to minutter før batteriet settes inn. Denne tiden er nødvendig for at sink-luft-batteriet skal kunne lades helt opp.

Slå PÅ ADHEAR
2

Etter at batterirommet er lukket, tar det noen få sekunder før enheten starter, etterfulgt av en varseltone som viser at enheten er klar til bruk.
Batteriet har vanligvis en levetid på en til to uker. Bruk kun sink-luft-batterier (også kalt PR48-batterier) med størrelse 13.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.