ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Skifte den selvklebende adapteren

ADHEAR changing adhesive adapter
1

Ta av den selvklebende adapteren ved langsomt å løsne den fra huden. Den selvklebende adapteren kan vanligvis brukes dag og natt, og må bare skiftes en eller to ganger i uken. Den er kun beregnet til engangsbruk.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.