OPUS 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta OPUS 2 audioprocessor.

Batteripaket för barn

Översikt

Batteripaketet för barn gör det möjligt för små barn att bära batteripaketet på kläderna så att OPUS 2 blir lättare på deras öra. Batteripaketet för barn ger upp till 90 timmars batteritid med hjälp av tre zinkluftbatterier av typ 675.

OPUS2_children’sBatteryPackOverview 
1

Batteripaketets sladd

2

Säkerhetslås (valfritt)

3

Kopplingsstycke

4

Batterifackets lås

5

TILL/FRÅN-knapp

6

Batterifack

Hopsättning

Följ dessa anvisningar för att börja använda batteripaketet för barn.

OPUS2_attachMiniBatteryPack
1

Sätt fast kopplingsstycket på processorenheten och se till att komponenterna sitter ihop med hjälp av kopplingsstiftet och säkerhetslåset.

 
2

Sätt fast batteripaketet på kläderna med hjälp av de medföljande fästanordningarna.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.